E-læring om diabetes til ortopædkirurgiske afdelinger

​​Kan et målrettet, blended læringsforløb til læger og sygeplejersker på ortopædkirurgiske afdelinger gøre en forskel for patienter med diabetes? Det er Steno Diabetes Center Copenhagen og fire endokrinologiske afdelinger gået sammen om at undersøge i et kvalitetsudviklingsprojekt, som RegionH E-læring er involveret i.

Vent...

Hvordan identificerer man patienter med diabetes?
Hvilken betydning har diabetes for behandlingen af den ortopædkirurgiske patient?
Hvilke blodsukkerværdier kræver handling?

Diabetesbehandling under indlæggelse er kompleks, fordi blodsukkeret påvirkes af mange forskellige faktorer. Både et for lavt og et for højt niveau af blodsukker kan have alvorlige konsekvenser. På opdrag fra Steno Diabetes Center Copenhagen og de endokrinologiske afdelinger på Rigshospitalet, Nordsjællands Hospital, Bispebjerg Hospital og Herlev-Gentofte Hospital er RegionH E-læring derfor i gang med at udarbejde et e-læringskursus, der skal gøre personalet på ortopædkirurgiske afdelinger klogere på feltet. Det er overlæger, kliniske sygeplejespecialister og diabetessygeplejersker fra de fire endokrinologiske afdelinger, der står for udviklingen af det faglige indhold i e-læringen, mens Region H E-læring designer selve e-læringskurset.

Kurset indgår i kvalitetsudviklingsprojektet EMUDO ¬– "Effekten af et målrettet uddannelsesforløb om diabetesbehandling til læger og sygeplejersker på ortopædkirurgiske afdelinger". Her vil det blive undersøgt, om et uddannelsesforløb baseret på blended learning, der er en kombination af flere læringsformer, kan gøre en forskel for ortopædkirurgiske patienter med diabetes. Den grundlæggende antagelse er, at et målrettet uddannelsesforløb kan øge personalets viden og færdigheder i forhold til diabetesbehandling og i forlængelse heraf forbedre behandlingen af patienter med diabetes.

Behov for mere viden og nye undervisningstilbud

Det anslås, at mindst 10 % patienterne på de ortopædkirurgiske afdelinger har diabetes. Men i 2016 blev der kun rapporteret om diabetes hos 2,5 procent af patienterne. Det indikerer, at mange ortopædkirurgiske patienter med diabetes ikke bliver identificeret under indlæggelsen. Samtidig var indlæggelsestiden for patienter, der også havde en diabetesdiagnose, væsentlig længere end for alle andre patienter på de ortopædkirurgiske afdelinger.

De endokrinologiske afdelinger på hospitalerne i Region Hovedstaden har allerede en række kursustilbud relateret til diabetesbehandling. Men en intern undersøgelse har vist, at personalet på både medicinske og kirurgiske afdelinger mangler viden og færdigheder på området. En af årsagerne kan være, at de af forskellige grunde kan have svært ved at deltage i undervisningstilbud, der alene er baseret på fremmøde.

Målet med det blendede forløb er derfor at tilbyde undervisning, der er mere fleksibel i forhold til tid og sted for læringen, samtidig med at muligheden for dialog og feedback bliver bevaret. Forskningslitteraturen viser også, at blended learning er lige så effektiv som face-to-face undervisning.

5 forskellige cases

E-læringen til læger og sygeplejersker på de ortopædkirurgiske afdelinger bliver bygget op omkring 5 cases, der illustrerer forskellige problemstillinger i forhold til patienter med diabetes.

Undervejs vil der være en række stoppunkter, hvor kursisterne i forhold til de enkelte cases bliver præsenteret for række handlemuligheder, som de skal vælge imellem. Kursisternes valg vil danne baggrund for tilbagemeldinger, som lærer dem, hvordan de forskellige situationer skal håndteres. Derudover vil kurset også kunne bruges som opslagsværk, hvis der opstår tvivlsspørgsmål i forhold til patienter med diabetes. Det sker i en ”vidensbank”, som indeholder beskrivelser, simulationer, video, animationer og links til gældende vejledninger.

E-læringen og den øvrige del af uddannelsesforløbet forventes at være klar i løbet af foråret 2019.

Skrevet af Center for HR i Region Hovedstaden og gengivet med deres tilladelse.

Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor