Koncept med e-læring skal fremme sundhed hos psykisk sårbare i risiko for at få diabetes

I samarbejde med Region Syd, 22 syddanske kommuner og UC Syd har forskere i Diabetes Management Forskningen udviklet ’Livsstilsguide i Praksis', et sundhedspædagogisk koncept, som blandt andet skal fremme sundheden hos voksne med psykisk sygdom, der er i risiko for at få diabetes. ​

Vent...

Det sundhedspædagogiske koncept har til formål at styrke samarbejdet mellem brugere (voksne med psykisk sygdom i risiko for diabetes) og sundhedsprofessionelle og fremme sundheden hos disse brugere. Sundhed skal forstås bredt og omfatter således både fysisk og mental sundhed, herunder sociale relationer, trivsel og livskvalitet.  

”Konceptet er udviklet gennem brugerdreven innovation, hvilket vil sige at vi aktivt har involveret professionelle, familiemedlemmer og især brugere i udviklingen af det, ”siger Nana Folmann Hempler, der er seniorforsker i Diabetes Management forskningen, og som har været driver på udviklingsprocessen.  

Konceptet omfatter en guide, to teoretiske modeller og syv konkrete dialogværktøjer, som ligger tilgængelige på Region Syddanmarks hjemmeside. Region Syd og UC Syd ønsker at udbrede kendskabet til de sundhedspædagogiske værktøjer samt den grundlæggende teori, der ligger bag og herved give flere mulighed for at bruge materialet i praksis.  

Derfor har de med afsæt i konceptet udviklet et E-læringsprogram til fagprofessionelle.

E-læringen består af seks moduler af varierende varighed.

  • Modul 1: Introduktion
  • Modul 2: Teorimodellerne
  • Modul 3: Forventningsafstemning I samarbejdet, Fortæl om dit døgn og Kommunikation om det sunde hverdagsliv’
  • Modul 4: Min Kropsfornemmelse
  • Modul 5: Det gode liv og Strategier – typer af motivation
    Modul 6: Mit netværk


Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor