Brugerne roser Steno Diabetes Center Copenhagen i landsdækkende undersøgelse

​Særligt brugerinvolveringen og det imødekommende personale får gode ord med på vejen, når brugerne bedømmer Steno Diabetes Center Copenhagen i landsdækkende tilfredshedsundersøgelse. Næsten samtlige vurderinger i undersøgelsen er over gennemsnittet for Region Hovedstaden, og nogle er over landsgennemsnittet.

Vent...

Personalet er venligt og imødekommende, de er forberedte, har sat sig ind i sygdomsforløbene og har tid til de personer med diabetes, der bliver behandlet på Steno Diabetes Center Copenhagen (SDCC). Samtidig er forløbene gode, og brugerne har mulighed for at tale med relevante sundhedsfaglige eksperter og dermed få vejledning om mange aspekter ved at have diabetes.

Sådan lyder brugernes overordnede vurdering af SDCC i den landsdækkende undersøgelse af patienttilfredshed (LUP). Undersøgelsens resultater er netop offentliggjort.

"Vi har konstant fokus på at tilbyde behandling i høj kvalitet og inddrage brugerne så meget som overhovedet muligt i egen behandling. Besvarelserne viser, at vi overordnet er lykkedes med begge dele. Det kan vi virkelig være stolte af. Det viser nemlig, at selv om vi har travlt med at forbedre forløbene, udvikle behandlingen og sætte nye projekter i gang, så bevarer vi den grundlæggende praksis med altid at være imødekommende og inddragende over for brugerne, " siger Mette Glindorf, konstitueret ledende oversygeplejerske i Klinikken.

Hun fremhæver, at alle faggrupper bidrager til den gode modtagelse. Flowet er tilrettelagt, så når personer med diabetes kommer til en undersøgelse i Klinikken, møder de typisk først en patientkoordinator og en bioanalytiker, for dernæst en læge, sygeplejerske, diætist, fodterapeut eller anden sundhedsfaglig ekspert. 

Ventetiden stadig længere end gennemsnittet

SDCC ligger over gennemsnittet for Region Hovedstaden i de fleste vurderinger og på gennemsnit eller – hvad angår brugerinvolvering – over gennemsnittet for hele landet. Dog er der også kritik, fx af ventetiden. Noget ventetid kan ifølge Mette Glindorf tilskrives, at Klinikken så vidt muligt tilrettelægger forløbene, så den enkelte person med diabetes har flere undersøgelser og behandlinger på samme dag.

"Det kan give ventetid på selve dagen at få puslespillet med flere undersøgelser til at gå op. Trods det bliver den samlede tid brugt på undersøgelser dog være væsentlig kortere, end hvis de var fordelt over flere dage," mener hun.

Klinikken fik desuden nyt system til at forbedre flowet i besøgsforløbet i efteråret, hvor undersøgelsen blev udført, og i indkøringsperioden opstod der ekstra ventetid. Siden da har patientkoordinatorerne gjort en stor indsats med forbedringer, så ventetiden generelt er blevet kortere.

SDCC ligger under gennemsnittet, hvad angår de pårørendes mulighed for at deltage i beslutninger om behandlingen. På dette område har SDCC's strategiske satsning på brugerinvolvering flere initiativer på vej. Initiativerne er en del af den dynamiske udvikling for konstant at forbedre patientforløb og -oplevelser ud fra pejlemærkerne i LUP'en og ud fra samarbejde og involvering af brugerne i forløb og overordnet organisering.

Læs rapporten om SDCC

Læs om SDCC's fokus på brugerinvolvering

Kommentarer fra SDCC's brugere

Som et led i undersøgelsen har en række brugere givet SDCC kommentarer med på vejen. Der er både ros og konstruktive forslag til at gøre det endnu bedre:

  • 'Jeg synes altid at jeg bliver modtaget med smil og oprigtig interesse i at gøre mit besøg behageligt. Stor ros til alt personale fra modtagelsen over bioanalytikere til sygeplejersker og læger. Tak.'
  • 'Det ville være dejligt, hvis man fik besked om, at der er forsinkelser, så man ved nogenlunde, hvor længe man skal vente.'
  • 'Jeg Synes det ville være rart at blive identificeret på sit navn, i stedet for kun at være et nummer.'
  • 'Jeg synes generelt, at det fungerer godt på Steno. Der kan nogle gange være lidt ventetid, men personalet er venlige og jeg føler altid, at de er imødekommende. Denne gang var der minimal ventetid.'

Læs også

Nyhed om LUP fra Region Hovedstaden

Om LUP

 

Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor