Ny viden: Moderat nedsat nyrefunktion kan være alvorligere end tidligere antaget

​Det har været almindelig antaget i diabetesbehandlingen, at forhøjet udskillelse af æggehvidestoffer i urinen er et tegn på risiko for alvorlige nyrekomplikationer. Ny forskning fra Steno Diabetes Center Copenhagen viser nu, at den antagelse er for simpel. Forskerne foreslår øget opmærksomhed på nyresygdom allerede ved moderat nedsat nyrefunktion.

Vent...

Nyrekomplikationer er en alvorlig – men kendt – komplikation ved både type 1- og type 2-diabetes. Diabetisk nyresygdom rammer knap hver tredje af alle med diabetes og opstår som følgevirkning af dårligt reguleret blodsukker, hvor nyrernes blodkar blevet beskadiget.
I behandlingen har almindelig praksis været, at når en person med diabetes får målt moderat nedsat nyrefunktion, vil man efterfølgende jævnligt undersøge for æggehvidestof i urinen.

Forhøjet udskillelse af æggehvidestof er nemlig et tegn på dårligt fungerende nyrer. Først ved både nedsat nyrefunktion og forhøjet udskillelse af æggehvidestof vil der blive sat særlig nyrebehandling i værk.

”Vores resultater viser, at æggehvidestof ikke er den eneste troværdig indikator for, hvordan nyrefunktionen udvikler sig. Hvis først en person med diabetes har moderat nedsat nyrefunktion, kan nyrefunktionen fortsætte med at blive dårligere – trods der ikke er forhøjet æggehvidestof i urinen. Det er et vigtigt fund,” siger Dorte Vistisen, seniorforsker på SDCC og førsteforfatter på en artikel i Diabetes Care om forskningen.

”Resultaterne peger på, at det er nødvendigt med øget fokus på behandling af nyresygdom allerede ved moderat nedsat nyrefunktion – det er ikke nok at vurdere risikoen for nyrekomplikationer og i sidste ende risiko for kronisk nyresvigt alene ud fra øget udskillelse af æggehvidestof,” fortsætter hun.
 

Både type 1- og type 2-diabetes

Studiet er baseret på en lang række personer med diabetes, der alle er blevet behandlet på SDCC. I alt har forskerne samlet data fra knap 1000 med type 1-diabetes og 2000 med type 2-diabetes med moderat nedsat nyrefunktion.

Mere end halvdelen med type 1-diabetes er blevet fulgt i godt fem år efter, at de har fået konstateret nedsat nyrefunktion. Hos personerne med type 2-diabetes er mere end halvdelen blevet fulgt på SDCC i godt tre og et halvt år fra, de fik konstateret moderat nyresvigt.

”SDCC har behandlingsansvaret for mange voksne med diabetes, og derfor er det muligt for os at lave så grundig forskning baseret på vores egne data. Når vi kan følge personer med type 1-diabetes længst, skyldes det, at de ofte forbliver i behandling på SDCC. Mange med type 2-diabetes bliver efter nogle år henvist til deres praksislæge,” fortæller Dorte Vistisen.

Nedsat nyrefunktion kan lede til kronisk nyresvigt, der er en livstruende komplikation. Studiets resultater giver derfor ny viden om, hvordan man bør gribe behandlingen an hos personer med diabetes og nyreproblemer for at forebygge yderligere fald i nyrefunktionen. 

Bag om forskningen

Ideen til forskningsprojektet opstod i et samarbejde mellem Klinisk Epidemiologi og Komplikationsforskning på SDCC. Forskerne manglede evidens for praksis med først at betegne nedsat nyrefunktion og diabetisk nyresygdom som alvorlig og behandlingskrævende, når der både kan måles nedsat nyrefunktion og forhøjede mængder af æggehvidestoffer i urinen.

SDCC har behandlingsansvar for i alt ca. 9000 personer med både type 1- og type 2-diabetes, og på baggrund af data fra knap 3000 personer var det muligt at følge udviklingen i nyresygdom og udskillelsen af æggehvidestof.

Næste skridt er nu at omsætte forskningen til bedre behandling, da resultaterne tyder på behov for øget opmærksomhed og tidligere indsat ved moderat nedsat nyrefunktion. 

Læs mere om diabetisk nyresygdom hos Videncenter for Diabetes

Læs mere om diabetisk nyresygdom hos Videncenter for Diabetes.

Fakta om forskningen

Tidsskrift: Diabetes Care, Progressive decline in estimated glomerular filtration rate (eGFR) in diabetes after moderate loss in kidney function – even without albuminuria.
Studietype: Klinisk kohorte af personer med type 1- eller type 2-diabetes.
Samarbejdspartnere: Steno Diabetes Center Aarhus.
Finansiering: Steno Diabetes Center Copenhagen.
Interessekonflikter: Ingen.
Kontakt til forskning: Seniorforsker Dorte Vistisen
Kontakt til kommunikation: Kommunikationsrådgiver Lise Nørgaard


Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor