SDCC tilbyder nu konsultationer hos en nyrespecialist i diabetesklinikken

Det nye tilbud betyder enklere forløb for personer med diabetes og nyresygdom. Tilbuddet indgår som en del af den styrkede indsat for en gruppe, der møde mange specialister og har et stort antal konsultationer og fremmøder på ofte forskellige hospitaler.

Vent...

Behandlingstilbuddene i klinikken på Steno Diabetes Center Copenhagen (SDCC) er nu udvidet med en nefrolog fra Herlev Hospital. Den nye faglighed er tilføjet teamet for at styrke behandlingen af personer med diabetes og nyresygdom samt for at skabe enklere og mere overskuelige forløb for de personer, der har begge sygdomme.

”Personer med diabetes og nyresygdom har ofte konsultationer med både læge, sygeplejerske, diætist, fodterapeut og øjenspecialist alene i diabetesklinikken. Dertil kommer nyrebehandlingen – og ofte også en lang række andre behandlinger fx hos ortopædkirurger, i hjerteambulatoriet mm,”, fortæller Signe Sætre Rasmussen, overlæge på SDCC og forløbsansvarlig for det fælles diabetes-nyresamarbejde.

”Vores mål med projektet er enklere behandlingsforløb. Allerede nu laver vi blodprøver på samme dag, hvilket ’sparer’ et fremmøde og lægger også flere konsultationer samme dag, fx hos nefrolog og fodterapeut,” fortsætter hun.

Nefrologen tilbyder foreløbigt konsultationer to gange om måneden til personer med diabetes og svær nyresygdom.

Fagligt er initiativet også en styrkelse, da de to specialer, endokrinologi og nefrologi, giver øget samarbejde og forståelse for de behandlinger, der er sat i værk. Det tværfaglige samarbejde sker bl.a. gennem fælles middagskonferencer, hvor det samlede diabetes-nyreteam videndeler og sparre med hinanden om konkrete cases.

Mega-ambitiøst projekt

Det fælles diabetes-nyre-samarbejde er et af de supplerende behandlingsinitiativer, som er sat i gang på SDCC. Målet med initiativerne er at løfte behandlingen af diabetes i hele Region Hovedstaden og udvikle ny viden, der kan forbedre forløb og behandlinger. Diabetes-nyre-samarbejdet foregår derfor sammen med Nordsjællands Hospital, Rigshospitalet og Herlev Hospital.

”Det er et mega-ambitiøst projekt, der har krævet stort engagement og vilje til omstilling hos personalet.  Det gælder ikke mindst hos patientkoordinatorerne, der sikrer koordinering, opfølgning og bookninger på tværs af afdelinger. Hos bioanalytikerne er der oprettet nye systemer for blodprøvetagning og -svar. Det har været komplekst at organisere, men deltagerne har budt ind med stort engagement i at lykkes med enklere og mere tværfaglige forløb for denne gruppe,” siger Signe Sætre Rasmussen.

De fælles konsultationer i Klinikken på SDCC er det andet af de konkrete initiativer i diabetes-nyre-samarbejdet. Sidste år blev der etableret et udgående diabetesteam fra Klinikken på SDCC. Teamet er hver anden uge på dialyseafdelingen på Herlev Hospital, hvor de tilser patienter med dialyse-krævende nyresygdom og diabetes samt underviser dialysepersonalet i at være opmærksomme på diabetes. Det betyder bl.a., at patienter i dialyse ’sparer’ et fremmøde og i stedet kan udnytte de mange timer i dialyse til også at have en diabeteskonsultation.

Det supplerende behandlingstilbud Fælles diabetes-nyre samarbejde indeholder:

På Diabetesambulatoriet

 • Årlig screening for nedsat nyrefunktion ved urinprøve og blodprøver.
 • Personer med diabetes og fremskreden nyresygdom behandles intensivt.
 • Personer med diabetes og svært nedsat nyrefunktion bliver henvist til det fælles diabetes-nyre-behandlingstilbud, der netop er introduceret.

På Nefrologisk Afdeling

 • Patienter bliver screenet for diabetes.
 • De nyrepatienter, der får konstateret diabetes, bliver henvist til det fælles
 • diabetes-nyre- behandlingstilbud.
 • Patienter i dialyse får diabeteskonsultationer, mens de er i deres fire-timers dialyse. Dermed sparer de et fremmøde på hospitalet.

Læs mere om det fælles diabetes-nyre-samarbejde
 
Fakta om sammenhængen mellem diabetes og nyresygdom

 • 25-30 pct. af alle patienter i dialyse har diabetes som grundsygdom.
 • For 40 år siden udviklede 40-50 pct. af alle med type 1-diabetes nyresygdom og levede mindre end 10 år efter, nyresygdommen var diagnosticeret.
 • Prognosen er nu markant forbedret, og tiden fra diagnose til dialyse er i gennemsnit 25-30 år.
 • Type 2-diabetes er langt den hyppigste årsag til diabetisk nyresygdom, da gruppen af personer med type 2-diabetes er langt større end gruppen med type 1-diabetes
Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor