Steno Diabetes Center Copenhagen henter ny sundhedsfremmechef fra Nationalt Videncenter om Udsatte Børn og Unge

​Den 1.april tiltræder Morten Hulvej Rod som ny chef for Steno Diabetes Center Copenhagen (SDCC)’s Sundhedsfremmeenhed. Han kommer fra en stilling som centerchef for Nationalt Videncenter om Udsatte Børn og Unge (NUBU), hvor han har haft ansvar for at skabe samarbejder og opbygge en organisation med tværfaglig forskningsaktivitet. 

Vent...

Partnerskaber og samarbejde med mange forskellige aktører, udvikling af nye formater for at formidle og dele viden, samt størst muligt effekt og implementering af den sundhedsfremmeforskning, der foregår på SDCC. Det er nogle af de emner, Morten Hulvej Rod fremhæver som sine væsentlige prioriteter, når han til april tiltræder stillingen som chef for SDCC’s Sundhedsfremmeenhed.
”Jeg glæder mig utrolig meget til at blive en del af den stærke enhed for Sundhedsfremme og være med til at støtte, hvordan vi fremmer implementeringen af enhedens forskning og systematisk får delt viden, så den kommer flest mulig til gavn,” siger Morten Hulvej Rod. 


 ”Jeg ser også frem til det tværfaglige samarbejde, ikke mindst internt på SDCC. Det er unikt med en organisation, der både rummer en enhed for sundhedsfremme, en klinik, en uddannelsesenhed og en enhed for klinisk forskning, og det ser jeg et kæmpe potentiale i. Så det er med stor entusiasme – og en vis portion ydmyghed – at jeg tiltræder min kommende stilling,” fortsætter han.

Vigtige bidrag til SDCC

Centerdirektør Allan Flyvbjerg glæder sig også over ansættelsen af Morten Hulvej Rod som ny sundhedsfremmechef.
”Det var et enigt ansættelsesudvalg, der valgte at pege på Morten. Han har netop de faglige og ledelsesmæssige kvaliteter, der vil styrke både Sundhedsfremme og det samlede SDCC. Hans tværfaglige tilgang og erfaring med at implementere viden vil være vigtige bidrag både til der, hvor SDCC er i dag og til den dynamiske udvikling, der skal til for, at SDCC når sine mål om diabetesbehandling og -forebyggelse i allerhøjeste kvalitet,” siger Allan Flyvbjerg. 


Morten Hulvej Rod kommer fra en stilling som centerchef på Nationalt Videncenter om Udsatte Børn og Unge (NUBU), hvor han har haft ansvar for at opbygge en organisation med et tværfagligt forskningsmiljø og konkret har arbejdet på at styrke professionshøjskolernes forskning gennem projekter om blandt andet udsatte børn og unges sundhed og trivsel. Tidligere har han i fire år været forskningsleder på Statens Institut for Folkesundhed med ansvar for forskningsprogrammet Sundhed og Sociale Forhold.  


Morten Hulvej Rod tiltræder som sundhedsfremmechef d. 1. april. Han bliver dels chef for en enhed med omkring 70 medarbejdere, dels en del af SDCC’s øverste ledelsesgruppe.

Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor