På vej mod en sammenhængende brugerrejse

​Som en brugercentreret organisation arbejder vi på SDCC på at skabe gode fysiske rammer for både ansatte og personer med diabetes og deres pårørende. Det afspejles derfor også i principperne for vores byggeri, hvor vi vil sikre et personcentreret og sammenhængende diabetesforløb.

Vent...
Behandlingen tager derfor udgangspunkt i den enkelte borgers situation, behov og ønsker, samt at et behandlingsforløb sker i et sammenhængende og naturligt flow.

Når vi bygger fremtidens diabeteshospital, sker det derfor i fællesskab med de personer, som skal bruge huset – nemlig personer med diabetes og deres pårørende samt ikke mindst vores ansatte.  Disse grupper blev allerede i 2015, da aftalen med RH og NNF blev indgået, inddraget i de indledende planlægningsfaser af byggeriet, hvor de bidrog med at definere behovene for de fysiske rammer. Mange af disse ønsker og behov, der kom frem i dette projektarbejde, er taget med ind i den endelige projektering.

Læs hele indlægget på byggebloggen på Danske Regioners hjemmeside

Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor