SDCC har med Projekt UNG19 bidraget til viden om unges brug af lattergas

​Steno Diabetes Center Copenhagen har gennem Projekt UNG19 - en bred undersøgelse af unges sundhed og trivsel - leveret viden og data til en indsats, der skal forebygge misbrug af lattergas. Indsatsen blev lanceret i dag på et pressemøde i Erhvervsministeriet.

Vent...

Erhvervsminister Simon Kollerup og sundheds- og ældreminister Magnus Heunicke har tidligere i dag præsentere regeringens forslag til initiativer mod lattergasmisbrug blandt unge. På et pressemøde har erhvervsministeren præsentet regeringens forslag til en række indgreb, der skal dæmme op for unges misbrug af lattergas som rusmiddel, og sundheds- og ældreministeren har fremlagt resultaterne fra en ny rapport, om omfanget af unges brug af lattergas.

Rapporten viser, at 17 procent af alle drenge på gymnasier og erhvervsskoler i alderen 15-25 år på et tidspunkt har prøvet at inhalere lattergas fra gaspatroner. Blandt pigerne er tallet henholdsvis 8 på gymnasier og 10 procent på erhvervsskoler.  Tallene viser samtidig, at lattergas fra patroner er markant mere populære i Region Hovedstaden, hvor fire gange så mange af gymnasieeleverne har prøvet at inhalere lattergas (19 procent), sammenlignet med fx Region Nordjylland (4 procent).

Undersøgelsen er den første af sin slags i Danmark, der giver fakta om brug af lattergas fra gaspatroner blandt elever på ungdomsuddannelser.

Første resultater fra UNG 19

Data i rapporten kommer bl.a. fra UNG19 - Sundhed og trivsel på erhvervsuddannelser 2019. Undersøgelsen er gennemført af i enheden for Sundhedsfremme på SDCC og er en landsdækkende undersøgelse af sundhed, helbred og trivsel blandt eleverne på landets erhvervsskoler. Den blev skudt i gang først på året.

"UNG19 er den første undersøgelse, som indsamler repræsentative data om erhvervsskoleelever på tværs af erhvervsskolernes hovedområder samt landets regioner og dermed bidrager den til ny viden om sundhed, helbred og trivsel blandt disse unge. Det er en bred undersøgelse, og derfor indgår der bl.a. spørgsmål om lattergas og andre rusmidler. Vi er glade for at kunne bidrage til viden også på dette område og til Sundhedsstyrelsens arbejde med at forebygge misbrug af lattergas blandt unge,” siger Lene Winther Ringgaard, specialkonsulent på SDCC og projektkoordinator på UNG 19.

I starten af det kommende år udgiver forskergruppen bag undersøgelsen en samlet national rapport hvor de nationale resultaterne indenfor emnerne sundhed, helbred og trivsel blandt erhvervsskoler bliver præsenteret. Det er fx resultater om rygning, trivsel, fysisk aktivitet, kost- og søvnvaner mm.

”Næste skridt er, at vi med afsæt i rapporten og den viden, vi nu har, vil gå i dialog med skoler og aktører på området, med henblik på sammen at tilrettelægge forebyggelsesindsatser, der er målrettet de sundhedsmæssige udfordringer, og som giver mening og har effekt for eleverne på erhvervsskolerne,” fortæller Lene Winther Ringgaard. 

Fakta om UNG19

UNG19 - Sundhed og trivsel på erhvervsuddannelser 2019 er en landsdækkende spørgeskema-undersøgelse, som Sundhedsfremme på SDCC gennemfører i samar¬bejde med Hjerteforeningen, Kræftens Bekæmpelse og Statens Institut for Folkesundhed (SDU).

Formålet er at få ny og nuanceret viden om danske erhvervsskoleelevers hverdag, sundhed og trivsel. Det sker gennem en spørgeskemaundersøgelse, som afdækker følgende områder.

 • Mad og måltider
 • Rygning
 • Hash og andre stoffer
 • Alkohol
 • Motion og bevægelse
 • Mental sundhed og trivsel
 • Krop, søvn og helbred

Danske Erhvervsskoler- og Gymnasier (DEG), Danske SOSU-skoler, Erhvervsskolernes Elev- Organisation (EEO) og Sundhedsstyrelsen bakker op om undersøgelsen.

Læs mere om SDCCs deltagelse i Projekt UNG19.

Fakta om lattergas

 • Lattergas fra gaspatroner er produceret til industrielt brug og bliver fx brugt til flødeskumssiffoner. 
 • Patronerne er ikke tiltænkt beruselse.
 • Gassen fra patronerne er ikke opblandet med ilt, som den lattergas der bliver brugt ved tandlæger er. Patronerne består af ren gas. 
 • Det kan give alvorlige sundhedsmæssige konsekvenser at inhalere gassen fra patronerne. Misbrug af lattergas kan give skader på hjerne og nervesystem, og der kan opstå iltmangel, som i værste fald kan føre til kvælning og død. 
 • Salg af patronerne er reguleret via produktsikkerhedsloven

Læs mere hos Sundhedsstyrelsen  eller på snakomlattergas.dk
 

Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor