Succes for tværfagligt netværk for behandlere, der arbejder med den diabetiske fod

​Fodterapeut og teamleder i fodklinikken Anne Rasmussen og programleder for  Supplerende Behandlingsinitiativer Kristine Skovgaard Bossen drager den 22.-25. maj til et stort symposium i Haag for at præsentere et abstract om etablering af det tværfaglige og -regionale netværk om den diabetiske fod.

Vent...

Det Internationale Symposium on the Diabetic Foot afholdes hvert fjerde år og er det største symposium på fodområdet. SDCC deltager i år med fire abstracts. Et af disse handler om etablering af et tværregionalt netværk for behandlere, der arbejder med den diabetiske fod, som Anne og Kristine er medforfattere på.


Som led i det Supplerende Behandlingsinitiativ på fodområdet, blev SDCC’s model for screening og behandling af den diabetiske fod etableret på ni klinikker i Region Hovedstaden med opgradering af udstyr og opnormering af fodterapeuter.

Etablering af netværket er en forlængelse af initiativet og består af 25 sundhedsprofessionelle (fodterapeuter, diabetologer, ortopædkirurger mv.) fra disse klinikker, som mødes ca. hver tredje måned for at vidensdele og udveksle erfaringer om screening og behandling, men også at diskutere emner som kriterier for visitation til karkirurgi og ortopædkirurgiske indgreb.

I netværket taler vi også om vigtigheden af at kode ens i forhold til procedurekoder, diagnosekoder og registrering af de kliniske data i Sundhedsplatformen (i modulet diabetesnavigatoren). Hvis vi gør det ensartet, får vi overblik over vores patient kohorte, som gør os i stand til at kunne benchmarke og forhåbentlig kan vi på den måde tilbyde en ensartet behandling til personer med diabetes”, siger Anne Rasmussen. ” Det er vigtigt at have et forum som dette netværk, hvor vi kan diskutere alle de faglige emner som er oppe i tiden, samt de problemstillinger, som vi har i vores kliniske hverdag.”

Netværket har også blik for den forskning, som foregår internationalt og på videnskabelige konferencer som denne.

”Det er vigtigt, at vi alle ser vigtigheden af at tilegne sig viden på internationalt plan,” slutter Anne.

”Vi ved fra andre sygdomsområder, at tværfagligt og multidisciplinært samarbejde styrker kvaliteten i behandling. Med alle disse faggrupper involveret i behandling af diabetiske fodsår, er det utrolig vigtigt at skabe rammerne for et sådant samarbejde – på tværs af faggrupper og på tværs af alle hospitaler i Region Hovedstaden. Det mener vi, at fodnetværket bidrager til, ”siger Kristine Skovgaard Bossen.

Fakta

Abstractet: Cross-regional Multidisciplinary Diabetic Foot Network har disse forfattere: Anne Rasmussen, Kristine Skovgaard Bossen, Susanne Engberg, Allan Flyvbjerg og Klaus Kirketerp-Møller.

Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor