Ultralyd kan forudse hjertekarsygdom hos personer med type 1-diabetes

Ultralyd kan afsløre stivhed i hjertemusklen, og det har en tæt sammenhæng med hjertekarsygdom og tidlig død. Det viser banebrydende resultater i et studie fra Steno Diabetes Center Copenhagen – et studie, der i sig selv er nytænkende i sin tværfaglige tilgang til hjerte-diabetes-området.

Vent...

Hjertekarsygdom er den mest almindelige – og mest alvorlige – følgesygdom ved type 1-diabetes, og personer med diabetes har op til otte gange højere risiko for hjertekarsygdom end personer uden diabetes.

Trods det er der ingen systematisk screening af hjertet hos personer med type 1-diabetes. Det har derfor længe været en af de helt store udfordringer i behandlingen af type 1-diabetes at finde en metode, der kan udpege, hvem der er i særlig risiko for at udvikle hjertekarsygdom.

Et nyt studie fra Steno Diabetes Center Copenhagen og hjerte-diabetes undersøgelsen Tusind & 1 Studiet giver nu et bud.

”Vores studie viser, at ultralydsundersøgelse af hjertet er en velegnet metode til at opspore hjertekarsygdom. Når vi lægger den viden, vi får fra hjerteundersøgelsen, til vores viden om andre risikofaktorer såsom blodtryk og nyrefunktion, bliver vi over 50 % bedre til at forudsige, hvem der har risiko for at udvikle hjertekarsygdom,” siger Magnus T. Jensen, leder af Tusind & 1 Studiet og 1. reservelæge på hjerteafdelingen på Rigshospitalet.

”Det er også meget overraskende, at ultralydsundersøgelse ser ud til at kunne opspore hjertekarsygdom hos personer, der har normal pumpefunktion af hjertet,” fortsætter han.

I studiet har undersøgelser med ultralyd givet viden om, hvem af forsøgsdeltagerne der havde nedsat pumpefunktion og nedsat fyldningsevne af hjertet. Den nedsatte fyldningsevne, en form for stivhed i hjertemusklen, kan nemlig også måles med ultralyd. Data og opfølgning viste efterfølgende, at de personer, der havde moderat eller svær stivhed i hjertemusklen, havde henholdsvis 60 % og 130 % større risiko for at få hjertekarsygdom sammenlighed med personer med normal stivhed i hjertemusklen.

Studiet er netop publiceret i det videnskabelige tidsskrift Diabetologia, der udgives af den europæiske diabetesforening EASD.

Nytænkende studie

 ”Resultaterne er banebrydende og har givet os helt ny og vigtig viden. Undersøgelsen er dermed et bidrag til at udvikle og forbedre den måde, man undersøger for hjertekarsygdom hos personer med diabetes. Vi skal nu fortsætte med flere studier, og målet er at sætte tidligt ind med behandling til de relevante, så risikoen for at udvikle hjertekarsygdom bliver mindre,” siger Peter Rossing, professor og forskningsleder på Steno Diabetes Center Copenhagen.

Studiet og selve opbygningen er i sig selv en fornyelse og udvikling af helhedsorienterede forskningssamarbejder mellem flere specialer. Det tætte samarbejde mellem hjertelæger og diabeteslæger har givet resultater, der kan bane vej for bedre forståelse af hjertekarsygdom ved diabetes, og studiet kan dermed være model for effektive, tværfaglige samarbejder. Der er da også stor national og international interesse for området både blandt personer med diabetes og sundhedsprofessionelle.
 

Fakta om studiet

Tusind & 1 Studiet blev indledt i 2010-2012. Her blev 1093 personer med type 1-diabetes uden en kendt hjertesygdom inviteret til at deltage i undersøgelsen af Steno Diabetes Center Copenhagen og Hjerteafdelingen på Herlev og Gentofte Hospital. Deltagerne gennemgik en grundig undersøgelse, hvor de bl.a. blev undersøgt med ultralyd (ekkokardiografi), EKG, svarede på spørgeskema, fik taget blodprøver mm.

Deltagerne havde en gennemsnitsalder på 50 år, da studiet blev indledt. Alle undtagen 18 personer (1,6%) havde en normal pumpefunktion af hjertet. Ved opfølgning 7,5 år efter viste det sig, at 13,3 % havde udviklet hjertekarsygdom eller var døde. Deltagerne med nedsat pumpefunktion havde som forventet meget stor risiko for hjertekarsygdom eller tidlig død.
 

Fakta om forskningen

Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor