CODIAC – konsensuskonference om brugerinvolvering

​Hvad ved vi om effekten og værdien af brugerinvolvering inden for diabetesbehandling, forebyggelse og forskning, og hvordan kan vi forbedre praksis? Og hvilke huller er der i vores nuværende viden og praksis, og hvad skal der til for at udfylde disse huller?

Vent...
​100 internationale og nationale forskere, brugere og behandlere var inviterede til brugerinvolveringskonferencen, CODIAC (Copenhagen Diabetes Consensus) i efteråret 2021, hvor disse spørgsmål blev diskuteret.

Formålet med konferencen var at styrke viden om tilgange til brugerinddragelse både nationalt og internationalt, og at etablere nye samarbejdsmiljøer for videndeling og udvikling af ”best practice”. Desuden var ambitionen både at sætte fokus på behandling, forebyggelse og forskning inden for diabetesområdet.

Forberedelse til konferencen

Op til konferencen blev den nuværende viden på området kortlagt via en grundig litteraturgennemgang, hvor næsten 100 reviews blev shortlistet og udsat for en grundigere analyse. En prioriteringsøvelse – ud fra metoden ”Group Concept Mapping” -  hvor 195 nationale og internationale sundhedsprofessionelle, brugere og forskere deltog, bidrog desuden til at indkredse hvad der er vigtigt og værdifuldt inden for brugerinvolvering. Og også til hvad der er almindeligt forekommende og hvad der ikke finder sted i nutidens praksis.  
Se reviews fra litteraturgennemgang på konferencens hjemmeside

Resultaterne blev præsenteret på konferencens første dag og blev live-streamet.
Optagelsen kan ses på konferencens hjemmeside

Konferencens opbygning og indhold

Konferencen var opbygget som en tre-trins raket:
  1. Starten handlede om at præsentere den viden, vi har om værdien og effekten af brugerinvolvering. 
  2. Dernæst satte diskussionen fokus på at identificerede huller vi har i vores viden. 
  3. Som det tredje blev der udviklet en række samarbejdsprojekter, der har til formål at fylde de huller ud, som konferencen fandt frem til.
Konferencen blev afholdt som en hybridkonference, hvor godt halvdelen af deltagerne var samlet i København, mens de øvrige var med virtuelt. Både planlægningen og selve konferencen var præget af et tæt samarbejde mellem brugere, professionelle, forskere og beslutningstagere. 

Næste skridt efter konferencen

Konferencens sidste handlingsorienterede del resulterede i en række fælles samarbejdsinitiativer indenfor 8 kategorier, der eksempelvis sætter fokus på ”Sårbare borgere og brugerinvolvering”, ”Teknologi og sociale medier” og ”Familien som fokus for brugerinvolvering”. Læs om alle initiativerne på konferencens hjemmeside.

Alle deltagerne fra konferencen har efterfølgende mulighed for at byde ind på de initiativer inden for de 8 kategorier. Der er også mulighed for at byde ind med ideer til nye initiativer. Også af folk, der ikke havde mulighed for at deltage i konferencen, har mulighed for at melde sig – enten ved at skrive til det pågældende initiativs kontaktperson eller ved at sende en mail til codiac@regionh.dk (eller til Bjarne.bruun.jensen@regionh.dk).

Endelig er et afsluttende dokument (et ”white paper”) under udvikling. Dette dokument, der sammenfatter konferencens resultater og kommer med anbefalinger til forskere, professionelle, beslutningstagere og brugere, udgives i løbet af foråret 2022 sammen med en række andre artikler fra litteraturarbejdet inden konferencen. ​​

Fakta

Det overordnede formål med Copenhagen Diabetes Consensus (CODIAC) er at opsummere, formidle og videreudvikle den eksisterende internationale, forskningsbaserede viden om værdien og virkningen af en brugerinvolverende tilgang indenfor diabetesbehandling, - forebyggelse og -forskning.

Formålet med konferencen er at styrke viden om tilgange til brugerinddragelse både nationalt og internationalt og etablere samarbejdsmiljøer for videndeling og udvikling af best practice.

Konferencen blev støttet af Novo Nordisk Fonden og er blevet til i et samarbejde med: Steno Diabetes Center Nordjylland, Steno Diabetes Center Odense, Steno Diabetes Center Aarhus, Steno Diabetes Center Sjælland, Diabetesforeningen og Videncenter for Diabetes. ​

Kilde: https://codiac2021.dk/ 

Kontakt CODIAC-sekretariatet
Tel.: +45 20 34 04 53​
Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor