Danish Diabetes Academy styrker diabetesforskning med midler til forebyggende indsatser og bedre behandling

​Steno Diabetes Center Copenhagen (SDCC) er involveret i 5 af de projekter, som netop har modtaget midler af Danish Diabetes Academy (DDA). Projekterne skal dels skaffe ny viden om komplikationer og behandling, men også munde ud i konkrete indsatser, der kan støtte personer, som er i risiko for at få diabetes.   

Vent...
Kristine Stoltenberg Addington har fået støtte af DDA til et ph.d.-projekt. Projektet skal skaffe viden om forebyggelse af komplikationer hos personer, som i en tidlig alder får komplikationer til deres diabetes. Ideen til projektet udspringer fra et dialogmøde om forskningsstrategi mellem brugergruppen på SDCC og Diabetes Management Forskningsgruppen afholdt i 2019. 

Projektet består af tre dele: et registerstudie, som kortlægger komplikationer til diabetes blandt 18-45-årige, interviews med personer med diabeteskomplikationer om deres behov for støtte og pilotafprøvning af en nyudviklet indsats. Projektet foregår i et samarbejde mellem Sundhedsfremmeforskning og Klinisk Forskning på SDCC samt Københavns Universitet, Institut for Folkesundhedsvidenskab. Kristine Stoltenberg Addington ansættes i team Lighed og diabetes, som ledes af Nana Folmann Hempler.

Vejledere er Maria Kristiansen, Gregers Stig Andersen, Marie Frimodt-Møller og Nana Folmann Hempler.

Implementering af viden om forebyggelse

Seniorforsker og teamleder Charlotte Demant Klinker fra Diabetes Forebyggelsesforskning er vært for Professor Adrian Bauman fra Universitetet i Sydney, der har modtaget en bevilling fra DDA til at samarbejde med forskningsinstitutioner på tværs af landet for at styrke projekter og anvendelsen af metoder, der kan bidrage til at udbrede og støtte op om implementeringen af virksomme forebyggelsesindsatser. 

Adrian Bauman får base på SDCC, men som gæsteprofessor vil Adrian Baumann samarbejde med flere af landets førende forebyggelsesforskere omkring en række konkrete forskningsprojekter. Målet er at samle, styrke og opkvalificere forebyggelsesfeltet og forbedre praksis. Adrian vil over de næste to år have to længere ophold I Danmark.

Fælles beslutningstagning

Seniorforsker og teamleder Kirsten Lomborg fra Komplikationsforskning er vært for Professor Glyn Elwyn, fra Dartmouth College/University i USA, som har fået støtte af DDA til arbejde med fælles beslutningstagning - en samarbejdsmodel mellem patient og den sundhedsprofesionelle til at nå frem til den bedste behandling for patienten. 

Glyn Elwyn bliver involveret i tre opgaver på SDCC: et forskningsprojekt, hvor sygeplejersker afprøver et beslutningsstøtteværktøj i dialogen med personer med type 2-diabetes og et kursus for sundhedspersonale med anvendelse af en model for fællesbeslutningstagning. Endelig skal han være med til at etablere et tværfagligt og tværsektorielt netværk af kolleger, som arbejder med fælles beslutningstagning. 

Glyn Elwyn vil i de næste to år i perioder opholde sig på SDCC.

Type 2-diabetes og graviditetsdiabetes

Seniorforsker og teamleder Gregers Stig Andersen fra Klinisk Epidemiologisk forskning er vært for Professor Jonathan CK Wells, fra UCL Great Ormond Streat Institute of Child Health, United Kingdom, som har fået støtte af DDA til at forske i, hvad der påvirker forekomsten af type 2-diabetes og graviditetsdiabetes. 

Jonathan CK Wells skal, med afsæt i et evolutionsbiologisk perspektiv, undersøge, hvordan forskellige miljøer med hver deres karakteristika af risikofaktorer, påvirker et menneskes fremtidige risiko for at få diabetes. Han skal under sit ophold også arbejde sammen med Marit Eika Jørgensen, forskningsleder i Klinisk Epidemiologisk forskning om risikoen for at få diabetes i Grønland.

Integrering af psykiatrisk og metabolisk forskning i og behandling af personer med psykiske lidelser 

Professor, overlæge Filip K. Knop, som leder Center for Klinisk Metabolisk Forskning på Gentofte Hospital og som også er tilknyttet SDCC, skal bidrage med sin viden på det metaboliske område til et projekt på Psykiatrisk Center Glostrup. Her er klinisk forskningslektor, overlæge Bjørn H. Edbrup vært for associate professor Margaret Hahn, der er psykiater og tilknyttet University of Toronto, Canada. 
 
Over en fire måneders periode i det nye år skal Margaret Hahn bidrage til den fremtidige integrering af psykiatrisk og metabolisk behandling til og forskning i personer med alvorlige psykiske lidelser. Filip K. Knop skal bidrage med sin kliniske viden om behandling af svær overvægt, type 2-diabetes og andre metaboliske tilstande samt sin ekspertise i klinisk metabolisk forskning. De eksperimentelle teknikker, som Filip K. Knop vil bringe i spil i dette samarbejde, omfatter bl.a. målinger af insulinfølsomhed, betacellens evne til at udskille insulin, alfacellens funktion samt måling af inkretineffekten.

Kilde: https://www.danishdiabetesacademy.dk/dda-funded-researchers/grants-2020-2nd-roundRedaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor