En Flash glukosemåler øger behandlingstilfredsheden

​Men medfører ikke nødvendigvis et fald i langtidsblodsukkeret. Resultatet af et forskningsprojekt om Flash glukosemåling viser, at teknologien giver størst udbytte i kombination med undervisning i kulhydrattælling og brugen af en app til dosering af hurtigvirkende insulin. Undervisningskonceptet som udvikledes til projektet er derfor allerede ved at blive en del af praksis på SDCC. 

Vent...

​Er det en hjælp i hverdagen med diabetes, at man kan anvende Flash glukosemåling frem for traditionel blodsukkermåling i fingeren? Hvor effektivt er Flash glukosemåling, i sig selv og sammen med kulhydrattælling ved brug af en app til dosering af hurtigvirkende insulin, og hvilken undervisning skal der til?

Det er nogle af de aspekter, som forskningsprojektet ABC Flash har undersøgt. Målet har været at skaffe viden om brug af Flash glukosemåling, både alene og sammen med kulhydrattælling, sammenlignet med blodsukkermåling i fingeren.

”Resultaterne af vores forskning viser, at deltagere som brugte Flash glukosemåling oplevede forbedret behandlingstilfredshed. Blandt deltagere tildelt både Flash glukosemåling og kulhydrattælling var der desuden tegn på øget styrke til at håndtere egen sygdom og forbedret livskvalitet,” fortæller Anna Secher, læge, ph.d. og projektleder på forskningsprojektet.

”Langtidsblodsukkeret faldt i gennemsnit 3 mmol/mol blandt deltagere som brugte Flash glukosemåling alene og 5 mmol/mol blandt dem som var blevet tildelt kombinationsbehandlingen. Ændringerne var dog ikke markant bedre end i kontrolgruppen, som brugte blodsukkermåling i fingeren. Dog var udsvingene i blodsukkeret væsentligt mindre blandt dem, der både brugte Flash glukosemåler og talte kulhydrater,” fortsætter hun.

En kombination er bedst

170 voksne med type 1-diabetes deltog i forskningsprojektet, der strakte sig over 26 uger. I gennemsnit brugte de appen til dosering af hurtigvirkende insulin fire gange om dagen og scannede med Flash glukosemåling fem gange dagligt sidst i projektet. 

”Omsat til praksis viser vores resultater, at personer med type 1-diabetes bør få tilbudt undervisning i kulhydrattælling, når de får tilbudt Flash glukosemåling. Det giver den bedste blodsukkerkontrol og tilfredshed med behandlingen af de muligheder vi undersøgte. Det er også vigtigt, at vi som diabetesbehandlere støtter op om kulhydrattælling, da en del af brugerne kan opleve det som en udfordring af bruge metoden over længere tid,” siger Anna Secher.  

I projektet blev der også udviklet et undervisningskoncept, der skal støtte op om brugen af Flash glukosemåling og gøre det lettere for personer med diabetes at leve med sygdommen i hverdagen. Undervisningskonceptet er ved at blive indarbejdet som en del af den kliniske praksis på SDCC.

Om projektet

Projektet var målrettet voksne med type 1-diabetes i behandling med insulinpen, som havde svært ved at opnå et langtidsblodsukker inden for de anbefalede rammer. Projektet begyndte i efteråret 2018 og strakte sig over 2 år.  
170 deltagere fik ved lodtrækning afgjort, hvilken behandling de skulle tildeles:
A. Uændret med blodsukkermåling i fingeren og erfaringsbaseret hurtigvirkende insulindosis (kontrolgruppe)
B. Kulhydrattælling med brug af en app til dosering af hurtigvirkende insulin
C. Flash glukosemåling
D. Flash glukosemåling og kulhydrattælling med brug af en app til dosering af hurtigvirkende insulin (kombinationsbehandling)

Ved første projektbesøg og efter endt deltagelse (26 uger senere) fik deltagerne målt langtidsprøve, sat en glukosesensor på til opsamling af blodsukkerdata over 2 uger (data var ikke synlige for deltagerne), og blev bedt om at besvare en række spørgeskemaer til afdækning af bl.a. behandlingstilfredshed, livskvalitet, diabetes-relateret stress og styrken til at håndtere egen sygdom.  
 

Fakta om forskningen

Offentliggjort: På kongressen American Diabetes Association Meeting, juni 2021 
Studietype: Randomiseret klinisk forsøg
Samarbejdspartnere: Nordsjællands Hospital, Rigshospitalet, Bispebjerg og Frederiksberg Hospital samt Amager og Hvidovre Hospital
Finansiering: Region Hovedstaden
Intressekonflikter: Ingen 
Kontaktperson: Projektleder Anna Secher og forskningsleder Kirsten Nørgaard
Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor