Forsker på SDCC bliver professor i sygepleje og personcentreret diabetesbehandling

Kirsten Lomborg forsker i sygepleje og fælles beslutningstagning mellem sundhedsprofessionelle og personer med diabetes. Hun tiltræder pr. 1. februar 2021 et professorat på Institut for Klinisk Medicin, Københavns Universitet. 

Vent...
Fra februar 2021 bliver forskningen i sygepleje og brugerinvolvering yderligere styrket. Her tiltræder Kirsten Lomborg, seniorforsker på Steno Diabetes Center Copenhagen, nemlig som professor i sygepleje med særlig fokus på personcentreret diabetesbehandling på Institut for Klinisk Medicin, SUND, Københavns Universitet. 

”Med mit professorat kan jeg være med til at styrke forskningen i en anvendelsesorienteret sygepleje, der er tæt knyttet til klinisk praksis. Jeg fokuserer især på området fælles beslutningstagning, hvor jeg ønsker at forbedre den fælles beslutningsproces i konsultationsrummet, så alle beslutninger om behandling og støtte til egenomsorg bliver taget i tæt samarbejde mellem den enkelte person med diabetes og den sundhedsprofessionelle,” siger Kirsten Lomborg. 

”Personer med diabetes har nok at se til med deres diabetes, og behandlerne har rigeligt med opgaver at løse i hverdagen. Min ambition er at gøre det lettere at træffe velovervejede beslutninger gennem forskning i og udvikling af metoder og værktøjer, der gør fælles beslutningstagning let og nyttigt for begge parter,” fortsætter hun.

Kirsten Lomborg forsker netop nu i, hvordan sygeplejerskerne og personer med type 2-diabetes får etablere en god dialog på de årlige statusmøder. Her undersøger hun brugen af et nyt dialogværktøj, der skal sikre, at begge parter får talt om det, de finder vigtigt. Næste skridt er at udforme og teste evidensbaseret og let forståelig information om valgmuligheder for behandling og støtte samt undersøge, hvordan sundhedsprofessionelle bedst støtter personer med diabetes og deres pårørende i at vælge mellem forskellige muligheder. 

”Min tilknytning til Københavns Universitet åbner nye muligheder for specialer og ph.d.-studier i personcentreret diabetesbehandling og – ikke mindst - større tværfaglige forskningssamarbejder mellem flere klinikker. Desuden er det lykkedes at tiltrække en af verdens absolut førende eksperter i fælles beslutningstagning, professor Glyn Elwyn, der vil være gæsteprofessor hos mig i 2021-2022. Jeg har store forventninger til dette samarbejde, som også vil række ud til andre af de store forskningsmiljøer inden for fælles beslutningstagning,” fortæller Kirsten Lomborg.   

Kirsten Lomborg kommer med otte års erfaring fra et professorat på Aarhus Universitet og er fortsat involveret i forskningsprojekter i Aarhus, fx om fælles beslutningstagning for valg af dialyseform hos personer med alvorlig nyresygdom. Hun tiltræder professoratet pr. 1. februar 2021.
Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor