Forskningsleder på SDCC bliver professor i type 2-diabetes patofysiologi

Allan Vaag, leder af forskningsgruppen translationel type 2-diabetesforskning på SDCC, er 1. april tiltrådt et professorat på Biomedicinsk Institut, Københavns Universitet.

Vent...

​Fra april 2021 er forskningen i årsagerne til type 2-diabetes yderligere styrket. Her er Allan Vaag, forskningsleder på Steno Diabetes Center Copenhagen, nemlig tiltrådt som professor i type 2-diabetes patofysiologi på Biomedicinsk Institut, SUND, Københavns Universitet. 

”Min forskning bygger bro mellem den basale og kliniske forskning indenfor de bagvedliggende årsager til type 2-diabetes. Jeg glæder mig derfor meget til at supplere min dagligdag i det kliniske miljø på SDCC, med et samarbejde med de mange dygtige biomedicinske forskere på Biomedicinsk Institut,” siger Allan Vaag.
 
Allan Vaags forskning har haft et væsentligt fokus på emner som reguleringer af gener, epigenetiske mekanismer og insulin signalering. Denne del af Allan Vaags forskning bliver styrket gennem hans ansættelse på Københavns Universitet, hvor han i samarbejde med forskere fra Biomedicinsk Institut vil styrke metoderne i sin forskning, samt styrke forskningen generelt i, hvorfor nogle mennesker udvikler type 2-diabetes.

”Den biomedicinske forskning foregår i dag i et eksplosivt tempo, og den er på alle måder en afgørende forudsætning for at øge vores viden om, hvorfor nogle mennesker udvikler type 2-diabetes. Det er også fra den basale biomedicinske forskning, at vi skal søge og finde nye biomarkører, som kan hjælpe os til at identificere personer med særlige behov for forebyggelse og behandling af type 2-diabetes og sygdommens senfølger,” siger Allan Vaag.  

Han fremhæver, at den kobling mellem det kliniske miljø og grundforskningen, som hans professorat er et udtryk for, er et højt prioriteret delmål på SDCC, og i den sammenhæng også en forudsætning for SDCCs forskningsmæssige succes og internationale gennemslagskraft. 

”Jeg glæder mig derfor oprigtigt over, at jeg med denne professoransættelse kan bidrage med en basal viden, der kan måske kan omsættes til gavn for behandlingen af personer med diabetes, og også på et overordnet niveau bidrage til, at SDCC når sine ambitiøse målsætninger,” siger Allan Vaag.

Allan Vaag har tidligere samarbejdet med en række af de nuværende forskere på Biomedicinsk Institut og ser frem til at forny samarbejdet, samt – ikke mindst – at bidrage til undervisningen af medicinstuderende, og herunder inspirere nye forskertalenter til at fordybe sig i type 2-diabetes.

Professoratet er netop indledt, og Allan Vaag vil fremover være ansat med en fordeling på 20 pct. hos Biomedicinsk Institut og 80 pct. hos SDCC.  

Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor