​​​​​​​​​​​​​​​Værdibaseret sundhed og digitale løsninger er to af de emner, SDCCs kommende direktør, Magnus T. Jensen, fremhæver at ville lægge vægt på.​​​​​​

Hjertelæge bliver ny direktør for SDCC

​Den 44-årige cheflæge Magnus T. Jensen fra Hjertemedicinsk Afdeling på Amager-Hvidovre Hospital overtager stillingen som direktør på Steno Diabetes Center Copenhagen (SDCC) efter Allan Flyvbjerg. ​

Vent...

​Den 1. november tiltræder den 44-årige hjertelæge Magnus T. Jensen fra Amager-Hvidovre Hospital stillingen som direktør for Steno Diabetes Center Copenhagen (SDCC). Det oplyser Region Hovedstaden i en pressemeddelelse i dag.

Lægefaglig koncerndirektør Dorthe Crüger fremhæver i pressemeddelelsen Magnus T. Jensens lederevner, der blandt andet skal sikre samarbejdet omkring diabetes i hele regionen:

"Jeg har store forventninger til Magnus' rolle som centerdirektør. Han har et bredt kendskab til ledelse af de daglige kliniske udfordringer, men han har også den strategiske udvikling, rekruttering, etablering af et forskningsmiljø og faglig udvikling med i sin bagage. Han er et stort ledertalent, som både får en vigtig lederrolle på Steno, men også for det tværregionale arbejde for mennesker med diabetes," hedder det i pressemeddelelsen, hvor det også fremhæves, at de gode resultater med behandlingen af personer med diabetes på SDCC skal bredes endnu mere ud til de øvrige hospitaler i Region Hovedstaden og til regionens praktiserende læger.

Magnus T. Jensen har naturligt som hjertespecialist og chef for Hjerteafdelingen på Amager-Hvidovre Hospital stor erfaring på hjerteområdet, ligesom diabetes og sammenhængen med hjertesygdom har spillet en hovedrolle i hans sideløbende forskerkarriere, som tæller både en ph.d. og en doktordisputats.

Den kommende direktør har et godt kendskab til SDCCs særlige miljø, da han i sin ph.d. stod for at etablere Tusind&1 Studiet – en undersøgelse af hjertepåvirkning ved type 1-diabetes – i et samarbejde mellem Hjerteafdelingen på Gentofte Hospital og SDCC. Siden har sammenhængen mellem diabetes og hjertesygdom været et kerneområde for Magnus T. Jensens forskning, som han har fået hæderspriser for både nationalt og internationalt.

Ledelse er det primære fokus

Ledelse er imidlertid Magnus T. Jensens primære fokus, understreger han i pressemeddelelsen og fremhæver blandt andet værdibaseret sundhed og digitale sundhedsløsninger:

"Selv om jeg har haft mange glæder ved forskning, er ledelse mit primære fokus. Jeg er især optaget af værdibaseret sundhed, digitale løsninger i patientforløbet, forskning og innovation samt internationalisering. Jeg har en stor interesse for digitale sundhedsløsninger, som efter min opfattelse har et stort potentiale for at gøre en forskel for det enkelte menneske, som skal have en hverdag til at hænge sammen med en kronisk sygdom. Det har vi arbejdet med på hjerteafdelingen, hvor vi kan spare patienterne for besværlige ture til hospitalet ved at lave videokonsultationer og digital monitorering i hjemmet," siger Magnus T. Jensen og understreger, at de digitale løsninger har en værdi ikke kun for den enkelte, men for hele sundhedsvæsenet.

SDCCs ambition er at være blandt verdens bedste på området – og her kommer den nye direktør til at trække på sit store kendskab til nationale og internationale vidensmiljøer. Han er ansat som klinisk lektor ved Københavns Universitet og er derudover adjungeret som lektor ved Queen Mary University of London. Han er desuden uddannet Master of Science i ledelse og sundhedsøkonomi fra London School of Economics, hvor han stadig har netværk og samarbejder, som han håber at kunne bruge til at styrke SDCCs  internationale position.

​Magnus T. Jensens forskningsområde er primært relationen mellem hjertekarsygdom og diabetes, hjertesygdom og lungesygdom og hjertesygdom og fysisk aktivitet. Fokusområder er dels epidemiologi, dels kliniske undersøgelser med kardiovaskulær imaging, herunder ekko og hjerte-MR samt biomarkører til påvisning af hjertepåvirkning og prædiktion af prognose. Har publiceret 90 artikler, hvoraf knap halvdelen er som første- eller sidsteforfatter. Han er dertil engageret i flere forskellige position papers/guidelines og strategiske arbejder inden for forskningsfeltet. Se mere på hans CV på LinkedIn.


Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor