Hvad betyder coronakrisen for personer med diabetes?

​SDCC laver sammen med Københavns Universitet en spørgeundersøgelse om coronakrisens betydning for børnefamilier, ældre og kronisk syge. Undersøgelsen skal give viden om, hvordan man bedst støtter disse grupper under ekstraordinære omstændigheder.

Vent...

Hvordan påvirker en ekstraordinær situation som coronakrisen mennesker med diabetes i dagligdagen? Det går Steno Diabetes Center Copenhagen (SDCC) nu i gang med at undersøge via en stor spørgeskemaundersøgelse.

”Lige nu står vi i en helt usædvanlig krise, og det er vigtigt for os at forstå, hvordan det påvirker personer med diabetes. Fx om en krise i samfundet giver øget diabetesrelateret stress, og om det øger den samlede belastning ved at have en kronisk sygdom som diabetes,” fortæller Morten Hulvej Rod, sundhedsfremmechef på SDCC.

”Vi beder deltagerne svare på spørgsmål, der handler specifikt om livet med diabetes. Det kan fx være, om folks håndtering af sygdommen ændrer sig, fordi de arbejder hjemme i denne tid. Vi beder også om svar på mere overordnede spørgsmål. Det handler fx om de bekymringer, folk kan opleve i forbindelse med coronakrisen – både for deres egen sundhed, for deres pårørende og for samfundet generelt,” fortsætter han.

Morten Hulvej Rod understreger, at spørgeundersøgelsen skal ses som et redskab til at skaffe viden om, hvordan man bedst tilrettelægger støtte for personer med diabetes i en krisesituation. Det er vigtigt, når de – som i denne tid – ikke har samme muligheder for personlige møder fx med deres behandler, hvor behandlingen p.t. foregår gennem telefonkonsultationer.


Samarbejde med Københavns Universitet

Undersøgelsen bliver i disse dage sendt ud via Steno Diabetesråd – et online råd, hvor flere end 500 personer med diabetes og deres pårørende er tilmeldt og hjælper SDCC med input til fx, hvordan patientmateriale bør udformes, forskningen kan tilrettelægges med fokus på brugerne etc.

”Vi håber på at få ca. 500 deltagere med i undersøgelsen. De får dels et spørgeskema nu, dels løbende over en periode, så vi kan se, hvordan det påvirker dem, hvis krisen fortsætter og måske forværres,” siger Morten Hulvej Rod.

Undersøgelsen er lavet i samarbejde med Københavns Universitet, der sender lignende spørgeskemaer til en gruppe børnefamilier samt til ældre over 65 år. Tesen er, at netop børnefamilier, ældre og kronisk syge oplever, at krisen kommer tæt på dem både praktisk og mentalt. Samlet set vil undersøgelsen give ny viden om, hvordan en krise i samfundet påvirker borgernes liv og psykosociale helbred.


Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor