Ibrugtagning af Det nye SDCC udsættes med to måneder

​Covid-19 relaterede forsinkelser forlænger færdiggørelse af Det nye SDCC. Ibrugtagning af det nye hospital er nu fastlagt til medio november 2021.

Vent...
Oprindelig skulle Det nye SDCC været taget i brug den 1. april 2021. Status er nu, at ibrugtagningen er udsat til medio november 2021.

”Da vi i oktober 2020 første gang forlængede tidspunktet for ibrugtagning af Det nye SDCC, var det med en forventning om, at vi ville stå et andet og bedre sted i forhold til Covid-19 pandemiens påvirkning af byggeriet, end vi gjorde ila. 2020, ” siger direktør Allan Flyvbjerg.

”Det har siden vist sig ikke at være tilfældet. Vi må konstatere, at Covid-19 pandemien fortsat påvirker byggeriets fremdrift. Derfor udsættes ibrugtagningen med yderligere to måneder og er nu fastsat til medio november 2021,” siger han.

”Det er naturligvis ærgerligt, at vi må udsætte indflytningen endnu engang, men det må vi nu en gang tage til efterretning”, udtaler Allan Flyvbjerg.

Der er en positiv dialog med Novo Nordisk A/S om forlængelse af lejemålet på Niels Steensens Vej, og der arbejdes på en løsning for type 2-diabetesklinikken på Gentofte Hospital, således at man også der vil kunne huses indtil udflytningstidspunktet.


Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor