Kan diabetesmiddel til behandling af type 2-diabetes forbedre langtidsblodsukkeret hos personer med type 1-diabetes

​Diabetesmidlet, Byetta, anvendes i behandlingen af type 2-diabetes, men om det også har effekt på blodsukkeret hos personer med type 1-diabetes er nu undersøgt i studiet MAG1C af læge og ph.d.-studerende Nicklas Järvelä Johansen og kollegaer. Resultaterne fra studiet er netop publiceret i det anerkendte tidsskrift, The Lancet Diabetes and Endocrinology.

Vent...

​Byetta er et diabetesmiddel, udviklet til behandlingen af type 2-diabetes, hvor det tages før morgen- og aftensmad. Byetta virker ved at give en langsommere og mindre måltidsrelaterede stigninger i blodsukkeret. I MAG1C-studiet er nu har undersøgt, om tilsvarende effekt kan opnås hos personer med type 1-diabetes.

I studiet indgik 108 personer med type 1-diabetes, som alle havde udfordringer med at kontrollere deres blodsukre. Halvdelen fik Byetta  som tillæg til deres standard diabetesbehandling , og den anden halvdel fik placebo i de 26 uger, de deltog i studiet.

Det forventede primære mål med forbedring af HbA1c (langtidsblodsukkeret) viste sig desværre at være negativt.

”Man kan argumentere for, at HbA1c ikke viser ’det fulde billede’ af behandlingseffekten af Byetta hos personer med type 1-diabetes. Risikoen for lavt blodsukker og vægtøgning er to kendte bivirkninger til insulinbehandling som besværliggør glykæmisk kontrol,” siger Nicklas Järvelä Johansen.

De sekundære mål blev derimod indfriet, eftersom Byetta  viste sig at reducere behovet for måltidsinsulin med ca. 30% og give et vægttab på 4,4 kg uden at risikoen for lavt blodsukker blev forøget.

’Resultatet er nyt og væsentligt, fordi vi som det første store studie i verden har testet en korttidsvirkende GLP-1-receptoragonist [typen af medicin Byetta tilhører] tillagt insulinbehandling i type 1-diabetes. Dermed har vi forsøgt at afklare behandlingspotentialet af denne form for medicin i type 1-diabetes.

Insulinbehandling er meget krævende for den enkelte og kan være enormt svær at kontrollere; vi har forsøgt at gøre dette nemmere med MAG1C-studiet. Byetta kan vi desværre ikke anbefale som standardbehandling i type 1-diabetes, men det nedsatte insulinbehov og vægttab kan være relevant for udvalgte patienter i samråd med deres diabeteslæge’, siger Nicklas Järvelä Johansen.

Nye anvendelsesområder for kendte lægemidler

Nicklas fremhæver, at det også er vigtigt, at forskere forsøger at finde nye anvendelsesområder for lægemidler, som allerede er udviklet. Det vil øge behandlingsmulighederne for den enkelte, hvis det viser sig at være muligt.

”Selvom om vi ikke fandt forbedret blodsukkerkontrol i den gruppe af patienter, der indgik i MAG1C-studiet, kunne det være spændende at undersøge effekten af behandling med Byetta hos personer med type 1-diabetes med stort insulinbehov, store udsving i måltidsblodsukkerne og som har problemer med overvægt, ” slutter Nicklas.

MAG1C studiet har dannet basis for Nicklas’ ph.d.-afhandling, som han skal forsvare i nær fremtid.
 

Fakta

TitelMeal-time Administration of Exenatide for Glycaemic Control in Type 1 Diabetes Cases - The MAG1C 
Tidsskrift: The Lancet Diabetes and Endocrinology
Studietype og design: Et randomiseret, dobbelt-blinded, placebo-kontrolleret studie. 
MAG1C-studiet er udført i et samarbejde mellem Center for Klinisk Metabolisk Forskning på Gentofte Hospital og SDCC; deltagerne er rekrutteret på SDCC, Hvidovre Hospital og Hillerød Hospital
Eksterne samarbejdspartnere: Jens Juul Holst Lab på Panum
Ekstern finansiering: AstraZeneca
Interessekonflikter: 
Kontakt: Nicklas Järvelä Johansen og Filip Krag Knop


Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor