​Forskerne bag projektet: professor ved Københavns Universitet, Signe Sørensen Torekov, seniorforsker på SDCC, Louise Groth Grunnet,​  og overlæge på SDCC, professor Tina Vilsbøll, der er​ forskningsansvarlig på projektet kaldet PRE-STORK.​

Kan mors vægttab inden graviditet forebygge overvægt hos barnet?

​Et nyt forskningsprojekt på Steno Diabetes Center Copenhagen (SDCC) skal i samarbejde med Københavns Universitet undersøge, om overvægt hos børn kan mindskes, hvis kvinder med overvægt opnår en sund vægt, inden de bliver gravide.​

Vent...

Børn af mødre med overvægt har tre gange øget risiko for selv at blive overvægtige som unge og voksne. Overvægt er for mange også forløberen for type 2-diabetes og hjerte-kar-sygdom.

Et nyt forskningsprojekt på Steno Diabetes Center Copenhagen (SDCC) skal i samarbejde med Københavns Universitet nu vise, om et vægttab på ti procent eller mere inden graviditet kan gavne både moderen og barnet.

Mors overvægt øger nemlig også risikoen for fertilitetsvanskeligheder, abort og graviditets- og fødselskomplikationer. Hvad mor vejer, når hun bliver gravid, ser også ud til at grundlægge barnets vægt ikke bare på fødselstidspunktet, men for resten af barnets liv.

Det er altså ikke småting, hvad mors vægt kan tages til indtægt for og kan bidrage til af bekymringer for mange vordende mødre.

"Vores håb er, at når mor taber sig inden graviditeten, får hun færre komplikationer under sin graviditet og fødsel og føder et barn med en sundere fordeling af fedt på kroppen sammenlignet med kvinder med overvægt, som ikke taber sig", siger professor og overlæge på SDCC, Tina Vilsbøll, der er forskningsansvarlig for projektet kaldet PRE-STORK.

Tina Vilsbøll understreger, at også fars sundhed spiller en væsentlig rolle både for hans fertilitet, støtte til kvinden, hvis hun ønsker et vægttab, og dermed også for det kommende barns sundhed.

"Derfor inddrager vi hele familien. VI håber at kunne give de kommende forældre redskaber og hjælp til en livsstilsændring, der kan komme dem til gavn ikke bare før og under graviditeten, men også efter", siger Tina Vilsbøll.

For sent at sætte ind under graviditeten

Fra Biomedicinsk Institut ved Københavns Universitet deltager professor Signe Sørensen Torekov, som forsker i, hvordan man opnår et sundt og vedvarende vægttab samt overvægt opstået i børnealderen.

Kvinderne vil blive tilbudt træning, hjælp til at spise sundt og samtaler med f.eks. en sygeplejerske, en diætist eller en idrætsfysiolog – alt efter, hvad der passer bedst til den enkelte kvinde.

"I dette studie vil kvinder med overvægt, der ønsker en sund vægt før graviditet, blive tilbudt at tabe sig ti procent af kropsvægten med lavkaloriediæt. Vægttabet kan efterfølgende fastholdes med træningsprogram, sund kost og samtaler, som vi tidligere har haft god erfaring med. Vores forventning er, at en sund vægt hos mor før og under graviditet vil føre til en sund vægtudvikling hos børnene med mindre af det usunde fedt",​ siger Signe Sørensen Toreskov.

​Tidligere studier har vist, at overvægt og forhøjet blodsukker under graviditet er forbundet med øget risiko for senere udvikling af overvægt og type 2-diabetes hos børnene. Studier har også vist, at det er for sent at ændre livsstil under graviditeten, hvis det skal have en gavnlig effekt på barnets sundhed senere i livet, fortæller Louise Groth Grunnet, der er seniorforsker på SDCC, hvor hun i mange år har haft fokus på sundhed i graviditet og barndom og som er medansvarlig for projektet.

"Derfor er dette nye studie særlig interessant, fordi vi starter interventionen før graviditeten og holder kvinderne i hånden, indtil de har født", siger Louise Groth Grunnet.

Tidligere indsatser uden effekt

Projektet, der skal løbe over en femårig periode, har netop modtaget en bevilling på 24 mio. kroner fra Novo Nordisk Fonden. Fonden har givet i alt 60 mio. kroner til forskningsprojekter, der på hver deres måde skal forsøge at afdække, om forældres overvægt op til og under en graviditet hænger sammen med udvikling af overvægt hos børn og unge.

I PRE-STORK-projektet følges børnene, til de er seks måneder. Det gælder både børnene født af mødrene, der har tabt sig inden graviditeten, og børnene født af mødre med overvægt i kontrolgruppen, som ikke taber sig inden.

Sidste år konkluderede Vidensråd for Forebyggelse i en kortlægning, at de hidtidige tiltag for at forebygge og mindske overvægt blandt børn og unge tilsyneladende ikke har effekt på lang sigt, og at overvægt er et komplekst samspil af fysiske, psykiske og sociale faktorer.

I rapporten "Forebyggelse af overvægt blandt børn og unge" fra Vidensrådet fremgår det også, at 15-20 procent af børnene herhjemme er overvægtige. 3-4 procent er svært overvægtige.

Det er altså en svær opgave, som både mødre, fædre og forskerne er på.

"Vi ved, det her er svært – ligesom det er svært at finde nøglen ind til varigt vægttab. Men det skal ikke blive en sovepude hverken for os som forskere eller for familierne, at det er vanskeligt. Vi tror på, at vi kan gøre en forskel for kvinderne og deres børn med det her projekt. Det allervigtigste er, at kvinderne føder sunde babyer, som får en rigtig god start på livet", siger forskningsleder Tina Vilsbøll bakket op af Signe Sørensen Torekov og Louise Groth Grunnet.

​Fakta om PRE-STORK

Der skal rekrutteres 360 kvinder fra august 2022.

Kriterier for deltagelse

  • Body mass index (BMI) på mellem 27 og 43 kg/m2
  • Alder fra 18 til 33 år
  • Ingen kendt infertilitet eller infertilitetsbehandling
  • Må ikke være fedmeopereret, have haft graviditetsdiabetes eller lide af en alvorlig psykiatrisk sygdom
  • Skal føde på Herlev Hospital (der ligger ved siden af Steno Diabetes Center Copenhagen) eller Odense Universitetshospital

Forløb

Kvinderne deles tilfældigt i to grupper: en kontrolgruppe og en forsøgsgruppe. Forløbet for forsøgsgruppen varer et halvt år før graviditet, hvor kvinderne forventes at tabe ti procent af deres vægt. Herefter må de blive gravide samtidig med, at de bibeholder de sunde motions- og kostvaner.

Kvinderne får en mentor. Det kan være en idrætsfysiolog, en coach, en sygeplejerske, en diætist – alt efter kvindens behov.

De første otte uger skal kvinderne være på en lavkaloriediæt. De får hjælp til at ændre kostvaner og de får hjælp til et struktureret motionsprogram i grupper og på egen hånd samt tilbudt coaching og kursusforløb.

Målet er også at oprette netværk for de vordende forældre – en slags før-forældre-grupper – som kan fortsætte efter en forventet fødsel.​Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor