Kan vores madpræferencer aflæses i vores øjne, ansigtsudtryk og svedkirtler?

​Forskere har udviklet en ny metode, som kan undersøge vores psyko-fysiologiske reaktioner på mad. I fremtiden skal de undersøge metodens potentiale i forbindelse med indsatser rettet mod overvægt.

Vent...

Du fastholder blikket, varmen stiger i kroppen, og dit ansigt fortrækker sig.

Du ænser det nærmest ikke, men dine små reaktioner rummer måske mere information om dig end som så.

I hvert fald er de omdrejningspunktet for en ny metode, som forskere på Steno Diabetes Center Copenhagen har udviklet i samarbejde med forskere fra University of Leeds og firmaet iMotions A/S.

Metoden, "Steno Biometric Food Preference Task",  skal gøre os klogere på vores mere underbevidste præferencer for forskellige typer af mad.

”Mange af vores valg, når det kommer til mad, er præget af vaner og er uden for vores egen bevidsthed. Tidligere har man primært undersøgt personers præferencer ved at spørge dem eksplicit, men vores forskning og metode giver mulighed for at kigge på de reaktioner, som man selv er mindre opmærksom på,” fortæller Hanne Pedersen, ph.d.-studerende og førsteforfatter på studiet.

100 kvinder og mænd deltog

Forskerne har indtil videre brugt metoden i et studie med deltagelse fra 100 kvinder og mænd. Alle havde et Body Mass Index (BMI) i normalområdet mellem 18,5 og 24,9 kg/m2.

Her blev deltagerne præsenteret for madvarer på en computerskærm, der varierede i smag (sød/ikke sød) og fedtindhold (højt/lavt), mens deres øjenbevægelser, svedproduktion og ansigtsudtryk blev målt. 

Samtidig blev de spurgt, hvor meget de havde lyst til at spise madvaren – og efterfølgende blev det registreret, hvor meget de rent faktisk spiste.

”Studiet viste, at forsøgsdeltagerne generelt havde mindre opmærksomhed på de madvarer, som både var søde og havde et højt fedtindhold. I kommende studier vil vi kigge på, om andre målgrupper, f.eks. personer med overvægt og type 2-diabetes, reagerer anderledes,” siger Hanne Pedersen.

Bedre støtte til vægttab

Professor Graham Finlayson, University of Leeds, står bag det anerkendte spørgeskema ”The Leeds Food Preference Questionnaire”, som den nye metode bygger på.

Han har selv bidraget til studierne som gæsteprofessor på SDCC og ser et stort potentiale i metoden.

”Den har potentiale til at give os en dybere indsigt i processerne bag den oplevelse af belønning, som går forud for vores valg og indtag af mad,” siger Graham Finlayson, som forklarer, at denne indsigt kan gøre os bedre til at forbedre menneskers spisemønstre og sundhed.

Også Hanne Pedersen ser et klart potentiale – fx når det kommer til at opnå en større forståelse for spiseadfærd og svær overvægt.

”En større viden om vores reaktioner på mad kan hjælpe os til at udvikle nye og forbedrede metoder til at ændre spiseadfærd og forebygge svær overvægt,” siger hun.


Fakta om studiet:

Artiklens titel:Investigation of eye tracking, electrodermal activity and facial expressions as biometric signatures of food reward and intake in normal weight adults.

Tidsskrift: Food Quality and Preference

Studietype: Tværsnitsstudie

Samarbejdspartnere: University of Leeds og iMotions A/S

Finansiering: Innovationsfonden og Novo Nordisk Fonden

Interessekonflikter: Hanne Pedersen er ansat hos iMotions A/S

Kontaktperson(er):  Hanne Pedersen, mail: hanne.pedersen.12@regionh.dk, tlf: 28720320

Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor