​​

Millionbevilling fra Novo Nordisk Fonden til forskningen på SDCC

​Ved den årlige uddeling af forskningsprogrammet, Steno Collaborative Grants, fra Novo Nordisk Fonden modtager to forskningsprojekter fra SDCC samlet 8.4 mio. kr.  SDCC er desuden medmodtager på​ et andet forskningsprojekt på 7.8 mio kr., og  Steno National Collaborative Grant på 25 mio.kr.

Vent...

​Novo Nordisk Fonden har netop uddelt forskningsmidler for 50 mio. kr. til 10 nye forskningsprojekter, som skal styrke samarbejdet mellem landets Steno-centre og deres forskningsmiljøer. Som led i markeringen af 100 året for insulinens opdagelse omfatter nogle af bevillingerne også samarbejde med universiteter i USA og Canada. Bevillingen på 50 mio. kr. er fordelt mellem 25. mio. kr. til et stort tværgående projekt under Steno Nationale Collaborative Grant og 25 mio. kr. til udvalgte forskningsprojekter under Steno Collaborative Project Grants.

Om forskningsprojekterne som SDCC er involveret i 

​Steno National Collaborative Grant på 25 mio. kr. er givet til et studie, der skal forbedre graviditetsforløb og fødsel af mødre med diabetes. Studiet skal etablere et diabetesfødselsregister og udvikle en uddannelse målrettet de gravide med diabetes og er et samarbejde med alle Steno centrene og Rigshospitalet.

SDCC skal primært bidrage til uddannelsesdelen i studiet, hvor professor Kirsten Nørgaard og uddannelseschef Ulla Bjerre-Christensen er tovholdere. Projektet skal med afsæt i et internet baseret behovsanalyse udvikle en intervention baseret på de gravide kvinders behov og den tilgængelige litteratur. Studiet vil komme kommende gravide og deres familier til gavn og vil forhåbentlig medvirke til at man får endnu sundere børn og bedre fødsler i fremtiden.

"For os er det dejligt at få lov at arbejde med så vigtig en målgruppe i et meget ambitiøst projekt," siger Ulla Bjerre Christensen.

Ny viden om sund vægtudvikling hos voksne på erhvervsuddannelser

'The PROVE IT' studiet skal belyse, hvordan man kan fremme sund vægtudvikling blandt unge voksne på erhvervsuddannelsen indenfor: Sundhed, omsorg og pædagogik, hvor forekomsten af moderat til svær overvægt er 49%. Projektet skal kapacitetsopbygge og skabe samarbejder mellem kommuner, praktiksteder og erhvervsskoler med henblik på at skabe helhedsorienterede, lokalt forankrede og bæredygtige indsatser.


"Bevillingen er en kæmpe blåstempling af den systemorienterede tilgang til forebyggelse, hvor vi gennem et stykke tid har ønsket at styrke vores arbejde. Den vil medvirke til at placere os i den internationale fortrop inden for forebyggelsesforskningen, " siger Charlotte Demant Klinker, teamleder og seniorforsker. 

Hvilke mekanismer i fostermiljøet øger risikoen for type 2-diabetes?

Det er velkendt, at personer født med lav fødselsvægt har øget risiko for at udvikle type 2 diabetes. Nylige undersøgelser har påvist, at raske,​ normalevægtige personer med lav fødselsvægt har 3 gange så meget fedt i leveren som kontroller med normal fødselsvægt, herunder havde 20% af personer med lav fødselsvægt fedtleversygdom. Og netop fedtleversygdom, muligvis forårsaget af nedsat kapacitet til at lagre fedt i underhuden, formodes at bidrage til udvikling af metabolisk sygdom og type 2 diabetes.

Bevillingen fra Steno Grants skal bl.a. bruges til at validere det nylige fund af fedtlever, til at udføre undersøgelser af fedtet i underhuden, herunder udtagning af fedt-biopsier og stamcellestudier samt til at undersøge hvorvidt kalorierestriktion og ændret kostmønster kan reversere fedtleversygdom hos personer med lav fødselsvægt. 

Projektets resultat forventes at bidrage til en større forståelse af mekanismerne, der kan forklare, hvordan et ugunstigt fostermiljø øger risikoen for type 2 diabetes. 

"Bevillingen sikrer udvikling og forsættelse af den forskning vi laver i mit Team og i Translational Type 2 Diabetes Research gruppen, hvor vi søger at forstå betydningen af den føtale komponent i type 2 diabetes patofysiologi. Især vigtigt er det, at den basale forskning og arbejde med stamceller på SDCC styrkes. Derudover giver det mulighed for at udbygge samarbejdet på tværs af Steno centre samt yderligere at konsolidere vores lange samarbejde med Charlotte Ling og hendes gruppe," siger Charlotte Brøns, teamleder og seniorforsker i Translational Type 2 Diabetes Research.​


Kan et kendt migrænemiddel lindre smerter ved diabetisk neuropati?

Der findes i dag ikke gode behandlingsmuligheder af smerter ved diabetisk neuropati, men måske kan det ændre sig i nær fremtid. I et randomiseret studie undersøges nu, om et kendt migrænemiddel har effekt på disse smerter. Projektet ledes af Steno Aarhus og SDCC er blandt samarbejdspartnerne med forsker Christian Stevns Hansen som projektansvarlig for SDCCs opgaver.

SDCC byder ind med at rekruttere og følge projektdeltagere og med analyser af effekten af behandlingen for at kunne forstå de underlæggende mekanismer.

"Bevillingen styrker vores forskning indenfor diabetisk neuropati, som er en alvorlig komplikation, hvor der ikke findes en effektfuld behandling. Desuden styrker det vores samarbejde med dygtige folk på nationalt og internationalt niveau, som både kommer forskning og patienter til gavn, " siger Christian Stevns Hansen.

Forskningsprojekter på SDCC, som fik bevilling 

Steno Collaborative Project Grants
Charlotte Brøns, teamleder og seniorforsker
Bevilling: 4.904,000 kr.
Projekt: Increased risk of non-alcoholic fatty liver disease in low birth weight individuals - extended validation, reversibility and mechanistic studies.

Charlotte Demant Klinker, teamleder og seniorforsker
Bevilling: 3.540.390 kr.
Projekt: The PROVE IT study: Promoting healthy weight in young adults attending vocational education – a feasibility study of a participatory systems approach.
Samarbejder: Projektet er et samarbejde mellem tre Steno centre (Aarhus, Sjælland og Copenhagen), Aarhus Universitet, Deakin universitet i Australien, og lang række andre praksispartnere, fx to kommuner, en række kommunale praktiksteder og to erhvervsskoler. SDCC er projektejer.

Forskningsprojekter med SDCC som medmodtager

Steno National Collaborative Grant
Dorte Møller Jensen (PI), Steno Odense
Ulla Bjerre-Christensen og Kirsten Nørgaard, SDCC
Bevilling: 25 mio. kr.
Projekt: Improving pregnancy outcome in women with pre-existing diabetes: combining a nationwide Diabetes Birth Registry and an education intervention study​

Steno Collaborative Project Grants
Troels Krarup Hansen,  Steno Aarhus (PI)​
Christian Stevns Hansen, SDCC
Bevilling: 7.896.637
Projekt: An international collaboration targeting painful diabetic neuropathy: a double-blind multicenter, placebo-controlled trial of CGRP antibody therapy.
Samarbejder: Steno Aarhus, Steno Nordjylland, SDCC og Mayo Clinic (USA).
Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor