Millionstøtte til forskning i at forstå forskelle i sygdomsmønstre hos personer med type 2-diabetes

​Type 2-diabetes er ikke en og samme sygdom, men forekommer i flere varianter. Hvorfor og hvordan personer med type 2-diabetes adskiller sig fra hinanden skal nu undersøges i et forskningsprojekt. Forventningen er at kunne skræddersy behandlingen på et tidligt tidspunkt. Projektet involverer alle 5 Steno Centre og er støttet med 25 mio. kr. af Novo Nordisk Fonden.  

Vent...
Bevillingen på 25 mio. kr. er den første Steno National Collaborative Grant, som uddeles af Novo Nordisk Fonden. Det er overlæge og forskningsleder Allan Vaag på Steno Diabetes Center Copenhagen (SDCC), der skal stå i spidsen for forskningsprojektet, som implementeres og udføres i tæt samarbejde med flere af landets førende diabetesforskere fra alle 5 danske Steno Diabetes Centre.

Allan Vaag har i det meste af sin forskningskarriere interesseret sig for type 2-diabetes, hvor han sammen med sin forskningsgruppe og mange samarbejdspartnere søger at finde forklaringer på de årssagsmekanismer og fysiologiske processer, som forårsager sygdommen. Men type 2-diabetes er en kompleks sygdom, hvor meget endnu ikke er afdækket.

”Der er blandt diabetesforskere bred enighed om, at type 2-diabetes ikke er en og samme sygdom, men i højere grad skal opfattes som en heterogen sygdom. Når forløbet er så forskelligt fra person til person, så bør behandlingen kunne skræddersys væsentligt bedre til den enkelte patient. Men før dette bliver muligt, er der behov for en bedre undergruppering af patienter med type 2-diabetes i forhold til specifik sygdomsårsag, sygdomsmekanismer, prognose, behandling etc, ”siger Allan Vaag.

”Flere diabetesforskere har fremlagt forslag til undergruppering af type 2-diabetes, som kunne være en vej til en mere individualiseret behandling, men vi mangler dokumentation for, at disse undergrupperinger også fører til bedre behandling og prognose, mindre sygelighed og færre komplikationer. Målet med vores forskningsprojekt er bidrage med en viden, så vi kan opnå en større forståelse af sygdommen, som kan anvendes i praksis, ”fortsætter Allan Vaag. 

I forskningsprojektet anvendes flere metoder til at indsamle og analysere data. Blodprøver fra DD2-kohortens biobank  på ca. 9200 personer (Dansk center for strategisk forskning i type 2-diabetes) vil blive analyseret og resultaterne anvendt i den videre forskning, herunder sammenkobling med alle nationale danske registre om blandt andet medicinforbrug, komplikationer, blodprøvesvar, forekomst af al anden sygdom og i sidste enden død og dødsårsager. Andre undersøgelser involverer fremfinding af fødselsvægte fra Rigsarkivet samt omfattende genanalyser, begge dele til brug dels i forhold til undergrupperinger samt i forhold til prognose og behandling.

En af projektets hovedhypoteser er, at den undergruppe af type 2-diabetes patienter med flest komplikationer, den største forekomst af anden sygdom, og også den dårligste prognose, er de patienter som har fået en dårlig start i på livet i forhold til vækst og udvikling i graviditeten.

”Hvis vi lykkes med at identificere præcist de risikofaktorer og den kombination af dem, som fører til udvikling af type 2-diabetes hos den enkelte patient, så forventer vi, at forskningen vil lede til en bedre og mere klinisk anvendelig underinddeling af patienter med type 2-diabetes, som herefter kan anvendes til at skræddersy behandlingen på så tidligt som muligt et tidspunkt, ”slutter Allan Vaag.

Om DD2

DD2 er et forskningsprojekt, som har som mål at alle personer med type 2-diabetes tilbydes en individuel behandling, som kan reducere risikoen for følgesygdomme, øge livskvaliteten, gøre det nemmere for lægerne at vælge den rigtige behandling og som også gavner samfundsøkonomien.

DD2 arbejder for at bygge bro mellem forskningsresultater og behandling af personer med type 2-diabetes ved at stille den viden og data, som de indsamler til rådighed for diabetesforskningen.
SDCC deltager som aktiv partner i DD2. 


Fakta om studiet

Titel: ‘Closing in on sub-segmentation in type 2 diabetes in the Danish nationwide DD2 cohort’ Studietype: 

Samarbejdspartnere:
Forskningsprojekteter et samarbejde mellem de fem Steno-centre i Danmark, Novo Nordisk Foundation Center for Basic Metabolic Research på Københavns Universitet og Klinisk Epidemiologisk Afdeling på Aarhus Universitetshospital.
 De ansvarlige er: 

  • Allan Vaag, SDCC, PI (developmental programming); 
  • Kurt Højlund, SDCO, co-PI (integrative physiology); 
  • Michael Hecht Olsen, SDCS (cardiovascular biomarkers); 
  • Niels Jessen, SDCA (T2D basic disease mechanisms); Peter Vestergaard, SDCN (bone biomarkers); 
  • Reimar W Thomsen og  Henrik Toft Sørensen, Aarhus University (clinical and pharmacoepidemiology)
  • Torben Hansen, Copenhagen University (genetics); 
  • Jens Steen Nielsen, SDCO (DD2 management) 
  • Henning Beck-Nielsen, SDCO (formand for DD2 advisory council).

Finansiering: 25 mio. kr. af Novo Nordisk Fonden.
Kontaktperson: Allan Vaag 


Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor