​​​​Kim Ulf Larsen (tv.) er glad for, at der er blevet lyttet til hans forslag om  behovet for personlig støtte til personer med diabetes og andre kroniske sygdomme.  Det er sket i skikkelse af Charlotte Kristensen (th.), der er ansat som sundhedsnavigatør  i Bornholms Regionskommune. Foto: Justine Høgh​


Navigatør hjælper multisyge på Bornholm

​Mange, der har type 2-diabetes, har også en række af andre sygdomme, og det kan være en udfordring både for den enkelte, behandlerne og sundhedsvæsnet. Udviklingsprojektet "Sammen om diabetes og multisygdom på Bornholm" skal forsøge at finde løsninger. Et multisygdomsteam, der arbejder på tværs af fagligheder, samt ansættelsen af en sundhedsnavigatør er to tiltag.​


Vent...

​Kim Ulf Larsen siger tingene meget ligeud, når han skal forklare, hvorfor man kan have brug for hjælp og støtte, når man har type 2-diabetes og en række andre sygdomme:

"Mange af os forstår jo ikke en skid af, hvad der foregår. Hvis man er ældre, bliver man også meget nervøs for ikke at gøre det rigtige og for at man ikke får den hjælp, man faktisk har brug for. Bare det at finde de mennesker, der faktisk kan hjælpe, er svært. Når man ringer et sted hen, bliver man sendt fra Herodes til Pilatus og så opgiver man let".

Kim Ulf Larsen er her sammen med Charlotte Kristensen, som i 2021 blev ansat i en stilling som sundhedsnavigatør i Bornholms Regionskommune. Det er Kim temmelig tilfreds med, for han har siddet i den brugergruppe, der skulle komme med råd og vejledning til, hvad der kunne gøres.

"I brugergruppen sagde vi, at vi havde brug for en til at hjælpe os, og det blev der lyttet til. Det er enestående, at vores forslag er blevet gennemført og at Charlotte er begyndt."

​​​Mister handlekraft

Ansættelsen af Charlotte Kristensen er en del af udviklingsprojektet "Sammen om diabetes og multisygdom på Bornholm", som Steno Diabetes Center Copenhagen (SDCC) er partner i.

Charlotte Kirstensen er uddannet fysioterapeut og fortæller, at det kan være alt fra det at komme på lægehusets hjemmeside, til at få installeret en sundhedsapp på telefonen til at bestille tid hos øjenlægen, hun hjælper med. Charlotte har også forbindelsen til frivillighedssektoren og kan skabe kontakt til tilbud og organisationer.

Frem for alt danner Charlotte som navigatør sig et overblik over den enkeltes situation. Foreløbig er 20 borgere rekrutteret til at deltage i projektet, der løber til og med 2022.

"Vi andre glemmer, hvor svært det er at finde rundt i vores sundhedsvæsen. Mange er sårbare, de føler, de løber panden mod en mur og mister måske til sidst handlekraften til selv at gøre noget. Jeg kan gøre det lidt lettere og mere tåleligt", siger hun.

Multisygdomsteam

I projektet er der også et multisygdomsteam med medlemmer fra Bornholms Hospital og fra almen praksis. De mødes hver 14. dag og udveksler viden og erfaringer.

"Idéen er, at man arbejder på tværs og kan tage hensyn til, at en borger har flere sygdomme og flere behandlere. Mange med flere sygdomme er frustrerede over, at fokus kun er på én sygdom afhængig af hvilken behandler de lige ser", siger projektkoordinator på SDCC, Sine Grønborg.

Overordnet er formålet med projektet, at de involverede brugere, som alle er under 70 år, vil blive i stand til at klare hverdagen lidt bedre, fortæller Nana Folmann Hempler, seniorforsker og teamleder på SDCC.

"Dernæst at vi kan bidrage til, at man også andre steder i landet vil ændre på strukturen og begynde at arbejde mere på tværs af sektorer for at støtte mennesker med flere kroniske sygdomme", siger hun.

På Bornholm har 48 procent af dem, der har type 2-diabetes og er under 65 år, én eller tre andre sygdomme ud over diabetes. Det kan være hjertesygdom, kronisk obstruktiv lungesygdom, langvarig depression, astma, kræft, demens, bevægeapparatsygdomme, apopleksi eller en svær psykisk lidelse.

"Sammen om diabetes og multisygdom på Bornholm" er et supplerende behandlingsinitiativ (SBI), der løber fra 2018-2022. ​Formålet er, at personer med type 2-diabetes og multisygdom oplever bedre helbred og trivsel samt bedre funktionsniveau gennem en langsommere sygdomsprogression og færre komplikationer.

Projektet er et partnerskab bestående af Steno Diabetes Center Copenhagen (SDCC), Bornholms Regionskommune, Bornholms Hospital og almen praksis på Bornholm.​

​​​

Om de Supplerende Behandlingsinitiativer

  • Supplerende Behandlingsinitiativer (SBI) er et tillæg til den eksisterende standardbehandling, som har til formål at afdække, hvilke tiltag der kan give ekstra værdi for personer med diabetes.
  • De nye løsninger skal være strukturelt og økonomisk bæredygtige, så ​de bedste projekter på sigt kan integreres i standardbehandlingen.

Læs mere om de supplerende behandlingsinitiativerRedaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor