Ny SDCC-teknologi kan forbedre diabetesbehandlingen

​Personer med diabetes skal snart kun uploade data fra deres diabetesudstyr til ét system. Steno Diabetes Center Copenhagen (SDCC) har udviklet én fælles platform, som har fået navnet Stenopool. Systemet forventes udbredt i hele Danmark og har potentiale til at blive anvendt i hele verden.​

Vent...

​​Både læger, sygeplejersker, bioanalytikere og brugere kender til besværet: Data fra insulinpumpen skal uploades til ét system. Data fra glukosemåleren til et andet. Det er tilfældet, hvis glukosemåler og insulinpumpe kommer fra to forskellige leverandører.

Behandlerne oplever, at så mange som fire eller flere systemer fra de forskellige leverandører af diabetesudstyr skal i brug, før data bliver tilgængelig, og man kan tolke på kurver og tal.

Problemet fik for et par år siden overlæge og forskningsleder på Steno Diabetes Center Copenhagen (SDCC), Kirsten Nørgaard, til sammen med andre at gå i tænkeboks over mulige løsninger.

"Noget måtte der ske. Det var ved at blive alt for besværligt både for os som behandlere og for dem, der har diabetes. Som behandlere skulle vi sidde med to eller tre skærme for at aflæse tallene - og uden at kunne sammenligne data ordentligt. Vi bestemte os derfor for at udvikle vores egen platform, som vi selv bestemmer over og som er uafhængig af leverandørerne", siger Kirsten Nørgaard, der også er professor på Københavns Universitet.

HbA1c for unuanceret

Muligheden for at kunne se data fra apparaterne, der måler blodsukkeret, og sammenholde tallene med mængden af insulintilførslen, er altafgørende, hvis diabetesbehandlingen skal blive endnu bedre, understreger Kirsten Nørgaard:

"Vi kan ikke undvære at kunne sammenligne de her data, hvis vi skal kunne give de bedste individuelle råd under konsultationen. Langtidsblodsukkeret (HbA1c) som eneste paramenter er i dag et alt for unuanceret redskab", siger hun.


Overlæge og forskningsleder på Steno Diabetes Center Copenhagen (SDCC), Kirsten Nørgaard,  håber, at alle udbydere af diabetesudstyr fremover vil gøre det muligt for behandlere og brugere at downloade data fra udstyret til Stenopool. Hvis ikke, kan konsekvensen blive, at nuværende udbydere ikke kommer i betragtning, når der skal indkøbes udstyr, fortæller hun, som her står ved uploadstationen på SDCC. Foto: Lizette Kabré/SDCC​​


Dataindsamlingen kommer både fra insulinpumper og almindelige blodsukkermålere, som bruges med fingerprikker, samt de nyere kontinuerlige glukosemålere.

30 procent af voksne med type 1-diabetes, der går på SDCC, har insulinpumpe, og omkring halvdelen har en kontinuerlig glukosemåler (CGM). For børn og unge er det over 90 procent, der har en form for CGM, og over 70 procent, der har insulinpumpe.

Der er altså rig mulighed for at dykke ned i data – når de er tilgængelige og sammenlignelige.

​Systemet mangler på verdensplan

Sammen med det danske IT-firma Line Systems og Region Hovedstadens Center for Sundhed og IT-afdelingen gik Kirsten Nørgaard i gang med at finde frem til en løsning, hvor brugere og behandlere kan uploade data til ét system uanset hvilken pumpe og glukosemåler, der er tale om.

Den amerikanske nonprofit organisation Tidepool.org tilbyder en frit tilgængelig løsning for personer med diabetes – en såkaldt open source. Den løsning er blevet tilrettet også til brug i klinikken, så data fra de fleste insulinpumper og glukosemålere nu kan uploades til én og samme platform, som har fået navnet Stenopool.

"Der er ingen tvivl om, at rigtig mange diabetesbehandlere på verdensplan ønsker et system som Stenopool, men indtil videre er der ingen, der har udviklet det før nu. Jeg forestiller mig derfor, at Stenopool, når vi har udviklet det yderligere, har potentiale til at blive udbredt ikke bare i hele Danmark, men også i Europa og måske resten af verden, hvis vi lykkes med at komme helt i mål, " lyder det fra Kirsten Nørgaard.

Data udenom udbyderne

En af de mange fordele ved Stenopool er, at data fremover vil tilgå brugerne og behandlerne uden om leverandørerne af diabetesudstyr – medmindre brugerne selv ønsker at give data fra sig. Ikke alle de nuværende platforme overholder i dag reglerne for databeskyttelse (GDPR – General Data Protection Regulation) og flere brugere ønsker derfor slet ikke at anvende de pågældende platforme.

"Med Stenopool håber vi, at flere vil begynde at uploade data hjemme, og at vi aktivt kan lære brugerne at justere deres diabetesbehandling på baggrund af data – præcis, som det er tiltænkt. Det er alt for bøvlet for mange i dag og usikkerheden omkring anvendelse af data gennem firmaernes platforme er også en vigtig faktor for, hvorfor nogle brugere ikke uploader", siger Kirsten Nørgaard.

Alt udstyr skal kunne tilgå Stenopool

Stenopool er under opbygning, men allerede nu kan man uploade data fra flere slags glukosemålere og insulinpumper, og systemet vil løbende blive videreudviklet.

Fokus på dataindsamling og brugen af data i både behandlings- og forskningsøjemed vil muligvis få den konsekvens, at der kun indkøbes udstyr, der kan uploades til Stenopool. Det kan i værste fald betyde, at nogle af de nuværende udbydere af diabetesudstyr ikke kommer i betragtning.

"Jeg håber derfor, at alle udbydere vil gøre det muligt for os at downloade data til Stenopool," siger Kirsten Nørgaard.

Lige nu bliver alle brugere på SDCC hjulpet til at blive registreret i Stenopool, når de kommer til konsultation. Så kan de fremadrettet selv uploade data – også hjemmefra.

Det vil formentlig tage det meste af et år, før alle brugere er registreret. Dernæst er håbet, at systemet kan udbredes til resten af landet.

"Jeg er ikke i tvivl om, at det vil blive en kæmpe hjælp for både behandlere og brugere og at Stenopool, når systemet er helt færdigudviklet, vil kunne bidrage til bedre konsultationer, fordi vi kan højne kvaliteten af vores vejledning. På sigt kan man også forestille sig, at data kan anvendes til forskning inden for det her område. For eksempel vil vi kunne se konsekvenserne af at glemme x-antal bolus over tid hos mange brugere. Det vil være en stor hjælp i vores vejledning af den enkelte", siger Kirsten Nørgaard.

Stenopool er en del af StenoIT-programmet

Udviklingen af platformen Stenopool begy
ndt​e i Klinisk Forskning på Steno Diabetes Center Copenhagen og er i dag forankret i det program, der hedder StenoIT, der løber frem til 2026.

StenoIT har to andre delprojekter:
• Efteruddannelse af insulinpumpebrugere med type 1-diabetes i at anvende teknologien bedre
• Forberedelse af optimale telefon- og videokonsultationer mellem brugere og behandlere

Formålet med StenoIT er at fremme bedre diabetesregulering og reducere psykisk belastning gennem optimal anvendelse af diabetesteknologi.

StenoIT bidrager til at realisere SDCC's strategi for 2022-32 ved at anvende og udvikle diabetesteknologi og digitale løsninger til gavn for både brugere og behandlere. 

Videreudviklingen af Stenopool er fra 2022 en del af Steno Diabetes Center Copenhagens såkaldte Supplerende Behandlingsinitiativer.

Et supplerende behandlingsinitiativ (SBI) er et tillæg til den eksisterende standardbehandling. Formålet er at afdække hvilke nye behandlingstiltag, der giver ekstra værdi for personer med diabetes.
 Initiativerne har ofte fokus på samarbejde på tværs af lægelige specialer og sektorer, forbedret organisering af forløb og afprøvning af nye teknikker og udstyr.

​Læs mere på sdcc.dk om de supplerende behandlingsinitiativer.​

Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor