Bedre behandlingen af personer med type 2-diabetes samt hjerte- og nyresygdom

​Det hidtil største studie om behandling af hjertekarsygdom hos personer med både type 2-diabetes og nyresygdom har givet gode resultater: Et medicinsk stof beskytter hjertet allerede ved de første tegn på nyrekomplikationer. 

Vent...
Nyresygdom og hjertesygdom er to almindelige ’følgesvende’ til type 2-diabetes. Særligt medfører tilstødende nyresygdom ofte, at der også opstår hjertekarsygdomme. Hidtil har der dog ikke været en behandling for at beskytte hjertet medmindre der var tale om fremskreden nyresygdom. 

Det laver et nyt forskningsstudie om på. Studiet FIGARO viser nemlig, at lægemidlet Finerenone beskytter mod hjertekarsygdom hos personer med type 2-diabetes og kun milde grader af nyresygdom. 

”Det er et rigtig vigtigt studie, for det viser, at Finerenone kan være til gavn for en lagt større gruppe med type 2-diabetes og komplikationer end først antaget,” fortæller Peter Rossing, professor og forskningsleder på SDCC samt medlem af studiets styregruppe.

”Dermed får vi som behandlere et nyt og godt værktøj til at behandle de to komplikationssygdomme ved type 2-diabetes, som har den højeste dødelighed,” fortsætter han.   


Med i behandlingsguidelines

Studiet er det største af sin slags. Flere end 19.000 personer med type 2-diabetes og nyresygdom fra 48 lande blev indstillet til at deltage, og heraf blev ca. 7.500 udvalgt til de kliniske forsøg. Trods udfordringer med Covid-19-restriktioner lykkedes det at gennemføre hovedparten af de kliniske studier, hvor nogle deltager blev behandlet med Finerenone, mens andre fik placebo. 162 danske patienter har været med, blandt andet fra Steno Diabetes Center Copenhagen, Hvidovre Hospital, Aarhus Universitetshospital, Herlev Hospital m.fl.

Deltagerne var alle i forvejen i behandling med blodtrykssænkende medicin, de fleste med kolesterol sænkende og anden medicin for de hjertekarsygdomme, der var tilstødt som komplikation til diabetes, herunder også en del med SGLT2 hæmmer og GLP1. 

”Finerenone er effektivt også sammen blodtrykssænkende medicin eller SGLT2-hæmmere. Dermed ser det ud til, at vi med lægemidlet får et stort fremskridt i forhold til den behandling med blodtrykssænkende medicin, vi har brugt i 20 år,” siger Peter Rossing. 

Finerenone er en såkaldt nonsteroid mineralokortikoid receptorblokker udviklet af Bayer, og det er netop godkendt til anvendelse i USA. Peter Rossing forventer derfor, at resultaterne af det nye studie kommer med i behandlingsguidelines, når de bliver opdateret i efteråret eller først i 2022.  

Studiet, FIGARO, er det seneste i rækken af gennembrud inden for diabetes og nyre- samt hjertekarsygdom, der er kommet inden for de seneste år. Det er netop blevet præsenteret på den europæiske kongres for hjertelæger, ESC, samt udkommet i det videnskabelige tidsskrift New England Journal of Medicine. 


Om studiet
  • Titel: Cardiovascular Events with Finerenone in Kidney Disease and Type 2 Diabetes  
  • Tidsskrift: New England Journal of Medicine
  • Studietype: Randomiseret kontrolleret klinisk studie (RCT)
  • Samarbejdspartnere: Studiet er et international multicenter-studie, som inkluderer 48 lande. Executive committee: George L. Bakris; Gerasimos Filippatos; Rajiv Agarwal; Stefan D. Anker; Luis M. Ruilope; Bertram Pitt.
  • Finansiering: Bayer – som står bag lægemidlet Finerenone.
  • Interessekonflikter: Peter Rossing er en del af styregruppen og har fået honorar udbetalt til SDCC for undervisning og konsulentvirksomhed relateret til studiet.
  • Kontaktperson: Peter Rossing 


Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor