I øjenklinikken startes et nyt projekt om laserbehandling.

Nye Supplerende Behandlingsinitiativer skydes i gang i 2022

Brug af ny teknologi, tværsektorielt samarbejde om diabetesbehandling og indsatser rettet mod børnefamilier med diabetes. Det er blot nogle af de nye programmer og projekter i regi af Supplerende Behandlingsinitiativer (SBI).
Vent...
De fem programmer og syv projekter, som skal afprøve nye veje til at løfte behandling og forebyggelse af diabetes, er resultatet af stor idérigdom og lyst til at skabe forandringer blandt medarbejdere og ledere på Steno Diabetes Center Copenhagen (SDCC) og ikke mindst vores brugere og samarbejdspartnere. 

I 2021 har der for første gang været afprøvet en åben proces fra start til endelig udvælgelse af forslag til nye Supplerende Behandlingsinitiativer.  I første runde blev der indsendt 90 forslag til nye projekter fra enhederne på SDCC og eksterne samarbejdspartnere. Herefter blev de 90 forslag vurderet af et ekspertpanel med repræsentation af medarbejdere, brugere, kommuner, Steno Partner Hospitaler og praktiserende læger, som sendte de forslag, der var mest ambitiøse og gav størst værdi for personer med diabetes, videre til anden udvælgelsesrunde. 

”I den anden udvælgelsesrunde har vi i ledelsen anvendt vores nye SDCC strategi 2022-2032, som prioriteringsværktøj til at vælge de programmer og projekter, som understøttede den”, siger direktør Allan Flyvbjerg. Han glæder sig over den åbne og inddragende proces, der har været brugt til at udvælge nye SBI-projekter for 2022.

Der er bevilget knap 100 mio. kr.​ over de kommende år til de fem programmer og syv projekter, og de dækker et bredt felt inden for diabetesbehandling, forebyggelse af sendiabetiske komplikationer og tværsektorielt samarbejde. 

​ Læs om alle programmer og projekter her på hjemmesiden

Fakta

Supplerende Behandlingsinitiativ (SBI) er et tillæg til den eksisterende standardbehandling. Formålet er at afdække, hvilke nye tiltag, der giver ekstra værdi for personer med diabetes. Initiativerne har ofte fokus på samarbejde på tværs af lægelige specialer og sektorer, forbedret organisering af forløb og afprøvning af nye teknikker og udstyr.​

Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor