Nyrestudie med overvældende effekt - viser helt nye behandlingsmuligheder

​Et forskningsprojekt, der oprindeligt var målrettet personer med type 2-diabetes og nyresygdom, har afsløret helt nye behandlingsmuligheder for alle nyresyge. Projektet er stoppet før tid for at blive implementeret, og professor kalder det ’stort og med potentiale til at hjælpe millioner verden over’.

Vent...

Stop det studie, og fokuser på at få resultaterne omsat til behandling.

Sådan lød anbefalingen fra den uafhængige komite, der er nedsat til at overvåger et studie om behandling af moderat nyresygdom. Komiteens opgave er fx at skride ind, hvis et studie viser sig at skade de personer, der deltager eller – som her – at få meget succesfulde resultater offentliggjort og hurtigt videre til yderligere kvalificering og behandling.

”Det er den mest overvældende effekt, jeg har set i et studie. Resultaterne peger på en behandling for moderat nyresygdom – en alvorlig, kronisk sygdom, der rammer millioner af mennesker og hvor blodtryksbehandling hidtil har været eneste behandling. Her er et potentiale for virkelig at forbedre behandlingen og ændre på en alvorlig diagnose. Jeg ser det som det største behandlingsfremskridt for tidlig behandling af nyresygdomme siden de første nyretransplantationer for mere end 50 år” siger professor og forskningsleder Peter Rossing, Steno Diabetes Center Copenhagen.

Han sidder i styregruppen for studiet, kaldet DAPA-CKD, mens overlæge Frederik Persson fra SDCC og overlæge med speciale i nyresygdomme, Rikke Borg fra Sjællands Universitetshospital i Roskilde er ansvarlig for den danske del. DAPA-CKD har over det meste af verden inklusiv i Danmark undersøgt effekten af stoffet dapagliflozin som behandling mod nyresygdom hos både personer med diabetes og personer uden diabetes. Effekten var overvældende: I løbet af to år kunne forskerne påvise en lavere dødelighed på 30-40 pct., færre nyrekomplikationer og mindre risiko for hjertesvigt.

”Effekten er uafhængig af blodsukker, dvs. dapagliflozin er en behandling til både personer med diabetes og nyresygdom og til personer kun med nyresygdom,” fortæller Peter Rossing.

Den lavere dødelighed på 30-40 pct. ved behandling med dapagliflozin betyder, at hvis man i to år behandler 20.000 personer med nyresygdom, har man reddet 1000 liv. Det er et meget højt tal for positiv effekt sammenlignet med andre medicinske indholdsstoffer.


Fra frygt for bivirkninger til glæde over effekt

Dapagliflozin tilhører en gruppe af virkningsstoffer under hovedbetegnelsen SGLT2-hæmmere, som bruges i behandlingen af type 2-diabetes og mod for højt blodsukker. Siden stofferne kom frem for ca. 10 år siden, er der sket en enorm udvikling i viden om virkningen.

”For ti år siden var vi bekymrede for om disse stoffer med effekt på blodsukkeret ville have alvorlige bivirkninger i forhold til nyresygdom. Nu ved vi, at der ikke er alvorlige bivirkninger – faktisk det modsatte: Stofferne virker som behandling mod nyresygdom også hos personer uden diabetes,” siger Peter Rossing.

DAPA-CKD-studiet er det første til at påvise så positiv en effekt på den samlede behandling og livslængde hos personer med nyresygdom med eller uden diabetes, og det har derfor fået stor opmærksomhed verden over. Præsentationen af resultaterne er derfor også spredt over foreløbigt to store, lægefaglige konferencer, nemlig den europæiske hjertekongres ESC i slutningen af august og den europæiske diabeteskonference EASD i september. På den sidste deltager Peter Rossing i en timelang session med præsentation af resultaterne.

”Opmærksomheden er berettiget. Resultaterne har potentiale for at give en kæmpe forandring og forbedring for op til 700 mio. personer med nyresygdom på verdensplan,” siger Peter Rossing.

”Behandlingen er allerede tilgængelig på markedet og godkendt til behandling af diabetes. Nu skal det diskuteres, om behandlingen kan anbefales til personer med nedsat nyrefunktion med eller uden diabetes. Da dette er et enkelt studie, om end resultaterne er store, kan andre studier være nødvendige, før man kan anbefale behandlingen til især personer uden diabetes,” fortsætter han. 

Om DAPA-CKD-studiet og baggrunden

Personer med kronisk nyresygdom har en høj risiko for at udvikle hjertekarsygdom oven i, at nyresygdommen konstant forværres. 

DAPA-CKD-studiet havde derfor som mål at undersøge virkningen af indholdsstoffet dapagliflozin hos personer med diabetes og moderat nyresygdom og hos personer med moderat nyresygdom uden diabetes.

Der deltog samlet ca. 4300 personer i studiet, hvoraf halvdelen blev behandlet med dapagliflozin og halvdelen med placebo (inaktiv behandling).
I løbet af godt to år kunne forskerne påvise en 40 pct. lavere dødelighed hos de personer, der fik dapagliflozin sammenlignet med placebogruppen. Derudover var der lavere risiko for hjertekarsygdom, blodtrykket var lavere og forværringen af nyresygdom blev nedsat eller bremset.

Samlet har forskerne bag studiet konkluderet, at risikoen for nyresvigt, død grundet hjertekarsygdom, indlæggelse grundet hjertesvigt og død af enhver årsag var lavere for personer behandlet med dapagliflozin end i placebogruppen. Resultaterne var ens uanset om patienterne kun havde nyresygdom eller både havde nyresygdom og diabetes.

I Danmark har der deltager personer med diabetes og nyresygdom fra bl.a. Steno Diabetes Center Copenhagen, Steno Diabetes Center Aalborg, Herlev og Gentofte Hospital, Nordsjællands Hospital, Rigshospitalet og Sjællands Universitetshospital Roskilde. Peter Rossing sidder i styregruppen for studiet, der har deltagelse af 21 lande verden over.

Forgænger for DAPA-CKD er studiet Credence, der blev offentliggjort sidste år og viste effekt på behandling for personer med nyresygdom, når de samtidig havde diabetes.
Læs om Credence i New England Journal of Medicine.

700 mio. mennesker på verdensplan kan potentielt være i målgruppen for at opnå en forbedring i behandlingen af moderat nyresygdom med dapagliflozin.


Fakta om studiet

Studiets navn: DAPA-CKD, A Study to Evaluate the Effect of Dapagliflozin on Renal Outcomes and Cardiovascular Mortality in Patients with Chronic Kidney Disease
Præsenteret på: ESC i august samt på EASD i september
Studietype: Randomiseret klinisk studie
Samarbejdspartnere: Astra Zeneca
Finansiering: Astra Zeneca
Interessekonflikter: Astra Zeneca betaler honorar for Peter Rossings deltagelse i styregruppen. Honoraret er ikke personligt, men tilfalder SDCC jf. SDCCs retningslinjer for uvildighed og transparens i samarbejde med pharma- og medicoindustrien
Kontakt til forsker: Peter Rossing, professor og forskningsleder


Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor