Nyt idekatalog til sundhedsfremme for kvinder med etnisk minoritetsbaggrund

​Steno Diabetes Center Copenhagen har i et samarbejde med Københavns Kommune udarbejdet et idekatalog til sundhedsfremme blandt kvinder med anden etnisk baggrund end dansk. Idekataloget er henvendt til fagpersoner og opfordrer til tværfaglige samarbejder. 

Vent...

Hvordan bliver vi bedre til at forebygge type 2-diabetes hos kvinder med anden etnisk baggrund end dansk og tidligere graviditetsdiabetes?

Sådan lød det grundlæggende spørgsmål hos et team af sundhedsfremmeforskere på Steno Diabetes Center Copenhagen (SDCC) – et spørgsmål, der er meget relevant at få svar på. Data viser nemlig, at kvinder med anden etnisk baggrund er overrepræsenterede blandt de kvinder, der udvikler graviditetsdiabetes, og for halvdelen af disse kvinder fører den midlertidige graviditetsdiabetes i løbet af en tiårig periode til en egentlig type 2-diabetes
Forskerne gik derfor i gang med at undersøge initiativer til forebyggelse af diabetes, men i løbet af projektet ændrede det grundlæggende spørgsmål sig.

”Vi kan ikke ’kun’ have fokus på diabetesforebyggelse, hvis vi ønsker at lave en effektiv indsats, der gør en forskel for kvinderne. Vi ønsker, at fremtidige indsatser løftes tværfagligt, så større fx mentale eller strukturelle udfordringer også bliver integreret, da sundhed er andet en kost og motion. Det handler i høj grad også om trivsel,” siger Karoline Kragelund Nielsen, forsker og teamleder i enheden for Sundhedsfremme på SDCC.

”Desuden er det svært at indarbejde sundhedsfremmende adfærdsændringer, hvis andre og større udfordringer presser på. Det kræver derfor samarbejde mellem forskellige fagprofessionelle at løfte målgruppens sundhed og trivsel, fx samarbejde mellem socialrådgivere, diætister, psykologer, fysioterapeuter og sygeplejersker,” fortsætter hun. 

Forskerne erfarede, at langtidsrisikoen for og forebyggelsen af type 2-diabetes typisk ikke fylder så meget i kvindernes hverdag. I stedet fylder en række andre sociale og helbredsmæssige forhold ofte mere.

”Derfor bliver vi nødt til at se på sundhed og forebyggelse i et bredere perspektiv, og derfor ser vi behovet for at samarbejde på tværs,” siger Karoline Kragelund Nielsen.

Et idekatalog til fagfolk

Karoline Kragelund Nielsen og teamet med videnskabelig assistent Stine Bagger, professor Helle Terkildsen Maindal og seniorforsker Jens Aagaard-Hansen har i samarbejde med Center for Diabetes, Københavns Kommune, brugt projektet til at udarbejde et idekatalog henvendt til fagfolk. Idekataloget rummer forslag til, hvordan man kan tilrettelægge indsatser for sundhedsfremme mm., når målgruppen er kvinder med etnisk minoritetsbaggrund.

Idekataloget videregiver erfaringer og viden fra projektet om bl.a. motivation hos kvinderne om at deltage i initiativerne, om at sikre fremmøde og undgå udeblivelser, om at integrere støtte i kvindernes private relationer, om fysiske og psykiske udfordringer og en række andre aspekter af det samlede forebyggelsesarbejde.

”Helt konkret ønsker vi at bruge idekataloget til at arbejde videre med, hvordan vi kan udvikle effektive forebyggelsesindsatser blandt sårbare målgrupper i relation til tiden før, under og efter en graviditet,” siger Karoline Kragelund Nielsen.

Læs idekataloget til forebyggelsesindsatser for kvinder med ikke-vestlig baggrund og tidligere graviditetsdiabetes.


Kontakt til Karoline Kragelund Nielsen.

Fakta om projektet

Projektets formål var at identificere muligheder for sundhedsfremmende indsatser til gavn for målgruppen. Projektet var et samarbejde mellem Center for Diabetes, Københavns Kommune, og Steno Diabetes Center Copenhagen.

Læs mere om projektet om diabetesforebyggelse blandt kvinder med anden etnisk baggrund end dansk og tidligere graviditetsdiabetes

Læs om Center for Diabetes, Københavns Kommune


Fakta om graviditetsdiabetes

I Danmark er andelen af gravide kvinder, der udvikler graviditetsdiabetes, steget fra 1,7 % i 2004 til 2,9 % i 2012.

Studier har vist, at kvinder med visse etniske baggrunde har større risiko for at udvikle graviditetsdiabetes. Prævalensen af graviditetsdiabetes for kvinder med anden etnisk baggrund end dansk er 4,5 %. Blandt nogle indvandrergrupper er forekomsten 3-5 gange højere end blandt kvinder født i Danmark.

Graviditetsdiabetes er oftest en forbigående form for diabetes, men omkring halvdelen af kvinder med graviditetsdiabetes udvikler type 2-diabetes indenfor de efterfølgende ca. 10 år. Da studier har vist, at risikoen for diabetesudvikling kan mindskes, er der god grund til at udvikle realistiske og effektive interventioner målrettet denne gruppe.

SDCC har også i projektet, Face It, fokus på, hvordan man kan forebygge udviklingen af type 2-diabetes i familier, hvor moderen har haft graviditetsdiabetes.

Læs om Face it-projektet.


Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor