Nyt onlineværktøj kan forudsige risiko for nyresvigt

​Værktøjet gør det muligt at sætte ind med tidlig, forebyggende behandling for de personer, der har størst behov. Det er baseret på algoritmer udviklet af forskere på Steno Diabetes Center Copenhagen og netop præsenteret i Diabetes Care.

Vent...

​Nyresvigt er en alvorlige komplikation for personer med type 1-diabetes, der både øger dødeligheden og gør livslang behandling i dialyse nødvendigt. Desværre er nyresvigt ikke ualmindeligt og rammer op mod hver tiende med type 1-diabetes. 

Det er derfor et stort løft af behandlingen, at forskere på Steno Diabetes Center Copenhagen har udviklet en model, der kan forudsige, hvem med type 1-diabetes, der har højest risiko for nyresvigt. 

”Modellen kan blive et stort løft i både behandling og forebyggelse. For når vi nu kan forudsige risikoen for nyresvigt hos den enkelte, kan vi også behandle den enkelte allerede forebyggende og dermed sikre personer med type 1-diabetes flere gode leveår,” siger Dorte Vistisen, seniorforsker og teamleder i Klinisk Epidemiologisk Forskning på Steno Diabetes Center Copenhagen (SDCC).

Der er netop publiceret en artikel i Diabetes Care om forskningen bag det nye online værktøj til at forudsige nyresvigt. 

Samarbejde på SDCC

Dorte Vistisen og hendes team har samarbejdet med forskningsgruppen Komplikationsforskning på SDCC samt med behandlere i Klinikken på SDCC for at udvikle modellen. SDCC er Skandinaviens største diabetesklinik, det har derfor været muligt at inkluderer store mængder data fra personer med type 1-diabetes, der bliver behandlet på SDCC. 

Ud fra data er der først udviklet en algoritme, som beregner risikoen for at udvikle nyresvigt for den enkelte med type 1-diabetes. Algoritmen inkluderer parametre som fx alder, køn, år med diabetes, eGFR, mikro- eller makroalbuminuri, systolisk blodtryk, langtidsblodsukker, rygestatus og tidligere hjertekarsygdom.

”På den baggrund er det muligt at komme med et meget præcist bud på, hvor stor risiko den enkelte har for at udvikle nyresvigt inden for en periode på fem år,” fortæller Dorte Vistisen. 

Modellen er i samarbejde med forsker Adam Hulman fra Steno Diabetes Center Aarhus (SDCA) blevet omsat til et onlineværktøj. Dermed er den også praktisk anvendelig og kan bruges som beslutningsstøtte af behandlere i det kliniske arbejde.

”Vi har tidligere udviklet et lignende værktøj til at forudsige hjertekarsygdom for personer med type 1-diabetes. Det bliver anvendt af mange behandlere – også i samtale med den enkelte med diabetes, fordi det giver en enkel og illustrativ grafisk fremstilling at tale ud fra,” siger Dorte Vistisen. Fakta om studiet

Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor