Nyt projekt skal styrke sundheden på erhvervsskolerne

​Elever på erhvervsskoler er i risiko for at udvikle livsstilssygdomme senere i livet. Derfor skal et nyt projekt undersøge, hvordan man fremmer deres sundhed og trivsel. Projektet er støttet af Danske Regioner, Helsefonden og Region Hovedstadens Tværspulje.

Vent...

Undersøgelser viser, at en stor andel af eleverne på landets erhvervsskoler har en sundhedsadfærd, som sætter dem i risiko for at udvikle en række sygdomme senere i livet. Det kan være type 2-diabetes, hjerte-kar-sygdom eller kræft.

Derfor skal et nyt og brugerinvolverende forskningsprojekt undersøge, hvordan man kan styrke sundhed og trivsel blandt eleverne, så deres risiko for at udvikle livsstilssygdomme falder. 

Bag projektet står Steno Diabetes Centrene i Region Hovedstaden og Region Sjælland, som i samarbejde med skoler, elever og en række samarbejdspartnere skal udvikle en ny model for sundhedsfremme på erhvervsuddannelserne. 

Omdrejningspunktet er, at erhvervsskolerne selv skal være med til at pege på indsatsområder med udgangspunkt i egne data. Projektet er bygget op, så det medvirker til at fremme elevernes sundhed og trivsel, samtidig med at skolerne udvikler nogle værktøjer til arbejdet med sundhedsfremme og forebyggelse.

Millionstøtte fra fonde

Danske Regioners forebyggelsespulje har støttet projektet, der har fået navnet Data-Sund-EUD, med 1,5 million kroner, Helsefonden har støttet med en halv million kroner, og Tværspuljen med 200.000. Derudover bidrager Steno Diabetes Centrene med egne midler til udvikling af projektet.

”Vi er meget taknemmelige for, at de tre fonde har valgt at støtte op om et nyskabende projekt som Data-Sund-EUD, hvor der både arbejdes med en bred og positiv tilgang til sundhedsfremme, og hvor samskabelse, bæredygtighed og deltagelse er kernebegreber,” siger Charlotte Demant Klinker, teamleder i enheden for sundhedsfremme på Steno Diabetes Center Copenhagen (SDCC).

Peter Bindslev Iversen, programchef hos Steno Diabetes Center Sjælland (SDCS), glæder sig også over, at projektet nu er en realitet.

”Vi ved, at der er behov for at løfte sundheden blandt de unge på erhvervsskolerne, så de får bedre muligheder for at leve et langt og godt liv. Dernæst håber vi, at indsatsen for at fremme trivslen vil gøre det mere attraktivt at tage en erhvervsuddannelse, så samfundet kan imødekomme den store efterspørgsel på faglært arbejdskraft,” siger han.

Skoler bakker op

Cirka 4.000 elever fordelt på otte skolematrikler ventes at deltage i projektet, som skal løbe over en periode på tre år med start i januar 2021.

Flere erhvervsskoler har allerede tilkendegivet en interesse for at være med i projektet, og det samme har flere kommuner og interesseorganisationer.

Ligeledes er Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier positive over Data-Sund-EUD. 

”Det er en vigtig del af den personlige og sociale dannelse, at man lærer, hvordan man passer på sig selv og sit helbred. Vores elever står et sted i livet, hvor det er vigtigt at skabe sig de gode vaner og en god tilgang til sundhed. Det gælder faktisk for alle unge og ikke kun de unge på erhvervsuddannelserne,” siger direktør Lars Kunov fra Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier.

Hvis projektet bliver en succes, er hensigten, at modellen skal deles med erhvervsskoler over hele landet.

Man kan læse mere om sundhed på erhvervsskolerne i undersøgelsen UNG19 EUD.

Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor