Projekt UNG19 på erhvervsskoler skudt i gang i Region Syddanmark

​Hvordan er erhvervsskoleelevers hverdag, sundhed og trivsel? Det spørgsmål skal forskere fra Sundhedsfremmeenheden på Steno Diabetes Center Copenhagen (SDCC) belyse i en landsdækkende spørgeskemaundersøgelse på et bredt udvalg af erhvervsskoler i Danmark.

Vent...
Projektmedarbejdere i projekt UNG19 på dataindsamling på erhvervsskoler i Region Syddanmark

Forskere og projektmedarbejdere fra SDCC har nu påbegyndt indsamling af data i projekt Sundhed og trivsel på erhvervsuddannelser 2019 (UNG19) og har netop været rundt på 14 erhvervsskoler i Region Syddanmark for at indhente erhvervsskoleelevernes svar på spørgsmål om deres adfærd og holdninger til bl.a. mad, rygning, motion og mental sundhed.

UNG19 er den første undersøgelse, som indsamler repræsentative data for erhvervsskoleelever på tværs af regioner, grundforløb/hovedforløb, uddannelsesspor (EUD, EUV, og EUX) og de fire hovedområder: 1) fødevarer, jordbrug og oplevelser, 2) kontor, handel og forretningsservice, 3 ) omsorg, sundhed og pædagogik og 4) teknologi, byggeri og transport.

 

Håbet er, at i alt 65 erhvervsskoler og mere end 5000 elever, der er tilfældigt udvalgt, vil deltage i spørgeskemaundersøgelsen. I denne uge er der blevet indsamlet data i Region Syddanmark, hvor over 1000 elever har besvaret spørgeskemaet.

"Vi er meget taknemmelige over, at 16 ud af 19 kontaktede skoler i Region Syddanmark har takket ja til at deltage i UNG19. Vi ved, at skolerne har en travl hverdag og er derfor ekstra glade for, at de har afsat tid til vores undersøgelse," siger Lene Winther Ringgaard, som er projektkoordinator på UNG19.

"Med UNG19 kan vi få ny og nuanceret viden om danske erhvervsskoleelevers hverdag, sundhed og trivsel. Den viden kommer også de deltagende erhvervsskoler til gode, fordi de ved projektets afslutning får en opgørelse med deres egen data, som de kan bruge i deres arbejde med at igangsætte sundhedsaktiviteter på skolen," fortsætter Lene Winther Ringgaard.

Frem til april vil forskere og projektmedarbejdere fra Sundhedsfremmeenheden besøge erhvervsskoler i landets fem regioner. Forskerne håber på lige så stor tilslutning til at deltage, som i Region Syddanmark. Når forskerne er ude på skolerne, tager de sig af den praktiske del med at hjælpe eleverne klassevis med at besvare spørgeskemaerne elektronisk.   

Fakta om UNG19

 • "Sundhed og trivsel på erhvervsuddannelser 2019" (UNG19) er en landsdækkende spørgeskema­undersøgelse, som Sundhedsfremme på SDCC gennemfører i samar­bejde med Hjerte­foreningen, Kræftens Bekæmpelse og Statens Institut for Folke­sundhed (SDU). 
 • Formålet er at få ny og nuanceret viden om danske erhvervsskoleelevers hverdag, sundhed og trivsel.  
 • Spørgeskemaet omhandler:  
  • Mad og måltider
  • Rygning
  • Hash og andre stoffer
  • Alkohol
  • Motion og bevægelse
  • Mental sundhed og trivsel
  • Krop, søvn og helbred.  
 • Danske Erhvervsskoler- og Gymnasier (DEG), Danske SOSU-skoler, Erhvervsskolernes Elev- Organisation (EEO) og Sundhedsstyrelsen bakker op om undersøgelsen.
 • l alt 65 erhvervsskoler og 7000 erhvervsskoleelever er tilfældigt udtrukket til at deltage i UNG19
 • Deskriptive resultater fra undersøgelsen bliver offentliggjort i slutningen af 2019

 

Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor