Ny rapport: Temperaturmåling af SDCCs brugerinvolvering 2020

Som afslutning på Program for Brugerinvolvering år  2018-2020, har SDCC gennemført en temperaturmåling på brugerinvolvering.

Vent...

Rapporten er blevet til på baggrund af ledelsesworkshops på SDCC, interviews med  brugere, fokusgruppeinterviews med medarbejdere og til sidst en samskabelsesworkshop med brugere, medarbejdere og ledere. 

Undersøgelsen giver et billede af, hvordan brugere og personale oplever brugerinvolvering i praksis og opstiller en række anbefalinger til de kommende års arbejde med brugerinvolvering.
 

Undersøgelsens hovedspørgsmål var:
Hvordan oplever brugere og ansatte brugerinvolvering i praksis og hvordan kan SDCC understøtte involveringen strategisk for at skabe værdi?

Metodisk er spørgsmålet blevet afdækket via en eksplorativ antropologisk tilgang, der indebærer workshops med medarbejdere og brugere samt etnografiske interviews og deltagelse i konsultationer i klinikken. Temperaturmålingens metode er lavet kvalitativ for at give en dybdegående forståelse af de motivationer, behov og barriere, der ligger bag de brugerinvolverende aktiviteter på SDCC.


Temperaturmålingen undersøger status på programmets mål om at gøre 'systematisk brugerinvolvering' til en integreret del af SDCCs identitet, kultur og arbejdsform. Rapportens konkrete anbefalinger til de næste års arbejde med brugerinvolvering vil indgå i udviklingen af SDCCs kommende udviklingsstrategi.


Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor