SDCC-forskere finder, at tidlige vækstmønstre kan påvirke risikoen for at udvikle fedme og livsstilssygdomme senere i livet

​Risikoen for udvikling af fedme, diabetes og hjertekarsygdom etableres muligvis tidligt i livet igennem en øget tilvækst i BMI og fedtmasse. Det viser opsigtsvækkende resultater fra et nyt studie af 0-5-årige etiopiske børn, publiceret i det anerkendte tidsskrift The American Journal of Clinical Nutrition, som forskere fra Klinisk Epidemiologi på SDCC og Institut for Idræt og Ernæring på Københavns Universitet har stået i spidsen for.

Vent...

Forekomsten af overvægt, fedme og kroniske sygdomme som diabetes og hjertekarsygdom er stødt stigende verden over, men langt størstedelen af sygdomsbyrden tilfalder lav- og mellemindkomstlande. Studier har vist, at vækstmønstre i fosterlivet og i den tidlige barndom spiller en vigtig rolle for risikoen for at udvikle fedme og kroniske sygdomme senere i livet, men forskning i disse sammenhænge i lav- og mellemindkomstlande er begrænset.

Et nyt studie fra SDCC og Københavns Universitet viser, at væksten i den tidlige barndom kan påvirke et barns senere fedtmasseniveauer og en række biomarkører, som er relateret til risikoen for udvikling af kroniske sygdomme som diabetes og hjertekarsygdom.

Forskerne har fulgt 453 etiopiske børn fra fødslen til 5-årsalderen. Studiet er det første af sin slags i en Afrikansk kontekst, og det er unikt ved, at børnene har fået målt BMI i gennemsnit hele ni gange de første fem leveår, hvilket gør det muligt at anvende datadrevne statistiske metoder til at estimere komplekse BMI-forløb og inddele børnene i distinkte grupper af BMI-vækst.

De fleste børn tilhørte en gruppe med en BMI-vækst i overensstemmelse med verdenssundhedsorganisationens referencekurver for normal BMI-vækst, mens andre børn tilhørte grupper, som enten voksede langsomt eller hurtigt i forhold til børnene med normal BMI-vækst.

Kortlægning af vækstmønstre hos etiopiske børn fra fødsel til 5-års alderen

Hovedforfatteren bag artiklen Postdoc Rasmus Wibæk forklarer: 

"Vores studie viser, at vi allerede ved 5-årsalderen kan se, at børn der har øget tilvækst i BMI tidligt i livet har større taljeomkreds, mere fedtmasse og fedt-fri-masse (vand, muskel- og knoglemasse), samt højere niveauer af triglycerid-fedt i blodet sammenlignet med børn, der har en normal tilvækst i BMI. Samtidig ser vi, at børn med en lav tilvækst i BMI tidligt i livet blandt andet har mindre fedt- og fedt-fri-masse samt lavere niveauer af det skadelige LDL-cholesterol.

Det er særligt interessant, at børnene med øget tilvækst i BMI har lavere vægt og fedtmasse ved fødslen, men i løbet af den tidlige barndom vokser hastigt i BMI og fedtmasse, hvilket bidrager til forhøjede niveauer af fedtmasse ved 5-års-alderen. Hvis man sammenligner kropssammensætningen hos de 5-årige etiopiske børn med alderssvarende engelske børn, ser vi, at de etiopiske børn har op mod 1 kg mere fedtmasse, men op mod 4 kg mindre fedt-fri-masse. Den relativt høje fedtmasse og lave fedt-fri-masse, som vi ser hos de etiopiske børn, mener vi kan spille en vigtig rolle i børnenes fremtidige risiko for livsstilssygdomme."

Mange afrikanske lande oplever i disse år en høj økonomisk vækst, som medfører at befolkningerne tilegner sig en mere vestlig livsstil. En transition i ernæringsmønstre menes at være medvirkende til, at forekomsten af fedme og livsstilssygdomme er hastigt stigende i mange afrikanske lande som Etiopien. Det er særligt kombinationen af stigende overvægt bland børn og unge, samtidig med fortsat høje niveauer af underernæring, der gør disse lande særligt sårbare overfor udvikling af overvægt, fedme og kroniske sygdomme.

Behov for ernæringsinterventioner

"Vores resultater understreger vigtigheden af ernæringsinterventioner tidligt i livet, der er målrettet børn med uhensigtsmæssig vækst. I et samfund som det etiopiske, der er under rivende udvikling, er det vigtigt at sikre, at børnene vokser tilstrækkeligt og ikke bliver underernærede, men samtidig skal vi sikre, at børnene ikke, som konsekvens heraf, udvikler overvægt og fedme." siger Rasmus Wibæk.

Fremtidige studier skal vise om disse fund kan generaliseres til en dansk kontekst, men Rasmus Wibæk peger på, at det er sandsynligt, at vi vil se nogle af de samme tendenser i danske familier fra de lavere socialklasser.

"Det er noget af det, som jeg gerne vil kigge mere på i min videre forskning" siger Rasmus.

Studiet blev publiceret i November-udgaven af The American Journal of Clinical Nutrition og er 1 ud af 3 artikler om vækst i den tidlige barndom, kropssammensætning og kardiometaboliske risikofaktorer, der udgår fra Rasmus' PhD, som han forsvarede den 6. november 2019.
De andre to artikler findes her:
https://doi.org/10.1093/jn/nxz121 og https://doi.org/10.1371/journal.pmed.1002888

Fakta om artiklen

Titel: Body mass index trajectories in early childhood in relation to cardiometabolic risk profile and body composition at 5 years of age
Tidsskrift: The American Journal of Clinical Nutrition
Studietype: Kohortestudie
Samarbejdspartnere bag studiet: Steno Diabetes Center Copenhagen, Københavns Universitet, Jimma University og University College London
Finansiering: Innovations Fonden og Danish Diabetes Academy
Interessekonflikter: Ingen
Kontakt: Rasmus Wibæk Christensen.

Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor