SDCC-forskere i ny rapport: kvaliteten af diabetesbehandlingen er i top, men nogle komplikationer skal have mere fokus

​Trods generel høj kvalitet af diabetesbehandlingen i Danmark ses også en stigende tendens i forekomsten af diabetisk nyresygdom ved begge diabetestyper, og at flere personer med type 1-diabetes får svære, kroniske komplikationer end personer med type 2-diabetes.  Det har SDCC-forskere påvist i en ny rapport om diabetesudviklingen i Danmark.

Vent...

Hvor mange har diabetes? Hvor mange nye tilfælde er registrede? Hvor mange har eller udvikler komplikationer og hvad ved vi om kvaliteten af diabetesbehandlingen? Det som også kaldes diabetesdemografi, er nu kortlagt af forskere fra SDCC i en ny rapport.

Rapporten konkluderer, at der er sket betydelige forbedringer i kvaliteten af diabetesbehandlingen de seneste årtier, hvor der er sket et fald i antallet af akutte og sene diabeteskomplikationer.  Men rapporten påpeger samtidig tre områder, som fortjener mere fokus fremover: for både type 1- og type 2 diabetes er antallet af personer, der får diabetisk nyresygdom stigende, højere forekomst af svære komplikationer i hjerte-kredsløbet hos personer med type 1-diabetes end hos personer med type 2-diabetes, men også at et behov for at forbedre kvaliteten af de data som rapporten er baseret på.

” De fem Steno-centre i Danmark har  potentialet til både at forbedre kvaliteten af de eksisterende data, men også til at udvide feltet af data, som kan fortælle os om kvaliteten af behandlingen, som i sidste ende kan medvirke til at forbedre livet for personer med diabetes ” siger Marit Eika Jørgensen, forskningsleder i Klinisk Epidemiologi på SDCC og forfatter på rapporten.

Hun håber, at man i fremtiden også kan inddrage data, som patienter selv rapporterer til deres behandler (PRO-data), samt målinger af nervebeskadigelse (neuropati), livsstilsfaktorer og data fra teknologiske måle-og hjælpemidler i kommende rapporter om diabetesdemografien i Danmark.

Rapporten er baseret på personer bosiddende i Danmark mellem 1995 og 2017, som er identificeret med  diabetes i sundhedsregistre. Rapporten er udarbejdet af forskningsgruppen Klinisk Epidemiologi på SDCC med bidrag fra ledelsen på de øvrige Steno-centre i Danmark og er finansieret af Novo Nordisk Fonden.

Om studiet

  • Studiet er udført af forskere på Steno Diabetes Center Copenhagen
  • Studiet samler datakilder, som identificerer personer med diabetes fra landspatientregistret, lægemiddelstatistikregistret, sygesikringsregistret og de regionale kvalitetsdatabaser for diabetes.
  • Alle registre er samlet på en sikret server på Danmarks Statistik og anonymiseret så ingen af forskerne kan identificere enkeltpersoner.
  • Sammenlignet med Sundhedsdatastyrelsens Register for Udvalgte Sygdomme identificerer forskerne 20.000 flere med type 2-diabetes og 3.000 flere med type 1-diabetes. Dette skyldes primært inklusionen af de regionale kvalitetsregistre som indeholder klinisk validerede cases, der ikke identificeres i Sundhedsdatastyrelsens registre. Inkluderingen tillader en mere præcis klassificering af type 1- og type 2-diabetes.
  • Kontakt til Marit Eika Jørgensen, forskningsleder i Klinisk Epidemiologi på SDCC og forfatter på rapporten.


Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor