SDCC har som mål at brugerne er aktive medspillere i forskningen

​Brugerinvolvering i forskning er en del af SDCCs strategiske arbejde med at styrke brugerinvolveringen i hele organisationen. Derfor er der nu en konkret og nem-at-gå-til vejledning til, hvordan forskere kan involvere brugerne som aktive medspillere i et projekt.

Vent...

​Er jeg alene med det her?

Det enkle spørgsmål kom fra en af SDCCs brugere på et dialogmøde mellem brugere og forskere på SDCC. Brugeren er ung med diabetes og har mange komplikationssygdomme, og hun undrede sig over, om hun var den eneste i sin alder med store udfordringer fra både diabetes og komplikationssygdomme. 

Ingen kunne give hende et svar på mødet, for der er ikke generel viden om unge med diabetes og multisygdom og livskvalitet. 

Men nu er svaret på vej – for det enkle spørgsmål satte gang i en undren over den manglende viden. Den undren blev til en skitse til et forskningsprojekt, så til en fondsansøgning, og nu er der netop bevilliget midler til forskningen. Det enkle spørgsmål munder ud i et tredelt forskningsstudie, der indeholder en kortlægning af komplikationer til diabetes blandt 18-45-årige, interviews med personer med diabeteskomplikationer om deres behov for støtte samt en pilotafprøvning af en nyudviklet indsats.

”Projektet er et godt eksempel på, hvordan brugere og forskere kan inspirere og støtte hinanden til at skabe nye forskningsprojekter med udgangspunkt i brugernes hverdag,” fortæller Lone Holm, chefkonsulent i SDCCs brugerinvolvering.

”Vi vil gerne øge muligheden for, at der kommer flere af den slags projekter, hvor brugerne er aktive medspillere. Derfor har vi nu præsenteret en vejledning for brugerinddragelse i forskningen på SDCC, hvor målet netop at inddrage brugerens viden om det levede liv med diabetes i flere forskningsprojekter,” fortsætter hun. 

Konkret og nem-at-gå-til

Vejledning henvender sig til forskere inden for klinisk forskning og sundhedsfremmeforskning samt forskere i Uddannelse på SDCC. Den er udformet, så den er nem at gå til, har to-do-lister og kan bruges både trinvist i alle faser af et forskningsprojekt og til ’enkeltnedslag’ i en del af et projekt.  

Arbejdet med vejledningen gik i gang på et internt SDCC-seminar om brugerinvolvering i forskning og er siden udviklet i regi af program brugerinvolvering. Det er sket i tæt samarbejde med konsulent Lotte Klim fra Patientpartners, der selv har type 1-diabetes og har undervist i brugerinvolvering i forskning. 

”Brugerne har været med til at udforme vejledningen. De har en viden om det levede liv med diabetes, som kan supplere og perspektivere den viden, vi på SDCC har som fagpersoner, og når forskningen allerede fra start har brugerne for øje, kan det være med til at styrke forskningsresultaternes relevans og skabe øget værdi for brugerne,” siger Lone Holm. 

Planen er, at vejledningen løbende revideres i takt med, at forskere på SDCC får flere og nye erfaringer med brugerinvolvering. 

Yderligere information om vejledningen til brugerinddragelse i forskningen

Lone Holm, chefkonsulent i brugerinvolvering


Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor