Solglimt bliver model for bedst muligt støtte til sårbare børn og unge med kronisk sygdom

​Det selvejende Behandlingshjem Solglimt og Steno Diabetes Center Copenhagen indleder et unikt forsknings- og udviklingsprojekt, der skal svare på, hvordan man bedst støtter børn og unge med at acceptere og håndtere type 1-diabetes. Målet er at udvikle pædagogiske redskaber og metoder, der kan supplere medicinsk behandling for alle børn og unge uanset sygdomstype.

Vent...

Type 1-diabetes kan være en svær sygdom at leve med i hverdagen – ikke mindst for børn og unge og særligt, hvis de også har diagnoser som angst og ADHD. Trods både professionel støtte fra behandlere og opbakning fra familien ender nogle af disse børn og unge med en så dårligt reguleret diabetes, at de har risiko for alvorlige følgesygdomme.

Netop disse børn har mulighed for at opholde sig på Behandlingshjemmet Solglimt i Fårevejle i Odsherred. Behandlingshjemmet er landsdækkende og det eneste tilbud af sin art, der tilbyder ophold, hvor børn og unge kan få både pædagogisk og medicinsk støtte til deres type 1-diabetes.

"De børn og unge, der kommer på Solglimt, har ofte i årevis sammen med læger og sygeplejersker fra sygehusenes diabetesambulatorier kæmpet en sej kamp for at få sygdommen bedre reguleret. På Solglimt arbejder vi med, hvordan de lærer at acceptere deres diabetes – og dermed tage ansvar for den. Vi har lang erfaring med det pædagogiske arbejde, men vi har også brug for at udvikle os. Samarbejdet med Steno Diabetes Center Copenhagen (SDCC) er derfor en fantastisk mulighed for at få beskrevet vores metoder, evalueret dem og blive endnu bedre," siger Ole Hansen, forstander på Solglimt.

Forskning og læring

Samarbejdet mellem Solglimt og SDCC består dels af en forskningsdel, der ser på de pædagogiske metoder, dels af en læringsdel. I den sidste byder personale og beboere ind med ønsker og behov til at udvikle behandlingen, så den tager udgangspunkt i viden og erfaringer.

"Jeg har kendt og samarbejdet med Solglimt gennem flere årtier og har enorm respekt for deres indsats. Det er derfor en stor glæde, at vi nu kan indgå et samarbejde, hvor vi udtrækker essensen og effekten af det pædagogiske arbejde. Dermed er vi med til at forbedre og styrke behandlingen på Solglimt – og til at 'sætte succeserne' på formel, så mange flere børn og unge med både type 1-diabetes og alle andre kroniske sygdomme bliver hjulpet med solide og velafprøvede pædagogiske metoder," siger Allan Flyvbjerg, direktør på SDCC.

Også hos Diabetesforeningen er der begejstring over projektet og dets fokus på at udvikle redskaber, der kan støttesårbare børn og unge på deres egne præmisser.

"Det er vigtigt fortsat at få mere viden om, hvordan børn og unge og deres familier får den bedste støtte. Vi kender ofte grundene til, at familierne trods stor indsats fra læger og sygeplejersker på deres lokale ambulatorier ikke kan mestre livet med sygdommen. Fra familierne ved vi, at det er barskt at få en kronisk sydom som diabetes ind i familien, og i ungdommen kan nye udfordringer støde til. Derfor bliver mange forældre dybt bekymrede for, at den manglende kontrol over sygdommen kan medføre alvorlige skader. Vi glæder os rigtig meget til at følge projektet, siger Anne Sander, udviklingschef i Diabetesforeningen. 

Forsknings- og udviklingsprojektet skydes i gang d. 15. august. Det bliver afsluttet i sensommeren 2020, hvorefter resultater og metoder skal deles med andre behandlingsorganisationer for både børn og unge med type 1-diabetes og andre sygdomsgrupper.

Yderligere info
• Solglimt er et nationalt behandlingstilbud til børn og unge med svært regulerbar diabetes. Her kommer børn og unge i alderen 12-25 år.
• Det er et krav, at beboerne enten går i skole eller er i gang med anden uddannelse under opholdet samt fortsætter den medicinske behandling af deres diabetes. Den foregår i samarbejde med diabetesambulatoriet, Holbæk Sygehus i regi af Steno Diabetes Center Sjælland (SDCS).
• Samarbejdet mellem Solglimt og SDCC undersøger, hvilke pædagogiske metoder, der bedst støtter børn og unge i at acceptere og dermed tage ansvar for egen sygdom. 
• Succeskriterierne er, at de pædagogiske metoder, ekspertisen og effekten af dem bliver beskrevet og dokumenteret, så de kan anvendes i andre sammenhænge og på andre sygdomsområder.
• Projektet er finansieret af SDCC, mens Solglimt står for at frikøbe personale til samarbejdet.

Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor