6 spørgsmål til diabetesprofessoren om coronavirus

Hvad ved vi om diabetes og corona? Det har vi spurgt en af SDCCs forskningsledere, professor og overlæge i endokrinologi Peter Rossing om. Han følger forskning i diabetes og corona og er ekspert i diabeteskomplikationer.

Vent...

1. Hvad er risikoen for at blive smittet med coronavirus, når man har diabetes?


Der er ingen grund til at tro, at man har meget større risiko for at blive smittet med coronavirus, fordi man har diabetes. En undtagelse kan være, hvis man har en meget dårlig reguleret diabetes, da dårlig blodsukkerkontrol generelt påvirker kroppens evne til at håndtere infektioner.

Sundhedsstyrelsen betegner diabetes som en risikofaktor. Det skyldes, at data fra Kina og Italien viser, at personer med diabetes er dem, der har klaret infektionen dårligst. I statistikkerne står der dog bare ’diabetes’ – der står ikke noget om, hvorvidt der er tale om type 1- eller type 2-diabetes, om aldersgrupper mm. Der er altså ingen viden om, hvorvidt der er forskel på at være i aldersgruppen 80+ med type 2-diabetes og tidligere blodprop i hjertet og nyresygdom og på at være ung med type 1-diabetes diabeteskomplikationer. Vi får sikkert først evidens og præcis viden, når corona-epidemien er ovre.


2. Er nogle med diabetes i særlig risiko?

Sundhedsstyrelsen har meldt ud, at alle med diabetes er i risikogruppe. Det, mener jeg, er gjort ud fra et forsigtighedsprincip og i erkendelse af, at vi ved meget lidt om risikofaktorer jf. mit svar ovenfor. Fra andre lande har man set, at diabetes er en risikofaktor, men man ved ikke, om der er forskel på risikoen ift. at have type 1-diabetes og type 2-diabetes, hvor vigtigt det er med god blodsukkerkontrol eller, om mængden af diabetes-komplikationer spiller ind. Derfor er udmeldingen, at alle med diabetes er i risikogruppen.
Fra andre infektioner ved vi, at risikoen for at blive meget syg og dø er meget højere, hvis man i forvejen er syg med fx alvorlige hjerte- og nyrekomplikationer.  Der er ikke grund til at tro, at det er anderledes med coronavirus, men som sagt mangler vi data. 
 

3. Er nogle diabeteskomplikationer værre end andre i forhold til corona?

Jeg er overbevist om, at komplikationer med hjerte- og nyresygdom giver en højere risiko for et alvorligt forløb efter coronasmitte i forhold til en velreguleret ukompliceret diabetes, men vi mangler indtil videre data, som kan understøtte det.
Derfor den brede melding, at alle er i risiko, Det er som nævnt et forsigtighedsprincip, fordi vores viden endnu er mangelfuld.

4. Hvad med andre faktorer, fx alder eller om man har andre autoimmune sygdomme?

Der er mange med type 1-diabetes, der også har andre autoimmune sygdomme, så det er et relevant spørgsmål. Også her er mit svar desværre, at der mangler viden. Generelt ved vi, at en del af de symptomer, der kommer efter smitte med coronavirus skyldes en overreaktion fra immunsystemet. Det er dog stadig meget uklart, hvorfor nogle næsten ikke er syge eller endda slet ikke har symptomer, mens andre bliver alvorligt syge, hvor mange organer er påvirket, og det er nødvendigt med indlæggelses på intensiv og respiratorstøtte – og trods det dør nogle.
Type 1-diabetes eller andre autoimmune sygdomme er mig bekendt ikke nævnt eller identificeret som risikofaktor for indlæggelse eller alvorligt forløb hverken i USA, Kina eller Italien.
Høj alder, 70+, er den risikofaktor, vi er mest sikre på. Da næsten alle registrerede dødsfald blandt personer med diabetes er sket i 70+ aldersgruppen, er det min vurdering, at der primært er tale om personer med kompliceret type 2-diabetes og multisygdom – men i data er kun angivet ’diabetes’ og ikke noget mere specifikt.
Jeg har dog heller ikke sige, at man slet ikke er i risikogruppen, hvis man har type 1-diabetes uden komplikationer.

5. Hvad med børn, der har diabetes?

Da komplikationer og alder er risikofaktorer mere end det at have diabetes i sig selv, er børn sandsynligvis ikke i særlig risiko. Men Sundhedsstyrelsen skelner ikke, og jeg har ikke belæg for at sige, at hvis du har type 1-diabetes og HbA1c under 65 er alt godt, eller at du ikke er i risiko, hvis du er barn med diabetes. Desværre.
Vi må alle leve med usikkerhed, vi er alle i risiko, og skal følge Sundhedsstyrelsens råd til at begrænse smitte, og det er meget få under 70 år, som fx er døde indtil nu. Men det sker, og man kan jo også være alvorligt syg uden at dø. Der har jo været børn indlagt i Danmark, men om de havde diabetes eller andre sygdomme ved jeg intet om. Omvendt er det jo stadig sådan, at en del slet ikke bliver syge, selvom de er smittede, og hovedparten har et mildt forløb.
Generelt har en islandsk befolkningsundersøgelse dog vist, at er er en væsentlig lavere procentdel af børn under 10 år, der bliver smittet med coronavirus – det gælder både for børn i særlige risikogrupper og for børn generelt.


6. Hvornår får vi mere at vide?

Der er en masse forskning i gang i hele verden – ikke mindst i Danmark. Jeg og min forskningsgruppe har selv netop fået støtte fra Novo Nordisk fonden til et projekt, de netop skal belyse, hvilke risikofaktorer der er vigtige for personer med diabetes. Målet med forskningen er, at vi får viden om, hvorvidt det er blodsukker, tilstedeværelse af komplikationer i fx øjne og nyrer, behandlingen eller fx blodtryk, der har betydning for, hvor alvorligt syg man risikerer at blive efter smitte med coronavirus. Det er et projekt, der ikke kun skal give data og viden lige nu, men også i fremtiden vil hjælpe os læger til bedre at kunne give mere individuelle svar på diabetes og risiko i forbindelse med infektioner.

Der er dog allerede en del viden fra forskningsresultater verden over. De er samlet af Videncenter for Diabetes, der er en del af Steno Diabetes Center Copenhagen.
Videncentret har desuden med hjælp fra en gruppe af eksperter på SDCC lavet opdateringer, hvor vi – så godt som vi nu kan med de mangelfulde data – forsøger at give svar på en række almindelige spørgsmål.Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor