Støtte til to forskningsprojekter med fokus på døgnrytmen styrker den kliniske forskning på SDCC

​​To forskningsledere har samlet modtaget mere end 9 mio. kr. i støtte fra Novo Nordisk Fondens Steno Collaborative Grants til forskning i Grønland og i behandling af type 2 diabetes.

Vent...
Ved den årlige uddeling af Steno Collaborative Grants fra Novo Nordisk Fonden fik to forskningsledere fra Steno Diabetes Center Copenhagen (SDCC) støtte til at igangsætte  nye forskningsprojekter. 

Mørke og kuldes påvirkning på stofskiftet

Professor og forskningsleder i Klinisk Epidemiologisk Forskning, Marit Eika Jørgensen, fik tildelt 5.880.500 kr. til et forskningsprojekt i Grønland, hvor hun skal undersøge klimaets påvirkning på kroppens stofskifte (metabolisme). Hun har i mange år forsket i fedme, diabetes og genetik i Grønland og har i den forbindelse gennemført flere befolkningsundersøgelser.

I en ny befolkningsundersøgelse vil hun undersøge Inuit i Arktis, der lever under ekstreme klimaforhold med lange kuldeperioder og stor variation i lyspåvirkning med fuldstændigt mørke om vinteren og lys 24 timer om sommeren. Der er ifølge Marit Eika Jørgensen grund til at tro, at både lys og temperatur påvirker stofskiftet (metabolismen).

”Vi ved, at lys påvirker døgnrytmen og en række hormoner, og vores hypotese er, at når man udsættes for mørke i længere tid, så øges risikoen for fedme, diabetes, forhøjet blodtryk og blodlipider. På den anden side er denne risiko muligvis lav, når man udsættes for kulde. Det er nemlig veldokumenteret, at Inuit har tilpasset sig et koldt klima – formentlig ved at have en bedre evne til at danne brunt fedt som nedsætter risikoen for fedme, diabetes, forhøjet blodtryk og blodlipider” siger Marit Eika Jørgensen.

Udover befolkningsundersøgelsen vil hun i et mindre studie undersøge aktiviteten i det brune fedtvæv hos grønlændere i Danmark, som kortvarigt udsættes for kulde.  

Hun forventer, at projektet kan bidrage med viden om, hvordan lys og temperatur påvirker omsætningen af næringsstoffer. Ved at udføre undersøgelsen i Grønland kan man undersøge stofskiftet under klimamæssige ekstremer på en helt anden måde, end det er er muligt i Danmark.

Behov for nye indsatser til at forbedre sundhed og livskvalitet for personer med type 2 diabetes

Professor og forskningsleder i Klinisk Forebyggelsesforskning, Kristine Færch, fik tildelt 3.229.000 kr. til et forskningsprojekt, der skal undersøge effekten af et koncept med tidsbegrænset spisning hos personer med type 2 diabetes.

Den traditionelle behandling af type 2 diabetes omfatter medicin og livsstilsændringer. Ofte anbefales en mere restriktiv kost i forhold til typen og mængden af mad der indtages. 

”Disse restriktioner kan være svære at opretholde, fordi mad og måltider er forbundet med nydelse, og vores kostvaner påvirkes af vores sociale liv. Derfor ser vi et behov for nye indsatser, som kan støtte personer med overvægt og type 2 diabetes til en bedre egenomsorg, så deres sundhed og livskvalitet forbedres,” siger Kristine Færch. ”Konceptet Tidsbegrænset spisning (eng. time-restricted eating) har færre krav til, hvad man må spise og det tager højde for individuelle præferencer. Derfor kan det være et interessant bud på en sådan indsats.”

Tidsbegrænset spisning er et simpelt koncept, hvor man spiser inden for et kortere tidsinterval på f.eks. 10 timer i døgnet uden andre restriktioner i forhold til typen og mængden af mad, der indtages. Tidligere studier har vist positive effekter af tidsbegrænset spisning på vægt og stofskifte hos personer i risiko for at udvikle type 2 diabetes, men det vides endnu ikke, om tidsbegrænset spisning er effektivt i behandlingen af type 2 diabetes. 

Det nye studie er et kontrolleret lodtrækningsstudie, der vil undersøge effekter af et års tidsbegrænset spisning på vægt og blodsukkerregulering hos 260 personer med type 2 diabetes, der er i behandling på SSCC eller Hvidovre Hospital. Borgere med type 2 diabetes, deres pårørende og sundhedsprofessionelle inddrages i designfasen for at sikre et design, der giver mening for målgruppen og som kan implementeres i deltagernes hverdag og i klinisk praksis. 

Om Steno Collaborative Grants

Steno Collaborative Grants er etableret af Novo Nordisk Fonden og har til formål at styrke det kliniske forskningssamarbejde mellem forskningsmiljøer på de 5 Steno Diabetes Centre og relevante eksterne forskningsmiljøer. 

Fakta

Titel: The impact of seasonal and secular climate variations and short-term cold exposure on cardiometabolic risk markers in Arctic Inuit (the POLAR project)
Samarbejdspartnere:
Finansiering: DKK 5.880.500 fra Novo Nordisk Fonden
Interessekonflikter: 

Titel: Time-Restricted Eating in the Treatment of Type 2 Diabetes
Samarbejdspartnere: Hvidovre Hospital samt Leeds Universitet i England og Salk Institute of Biological Studies i Californien, USA.
Finansiering: DKK 3.229.000 fra Novo Nordisk Fonden
Interessekonflikter: Kristine Færch har tidligere modtaget forskningsstøtte fra Novo Nordisk Fonden og AstraZeneca. Kristine Færch ejer aktier i Novo Nordisk A/S og er bestyrelsesmedlem i ChemoMetec A/S. 

Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor