Steno Diabetes Center Copenhagen fejrer 85 års jubilæum

​Steno Diabetes Center Copenhagen (SDCC) markerer d. 7. november 2017 85-året for indvielsen af Niels Steensen Hospital med en jubilæumsreception, hvor der vil være indslag med historiske begivenheder og resultater og et kig ind i fremtidens diabetesbehandling.

Knap 10 år efter at det blev muligt at oprense insulin til behandling af diabetes, blev det første diabeteshospital i Danmark, Niels Steensens Hospital, opført på i Gentofte. Det er nu 85 år siden, at hospitalet blev indviet og det var på sin tid det første hospital i Norden, hvor man kunne tilbyde behandling til personer med diabetes.

I dag hedder hospitalet Steno Diabetes Center Copenhagen (SDCC), og det er knap et år siden, at det blev skabt i en offentlig-privat partnerskabs (OPP)-lignede struktur der blev mulig efter en donation fra Novo Nordisk Fonden til Region Hovedstaden på knapt 3 mia.kr. Visionen for SDCC er at give et regionalt løft i diabetesbehandlingen i hele Region Hovedstaden gennem et utal af indsatser, og denne plan er i fuld gang med at blive realiseret.

SDCC bliver i Gentofte frem til 2020

En del af donationen skal anvendes til at finansiere opførelsen af et nyt og moderne diabeteshospital ved siden af Herlev Hospital. Centret vil kunne modtage op til 12-14.000 personer med diabetes når det står færdigt med udgangen af 2020.

’Det er med både vemod og glæde, når vi nu om tre år skal flytte fra vores hjem gennem 85 år til et nyopført center ved Herlev Hospital,’ siger centerdirektør Allan Flyvbjerg. ’Men det betyder, at vi på det nye center vil kunne tilbyde behandling til dobbelt så mange personer med diabetes end tilfældet er i dag og så i helt nye og moderne omgivelser. Men med flytningen siger vi også farvel til et historisk sted, som har skabt stolte traditioner og banebrydende resultater til gavn for borgere i hele verden’, slutter han. (Se video neden for om Stenos historie).

Fejring af jubilæumsdagen

SDCC har inviteret medarbejdere og samarbejdspartnere til reception tirsdag den 7. november til fejring af jubilæumsdagen. Der er til dagen produceret to film; en som giver et historisk tilbageblik på SDCC’s lange og stolte tradition og en anden, hvor personer med diabetes fortæller om deres ønsker til fremtidens diabetesbehandling (Se video neden for). Ud over teater og levende musik vil der være jubilæumstaler ved sundhedsminister Ellen Trane Nørby, regionsrådsformand i Region Hovedstaden Sophie Hæstort Andersen, professor ved Københavns Universitet Juleen R. Zierath, direktør i Diabetesforeningen Henrik Nedergaard og koncerndirektør i Region Hovedstaden Svend Hartling.

 Billeder fra dagen

 SDCC's historie

 Ønsker fra patienterne

Begge videoer er produceret af Nerd Productions.

Redaktør