Steno Diabetes Center Copenhagen foreslår ny og positiv tilgang til sundhedsfremme

 Sundhed skal være mere end blot en modpol til sygdom – vi skal også have fokus på det gode liv og sociale relationer. Sådan skriver centerdirektør Allan Flyvbjerg og sundhedsfremmechef Bjarne Bruun Jensen fra Steno Diabetes Center Copenhagen i en kronik i Dagens Medicin.
Vent...

Sundhedsstyrelsen har netop offentliggjort Den Nationale Sundhedsprofil – en status over danskerens sundhed, og den status viser, at det står skidt til: Vi ryger mere, drikker mere, vejer mere og spiser mere usundt end tidligere.
Konklusionerne i Den Nationale Sundhedsprofil har udløst debat blandt sundhedsaktører om, hvad der skal til for, at få sundhedsfremme og forebyggelse til virke bedre.
Centerdirektør Allan Flyvbjerg og sundhedsfremmechef Bjarne Bruun Jensen har blandet sig i debatten og giver i en kronik deres bud på, hvordan vi skal lykkes med bedre sundhedsfremme. De skriver bl.a:
”Sundhedsfremme inden for diabetes har fokus på det gode liv og sociale relationer og på SDCC arbejder vi med tre grundprincipper indenfor sundhedsfremme: Medinddragelse, samarbejde og lederskab.
Denne tilgang fører til en helt anden måde at gribe sundhedsfremme an på. Sundhed er mere end blot modpol til sygdom. Sundhed handler om det gode liv og sociale relationer, som begge bidrager til at involvere og engagere borgerne.”

Læs kronikken i Dagens Medicin (kræver log-in)
Læs kronikken som pdf

Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor