Steno Diabetes Center Copenhagen indleder forskningssamarbejde med center i Nordjylland

​Kan man forebygge diabetes ved at spise inden for et kortere tidsinterval? Det undersøger et nyt forskningsprojekt, der foregår i samarbejde mellem Steno Diabetes Center Copenhagen og Steno Diabetes Center Nordjylland. Dermed går det første forskningssamarbejde mellem Steno-centre på tværs af regioner nu i gang. 

Vent...

Har det en positiv effekt på kroppens stofskifte, hvis man spiser inden for et kort tidsinterval på ca. 10 timer og på nogenlunde samme tid hver dag?  Den tese skal ph.d.-studerende Marie Møller Christensen fra Steno Diabetes Center Copenhagen (SDCC) nu i gang med at undersøge. Tesen ser ud til at holde stik på dyr, og ph.d.-projektet skal vise, om det også kan forbedre sundheden hos personer med overvægt og fedme. Ph.d.-projektet er en del af et større projekt, hvor Marie skal arbejde tæt sammen med to andre ph.d.-studerende på SDCC, som også er tilknyttet projektet.

Projektet, der har det overordnet formål at undersøge effekterne af at spise inden for et kortere tidsinterval hos personer i høj risiko for at udvikle type 2-diabetes, foregår i samarbejde med forskningscenteret Mech-Sense i Aalborg. Mech-Sense har i en årrække beskæftiget sig intenst med forskning inden for mave-tarmkanalen – en forskning, der fremover også vil ske i regi af Steno Diabetes Center Nordjylland (SDCN).

Dermed er det første forskningssamarbejde i gang mellem de to Steno-centre i København og Aalborg, SDCC og SDCN, og det glæder Allan Flyvbjerg, centerdirektør i SDCC.

”Det er et meget spændende projekt, som jeg vil følge med stor interesse. Samtidig er det et godt eksempel på, hvordan vi kan etablere fremsynede og stærke samarbejder på tværs af regionerne, hvor vi hver især bidrager med vores faglige spidskompetencer og skaber unikke resultater til gavn for personer med diabetes i hele landet. På SDCC ser vi frem til at deltage i mange af den type samarbejder på tværs af sektorer, regioner og landegrænser,” siger Allan Flyvbjerg.


Pille-teknologi tjekker fordøjelsessystemet

Marie Møller Christensen forventer i projektet at følge ca. 40 forsøgsdeltagere i en periode på 13 uger. Halvdelen af deltagerne skal spise, som de altid har gjort, mens den anden halvdel skal spise inden for et fast afgrænset tidsrum, men ellers er der ingen restriktioner, hvad angår maden.

”Vi anvender en smartpill®-teknologi for at undersøge, hvordan maden bliver påvirket på vej ned gennem fordøjelsessystemet. Dvs. forsøgsdeltagerne sluger en pille under et måltid, og den pille kan registrere tryk, temperatur og PH-værdi. Derved kan vi se, om en kostintervention påvirker fordøjelsen og hele tarm-miljøet”, forklarer Marie Møller Christensen.

”Vi håber, at projektet kan resultere i nogle konkrete kostråd omkring tidsrummet, man spiser. Hvis noget så enkelt som at spise i et kortere tidsinterval og eventuelt på faste tidspunkter kan hjælpe til at forebygge fedme og type 2-diabetes, så vil det være en stor hjælp for mange mennesker både nationalt og internationalt,” fortsætter hun.

Bevillingen til projektet kommer fra Novo Nordisk Fondens Steno Collaborative Grants og blev givet til SDCC i efteråret 2017 bl.a. begrundet i samarbejdet mellem SDCC og SDCN.

Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor