Steno Diabetes Center Copenhagen indleder projekt om bedre diabetesbehandling på Bornholm

​Borgere med diabetes og multisygdom på Bornholm kan se frem til nye tilbud og initiativer, der skal lette hverdagen og øge sundheden. Steno Diabetes Center Copenhagen har netop indledt et projekt, hvor hospital, kommune, praktiserende læger og brugere sammen udvikler  relevante og enkle sundhedstilbud med god effekt. 

Vent...

Én regionskommune, ét hospital og 25 praktiserende læger samlet på ét afgrænset, geografisk område.

Sådan ser det professionelle sundhedslandskab ud på Bornholm, og netop sådan et landskab er perfekt som ramme for at udvikle nye sundhedstilbud og forløb for borgere, der er i kontakt med to eller tre sektorer. Det kommer nu personer med type 2-diabetes og flere andre sygdomme til gavn, for et nyt projekt med fem partnere har netop indledt sit arbejde med at skabe enkle og brugervenlige tilbud og forløb.

”Det kan være en stor belastning at have en kronisk sygdom som type 2-diabetes – særligt når det blot er én af flere sygdomme. I dag forventer vi at borgerne og deres pårørende selv tager et ansvar, men det kan være en vanskelig opgave med komplekse behandlingsforløb og -tilbud, der ofte skal koordineres mellem både den praktiserende læge, hospitalet og kommunen,” fortæller Kirsten Lomborg, projektleder og seniorforsker på Steno Diabetes Center Copenhagen.

”Resultatet er jævnligt, at borgerne ikke kan overskue de mange krav og tilbud og derfor ikke efterlever dem – altså får dårligere helbred frem for bedre. Netop dét tager vi fat på i dette nye og spændende projekt. Her er målet at give borgerne de bedst mulige tilbud fra hver sektor og sørge for, at tilbuddene hænger sammen både fagligt og i borgerens hverdag. I sidste ende er det med til at forbedre sundheden og livskvaliteten for borgerne på Bornholm,” fortsætter Kirsten Lomborg.

Projektets parter er de praktiserende læger på Bornholm, Bornholms Hospital, Bornholms Regionskommune, Steno Diabetes Center Copenhagen og Center for Forskning og Uddannelse i Almen medicin ved Københavns Universitet. Samtidig bliver både borgere og sundhedsprofessionelle involveret undervejs, for som Kirsten Lomborg understreger, er det helt afgørende for projektets succes.


Seks indsatser – ét resultat

Projektet har fået navnet ”Sammen om diabetes og multisygdom på Bornholm”. Det består af seks indsatser, og den første del er netop skudt i gang. Her bliver de sundhedsprofessionelle spurgt om, hvordan de oplever forløb og behandling og, hvad de mener kan gøres bedre. Næste skridt er at spørge borgerne og deres pårørende om deres erfaringer fra behandlingsforløb og tilbud samt høre deres forslag til, hvad der kan gøres bedre.


”Dermed er projektet med til at give os ny viden om, hvordan tilbud og forløb fungere i dagligdagen for både dem, der modtager dem og dem, der tilbyder dem. Den viden bruger vi til at forbedre hver fase i projektet, og det vil ikke blot gavne borgere med type 2-diabetes og multisygdom, men også kan overføres til andre, kroniske sygdomme” forklarer Kirsten Lomborg.


Samtidig vil vi i de tre sektorer, almen praksis, hospital og kommune, få et stort indblik i fælles styrker og muligheder. De gode relationer og indsigten i hinandens muligheder er en del af projektet, da selve organiseringen af forløbene er en væsentlig faktor for at tilbyde effektiv behandling til borgerne.

Projektet løber over fire år, og når resultaterne er evalueret, skal de formidles og udbredes i resten af Region Hovedstaden.


Læs faktaark om Sammen om diabetes og multisygdom på Bornholm

Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor