Steno Diabetes Center Copenhagen som model for tværfaglighed i sundhedsvæsnet

​Der er behov for at tænke nyt og organisere det tværfaglige på en ny måde i sundhedsvæsnet. SDCC kan fungere som inspiration. Sådan skriver centerdirektør Allan Flyvbjerg i en artikel hos Dansk Selskab for Ledelse i Sundhedsvæsnet.

Vent...

​Steno Diabetes Center Copenhagen er organiseret anderledes end de fleste hospitaler i Danmark, nemlig med fire centrale enheder: Klinikken (behandling), Klinisk Forskning, Uddannelse og Sundhedsfremme. De fire enheder holder til dør-om-dør og har det tværfaglige samarbejde som kendemærke.

Derfor kan SDCC også være model for, hvordan sundhedsvæsnet kan tænke nyt og arbejde på tværs af fagligheder, enheder og sektorer. Det skriver centerdirektør Allan Flyvbjerg om i Tidsskrift for Dansk Sundhedsvæsen fra Dansk Selskab for Ledelse i Sundhedsvæsenet.

Læs Tidsskrift for Dansk Sundhedsvæsen.

Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor