​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Uddannelseschef på Steno Diabetes Center Copenhagen, Ulla Bjerre-Christensen, overrækker et diplom til en af de første sygeplejersker, der sidste efterår afsluttede diplomuddannelsen.  Foto: Lizette Kabré 

Diplomuddannelse løfter diabetesbehandling

​De første sygeplejersker, som har taget en diplomuddannelse i diabetes, har nu et halvt års klinisk erfaring med uddannelsen i rygsækken – og konklusionen er, at uddannelsen, der udbydes af professionshøjskolerne sammen med Stenocentrene virkelig gør en forskel og løfter kvaliteten af behandlingen.​

Vent...

​Siden 2021 har det været muligt at tage en diplomuddannelse i diabetes for sygeplejersker, der arbejder med diabetes i deres kliniske praksis. Det første hold blev færdiguddannede i november 2022 og blandt de nyslåede er Dorthe Martinsen, der er forløbskoordinator i Rødovre Kommune.

"Der er mange ting, der ikke var fokus på under uddannelsen, da jeg tog den i sin tid - blandt andet pædagogik, så det modul har givet mig rigtig meget. Uddannelsen har højnet kvaliteten i mit arbejde og mit refleksionsniveau er blevet væsentligt højere," siger Dorthe Martinsen fra Rødovre Kommune her i videoklippet:

​​​

​Vi skylder patienterne den bedste behandling

Diplomuddannelsen består af fem moduler, og på hvert modul har deltagerne nogle dage på skolebænken fulgt af flere uger hjemme i klinikken. Denne vekslen mellem teoretisk undervisning og klinisk arbejde gør uddannelsen praksisnær og relevant i den kliniske hverdag – også undervejs i uddannelsesforløbet. Diplomuddannelsen henvender sig både til sygeplejersker, som er ansat på ambulatorier, sengeafsnit, i kommuner og i lægepraksisser.

Uddannelseschef på Steno Diabetes Center Copenhagen, Ulla Bjerre-Christensen, har været en af drivkrafterne bag uddannelsen og forklarer, at sygeplejerskerne får en større faglig viden og øgede muligheder for at udøve selvstændige konsultationer og varetage omsorgen og behandlingen for patienterne på et mere kvalificeret og komplekst niveau.

"Der bliver flere og flere, som har diabetes, og dem skylder vi at give så god en behandling som muligt. Det er langtfra kun en lægeopgave; der ligger så mange opgaver i behandlingen af diabetes, som varetages af sygeplejersker i alle dele af sundhedsvæsnet", siger hun.

Uddannelsesforløbet er udviklet i et tæt samarbejde mellem Steno Diabetes Center Copenhagen, Steno Diabetes Center Aarhus og Steno Diabetes Center Sjælland i samarbejde med Københavns Professionshøjskole, Fagligt Selskab for Diabetessygeplejersker og Professionshøjskolerne Absalon og VIA.

En stor forskel i den kliniske hverdag

I løbet af uddannelsens fem moduler kommer kursisterne rundt om det hele menneske og de komplekse problemstillinger, der ligger i at leve med diabetes og andre kroniske sygdomme.


Mette Kolle, sygeplejerske i en lægepraksis i Nakskov, har på uddannelsen bl.a. lært, hvordan man bedst hjælper patienter med diabetes og andre sygdomme at navigere i sundhedsvæsenet. 


En anden af de nyslåede diplomuddannede sygeplejersker er Mette Kolle Hansen, som arbejder i en lægepraksis i Nakskov.

"Det har været meget lærerigt. Jeg har efterhånden mange års erfaring med diabetespatienter, men ikke desto mindre fik jeg masser af aha-oplevelser og både teoretisk og praktisk ny viden med mig. Jeg har helt klart løftet mig fagligt og kommet et stort skridt videre i min udvikling som sygeplejerske," siger hun.

​"Meget at det, man lærer, er i sagens natur specialespecifikt, men store dele af uddannelsen kan også bruges mere generelt i den kliniske sygepleje. Der er for eksempel et modul om koordinering af komplekse forløb, fordi patienter med diabetes kan risikere, at der opstår komplikationer, som kræver, at de måske følges i hjerte- eller sårambulatorier. Kompleksiteten kan yderligere intensiveres ved samtidig psykisk sygdom. Der bliver man undervist i, hvordan man som sundhedsfaglig agerer bedst for at hjælpe dem med at navigere i den kompleksitet, der opstår," forklarer Mette Kolle Hansen.

Mettes mange års kliniske arbejde har også givet hende stor erfaring med mødet med patienter fra andre kulturer. Ikke desto mindre har diplomuddannelsen givet hende en decideret aha-oplevelse netop omkring de kulturelle forskelle. En aha-oplevelse, som i dag gør en reel forskel i hendes arbejde:

"I diabetesbehandlingen lægger vi stor vægt på, at patienten selv er engageret og tager initiativer –  for eksempel omkring ændring af kost og motionsvaner. Der har jeg ofte oplevet en barriere i kommunikationen, som jeg nu har lært, kan skyldes, at man i nogle kulturer er meget mere autoritetstro, og dér anses det som vigtigt, at man som patient forholder sig mere passivt. Jeg har helt klart fået en meget bedre forståelse for de kulturelle forskelle og også nogle helt konkrete redskaber, så jeg kan tale med patienterne om dem. Det har gjort en stor forskel på, hvordan jeg tænker og planlægger fremadrettet," siger Mette Kolle Hansen.

Vigtig vekslen mellem teori og praksis

For både patienter og den enkelte sygeplejerske er den forandring af behandlingen, som diplomuddannelsen kan skabe altså helt konkret og til at få øje på. Men den giver også rigtig god mening på et mere overordnet niveau. For i takt med at flere og flere opgaver flyttes ud i det nære sundhedsvæsen, bliver det tilsvarende mere relevant, at også sygeplejersker, der arbejder uden for hospitalerne, øger deres kompetencer, så de kan løfte flere opgaver.

"Der er ingen tvivl om, at det er meget vigtigt at styrke sine kompetencer i et komplekst sundhedsvæsen. Det øger mulighederne for at varetage selvstændig behandling hos sygeplejerskerne. Med diplomuddannelsen kombineres høj teoretisk faglighed med en stor grad af praksis, og det betyder blandt andet, at man kan se en umiddelbar effekt, når sygeplejerskerne vender tilbage til klinikken, og det gælder også undervejs i uddannelsens forløb," siger uddannelseschef på Steno Diabetes Center Copenhagen, Ulla Bjerre-Christensen.

Sygeplejersken skaber sammenhæng

Dén udlægning genkender Mette Kolle Hansen. I hendes nuværende job som sygeplejerske i en regionsklinik med skiftende bemanding af praktiserende læger, er det ekstra vigtigt, at sygeplejerskerne kan sørge for kontinuitet i behandlingen. Og hun ser det også som en stor fordel, at man ikke er væk fra klinikken i længere tid ad gangen, men tværtimod veksler mellem undervisningsdage og klinisk arbejde. Det er nemlig med til at forankre den nye viden i hverdagen.

"Det har været helt fantastisk, at vi ikke kun har siddet på en skolebænk. Jeg har besøgt Fusionsklinikken i Slagelse, hvor man kombinerer diabetesbehandling med behandling af svær psykisk sygdom. Jeg har set, hvordan sygeplejerskerne arbejder i et træningscenter for syriske kvinder. Jeg har lavet et projekt med en sygeplejerske i et børneambulatorium om, hvordan patienterne overgår fra børne- til voksenambulatoriet. På den måde er er teorien hele tiden tæt koblet med den kliniske hverdag, samtidig med at man får en dyb viden om mange emner," understreger hun.


Af Ulf Joel Jensen​


Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor