Støtte til forskning i støttemuligheder for unge med type 1-diabetes

​Med en ph.d. -bevilling på 1,1 mio. kr. fra Danish Diabetes Academy (DDA) skal sociolog Marianne Vie Ingersgaard fra Steno Diabetes Center Copenhagen (SDCC) de næste tre år undersøge, hvordan man bedst kan hjælpe unge med type 1-diabetes.

Vent...

Marianne Vie Ingersgaard fra enheden for Sundhedsfremme på SDCC skal med bevillingen fra DDA undersøge støttemuligheder for unge med type 1-diabetes i en periode i deres liv, hvor de udvikler deres identitet.

Sammenlignet med andre aldersgrupper har unge med type 1-diabetes markant højere langtidsblodsukker end det anbefalede, hvilket øger risikoen for at udvikle alvorlige helbredsmæssige komplikationer. Flere af dem kæmper derudover med forskellige psykiske udfordringer, som lavt selvværd, depressive symptomer og spiseforstyrrelser og sociale problemer med stigmatisering, konflikter med deres forældre og manglende støtte fra venner.

”Samlet set kan alle disse udfordringer påvirke de unges livskvalitet meget negativt. Derfor må vi finde måder, der kan støtte dem i at håndtere deres diabetes og leve godt med deres sygdom. Der findes i dag ikke megen forskning, der har fundet effektive metoder til at støtte de unge med type 1-diabetes, så de dels passer deres sygdom, så udviklingen af komplikationer minimeres, og dels gennemlever de aldersrelaterede udfordringer, uden at føle sig isoleret og anderledes på grund af deres diabetes, ”siger Marianne Vie Ingersgaard.  

For at finde ud af, hvorfor nogle unge oplever særligt mange og voldsomme diabetes-relaterede udfordringer, mens andre bedre kan håndtere disse udfordringer, vil Marianne i sin ph.d. fokusere på, hvordan unges identitetsdannelse og sociale relationer påvirker og påvirkes af sygdommen.
Identitetsdannelse er en væsentlig del af unges psykosociale udvikling, som i høj grad påvirkes af de mennesker, de omgiver sig med.

”Unge med type 1-diabetes konfronteres ligesom andre unge med denne identitetsudvikling, men må på samme tid forholde sig til, hvordan deres kroniske sygdom påvirker deres egen identitetsforståelse, og dét kan variere fra individ til individ. Min hypotese er derfor, at unges forskellige identitetsforståelser påvirker måden, de håndterer deres diabetes på og at deres sociale relationer har stor betydning i denne sammenhæng”, siger Marianne og nævner eksempelvis, at unge, der ikke integrerer sygdommen i deres identitet på en positiv måde kan være mere tilbøjelige til ikke at passe deres diabetes sammenlignet med unge, der accepterer og positivt integrerer  deres sygdom i deres identitet.

At være ung på vej ind i voksenlivet med diabetes i bagagen

Marianne fik ideen til fokusset for sin ph.d. under et tidligere forskningsprojekt på SDCC om unge med type 1- diabetes, som hun var involveret i. Her fik hun indsigt i de mange kropslige, psykiske og sociale udfordringer, problemstillinger og dilemmaer, som sygdommen kan føre med sig i ungdomslivet.

”Vores analyse i dette forskningsprojekt viste især, at noget af det, der betyder mest for unge, er,  hvordan de kommer til forståelse med sig selv ud fra deres sygdom, hvordan de fremstår overfor andre samt hvordan deres sociale relationer påvirker deres identitetsforståelser og håndteringen af deres sygdom, ”fortæller Marianne. ”Hvis vi vil hjælpe unge med diabetes, må vi tage udgangspunkt i og adressere de problemstillinger, de selv oplever som mest udfordrende.  Derfor fokuserer min ph.d. på, hvordan unges (sygdoms)identitet udvikles og påvirker den måde, de håndterer deres diabetes på samt deres sociale relationers betydning for samme,” fremfører hun.

Nye metoder der kan støtte unge med type 1-diabetes

”Jeg håber, at min ph.d. kan bidrage med ny viden, der kan være med til at danne rammen for udvikling af effektive metoder, der er tilpasset de unges liv og behov. Fx nye set-ups, kommunikationsformer og støttemuligheder, som kan minimere unges diabetes-relaterede udfordringer og samtidig forbedre deres håndtering af sygdommen, så de kan leve et langt og godt liv med en god livskvalitet uden at diabetes påvirker deres helbred og fylder for meget i deres liv og hverdag ” slutter Marianne Vie Ingersgaard.

Marianne Vie Ingersgaard er indskrevet på Syddansk Universitet, hvor hendes hovedvejleder er professor Tine Tjørnhøj-Thomsen, Statens Institut for Folkesundhed. Hendes to øvrige vejledere er forskningsleder Ingrid Willaing og seniorforsker Dan Grabowski fra Sundhedsfremme på Steno Diabetes Center Copenhagen.

Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor