Udpeget som sårbar: Forskere undersøger de psykologiske og sociale konsekvenser af Corona-nedlukningen

​Da samfundet lukkede ned på grund af en verdensomspændende pandemi, blev diabetes udpeget som en risikofaktor. I et nyt interviewstudie har forskere undersøgt, hvad det betød for det psykosociale liv.

Vent...
”I starten af Corona-tiden blev de ved med at sige, at Corona ikke er farlig, medmindre du er syg og sårbar i forvejen. Der tænker jeg: Det er mig? Syg og sårbar?”

Sådan lyder et udsagn fra en ung kvinde med type 1-diabetes i et nyt interviewstudie, som beskriver de psykologiske og sociale konsekvenser af Covid-19-pandemien og den følgende nedlukning af samfundet for personer med diabetes.

En spørgeskemaundersøgelse har tidligere påvist en udbredt bekymring for at blive syg med Covid-19 og for at blive karakteriseret som en del af risikogruppen. Interviewundersøgelsen dykker ned i netop disse fund.

Undersøgelsen er lavet af forskere på Steno Diabetes Center Copenhagen (SDCC) og er baseret på 20 interviews med personer med diabetes i foråret 2020. 

Forskerne har identificeret særligt tre fænomener, som var udbredte blandt deltagerne.
  1. De oplevede en forandret selvforståelse, da de blev en del af risikogruppen.
  2. De havde en uklar opfattelse af deres risiko for at blive alvorligt syge med Covid-19.
  3. De oplevede, at deres venner, familie og andre relationer behandlede dem anderledes.

Sårbar – hvem mig?

”Er jeg så dårlig? Er jeg i en risikogruppe? Jeg føler ikke, at jeg er det, men er jeg det? Jeg er jo aldrig syg, og jeg er ikke blevet mere syg, efter jeg ar fået diabetes.”

Citatet stammer fra en mand i 50’erne med type 2-diabetes, og ordene dækker meget godt et tema, som gik igen hos mange af deltagerne i undersøgelsen.

”Personer med type 2-diabetes har ofte svært ved at acceptere sig selv som syge, og derfor havde de svært ved at forene sig med et stempel som sårbar og i særlig risiko,” fortæller Dan Grabowski, seniorforsker og en af forfatterne bag undersøgelsen.

Han påpeger en lignende tendens blandt personer med type 1-diabetes.

”Deltagerne med type 1-diabetes havde en grundlæggende forståelse af sig selv som stærke personer, som klarede sig godt trods en kronisk sygdom,” siger Dan Grabowski, som forklarer, at den selvforståelse blev rystet, da de pludselig blev tildelt en status som særligt sårbare.

Uklar risiko

Et andet tema, som gik igen i undersøgelsen, var en stor forvirring omkring, hvem der egentlig var i risiko, og hvad den risiko indebar.

De vakte bekymring - som en kvinde i 20’erne udtrykker det her: 
”Det pres, der er ved ikke at vide noget, er nogle dage næsten større end frygten for at få (Covid-19, red.).”

Dan Grabowski fortæller, at mange følte sig overladt til sig selv, samtidig med at de skulle håndtere deres diabetes i en ukendt og foranderlig situation.

”I starten af foråret var der modstridende information fra sundhedsfaglige, myndigheder, interesseorganisationer, sociale medier og massemedierne generelt. Først var alle med diabetes sårbare, så var det dem med ”dårligt reguleret” diabetes – men hvad betyder det? Det blev oplevet som umuligt at få en fast opfattelse af risikoen,” siger han.

Relationer forandrede sig

Kategoriseringen som særligt sårbar påvirkede også, hvordan omgivelserne behandlede deltagerne. De nære venner og familie tog ofte ekstra hensyn, og selvom det var et udtryk for omsorg, kunne det også forstærke oplevelsen af isolation.

“Det er da lidt ubehageligt, at alle omkring en siger: du skal sørme passe meget på,” fortæller en mand i 60’erne med type 2-diabetes i undersøgelsen.
Ifølge Dan Grabowski ramte isolationen især de personer, som boede alene.

”Nedlukningen af samfundet var i forvejen forbundet med isolation, og var man alene med det, blev følelsen ofte forstærket,” fortæller han.

Du kan læse mere om undersøgelsen i forskningsartiklen på MDPI's hjemmeside.

Fakta om studiet:

Titel: Altered Self-Observations, Unclear Risk Perceptions and Changes in Relational Everyday Life: A Qualitative Study of Psychosocial Life with Diabetes during the COVID-19 Lockdown
Tidsskrift: Societies
Studietype: Kvalitativt 
Samarbejdspartnere: :  Diabetesforeningen
Finansiering: Ingen ekstern finansiering
Interessekonflikter: Ingen
Kontakt til forskerne: Seniorforsker Dan GrabowskiRedaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor