Verdens Diabetesdag: Diabetessygeplejerskens rolle i dag og om 10 år

​Temaet for Verdens Diabetesdag den 14. november er i år sygeplejersken og diabetes. Sygeplejersken har en vigtig rolle i at støtte mennesker med diabetes, og det stiller nogle krav til sygeplejerskens færdigheder nu og i fremtiden. Seniorforsker og professor i sygepleje, Kirsten Lomborg, har nogle bud på, hvordan samarbejdet mellem sygeplejersken og borgeren med diabetes kan udvikle sig. 


Vent...

​Antallet af personer med diabetes stiger globalt, og dermed vokser behovet også for sundspersonale, hvoraf sygeplejersker, i følge WHO i dag udgør over halvdelen. Den globale kampagne, Verdens Diabetesdag, har derfor i år sygeplejersken og diabetes som tema. Målet er at skabe opmærksomhed på sygeplejerskens vigtige rolle i at støtte mennesker med diabetes og de, som er i risiko for at udvikle sygdommen. Rollen kommer til at udvikle sig, så målet er også at klæde sygeplejerskerne på til at være en støtte for borgere med diabetes i forhold til de udfordringer, som de møder både i dag og fremover. 

”Vore dages brugere af sundhedsvæsenet har andre forventninger, end man havde for 10 år siden, men hvordan mon forventningerne ser ud i 2030? Den praksis, der er fremragende i dag, er nødvendigvis ikke tilstrækkelig i 2030. Derfor skal vi sikre os hele tiden at udvikle diabetessygeplejerskens rolle, så vores praksis er på forkant. Jeg er både optaget af at gøre det nemmere for personer med diabetes at få hjælp og støtte til at leve med diabetes og at gøre det nemmere for sygeplejerskerne at praktisere faglig ekspertise i rollen for venlig videnformidler og coach, ” siger Kirsten Lomborg, professor i sygepleje og seniorforsker på SDCC.

Hun leder et nyetableret team i klinisk forskning,  Personcentreret Diabetessygepleje, som skal frembringe, integrere og udbrede ny viden om de bedste metoder og hjælpemidler til at støtte den enkelte person med diabetes i at opnå et langt og godt liv. Teamet er især optaget af fælles beslutningstagning, et forskningsfelt som er i rivende udvikling og har stort potentiale.

Sygeplejersken anno 2020: venlig, videnformidler og coach

På baggrund af sine etnografiske feltstudier af konsultationer, hvor personer med diabetes regelmæssigt mødes med en sygeplejerske, har Kirsten Lomborg observeret, hvordan sygeplejersker udøver deres specialiserede og omfattende faglighed som den venlige videnformidler og coach, der støtter patienten, der lever med diabetes.

Kirsten Lomborg sammenfatter sine observationer fra feltstudier således:

At sygeplejersken er VENLIG, betyder at hun opfører sig som en ven. Det får personen med diabetes til at føle sig forstået og respekteret, og det skaber tillid. 

At sygeplejersken er VIDENFORMIDLER, betyder at hun går i dialog med personen med diabetes for at forstå, hvad der er vigtigt for netop det menneske, hun sidder overfor.  Førstehåndsviden om livet med diabetes skal sammenholdes med almen bio-psyko-social viden om effektiv diabetesbehandling. På den baggrund kan de i fællesskab træffe kloge valg om sundhedsadfærd, der er realistisk at leve med i hverdagen med diabetes. 

At sygeplejersken er COACH betyder, at hun støtter personen med diabetes i at forholde sig til to vigtige spørgsmål: Baseret på den nyeste viden, hvad skal der så til for, at netop denne person, alt andet lige, opnår et langt liv med diabetes? Og hvad det vil sige for netop denne person at leve et godt liv? Svarene på de to spørgsmål skal føre til, at parterne i fællesskab lægger en plan for hvilken støtte, der er behov for.  

Fremtidens sygeplejerske

I sine feltstudier har Kirsten set fremragende sygepleje, men som forsker har hun også nogle bud på, hvordan sygeplejerskens rolle bør udvikle sig  i takt med, der opstår nye muligheder og andre forventninger blandt brugere i de kommende år.

” Det ser det ud til, vi fremover vil kunne få gavn af selvrapporterede oplysninger fra brugerne og dermed fokusere opmærksomheden på det, den enkelte bruger har mest brug for hjælp til. I forskningsprojektet DiabetesFlex, som udgår fra SDCA med klinisk sygeplejespecialist Annesofie Lunde Jensen i spidsen, undersøger vi bl.a. brugernes ønsker til konsultationernes form (fremmøde eller telefon), indhold (hvad de gerne vil tale om, og om de vil tale med en læge, en diætist eller en sygeplejerske) og hyppighed (om de vil springer en planlagt konsultation over)," fortæller Kirsten.

Fælles beslutningstagning

"Når man arbejder med fælles beslutningstagning, skal man forstå, at den faglige ekspertise er akkurat lige så vigtig, som den altid har været, "forklarer Kirsten Lomborg og fortsætter: 

"For det er jo ikke sådan, at personen med diabetes fremover forventes at sejle sin egen sø uden hjælp til at forebygge komplikationer. Fælles beslutningstagning skal tværtimod sikre dette. Sygeplejersken deler sin sundhedsfaglige viden med patienten, og patienten deler sin viden om sit liv med diabetes med sygeplejersken. Gennem dialog skal de to parter sammen finde frem til, hvilken behandling, der er bedst for patienten. For at gøre dialogen meningsfuld og god, er der brug for en klar struktur på samtalen, og der anvender man ofte fagligt velunderbyggede og sprogligt velformerede beslutningsstøtteværktøjer. Det er sådanne strukturerede samtaler og værktøjer vores forskningsteam i de kommende år ønsker at udvikle, teste og implementere."


Om Verdens Diabetesdag

Verdens Diabetes er en global kampagne og FN-dag , som har til formål at skabe opmærksomhed på temaer om diabetes. Dagen blev indført i 1991 af International Diabetes Federation (IDF) og Verdenssundhedsorganisationen (WHO) på baggrund af det stigende antal af mennesker, der rammes af diabetes.  

Dagen, den 14. november, blev i 2006 valgt af FN, fordi det er Sir Frederick Grant Bantings fødselsdag. Han var en af opfinderne af insulinet og fik i 1923 Nobelprisen for det. 

Den blå ring er et globalt symbol, hvor ringen symboliserer samhørighed og den  blå farve himlen over os. 

Kilde: Diabetesforeningen.
Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor