Komplikationsforskningen

Vores vision er at give personer med diabetes et længere og bedre liv, ved at forhindre, eller forsinke udviklingen af diabetiske senkomplikationer i for eksempel nyrer og hjerte-karsystem.

Forskningsområde

Diabetes er den hyppigste årsag til kronisk nyresvigt, amputationer og blindhed og øger risikoen for hjertekarsygdom betragteligt. Derfor kan diabetes have store omkostninger for den enkelte person med diabetes i form af øget sygelighed og dødelighed, og dertil er det dyrt at behandle. Heldigvis er det langt fra alle som rammes af disse komplikationer, men vi forstår kun til dels, hvorfor nogen får komplikationer og andre går fri. Kunne vi blive bedre til at forstå baggrunden for komplikationerne vil vi også bedre kunne identificere nye behandlinger og metoder til at opdage personer i risiko så tidligt som muligt.

Der er sket store fremskridt i behandling af diabetes og risikofaktorer, som har været med til at reducere forekomsten af senfølger, men der er stadig brug for væsentlige forbedringer.

Vi laver derfor studier af mekanismer der fører til komplikationer, undersøgelser af nye metoder til at opdage senfølger tidligt, og behandlingsstudier hvor vi afprøver nye behandlinger der skal forhindre eller bremse udviklingen af komplikationer.

Ambition

Vi ønsker med vores forskning at forlænge livet for personer med diabetes med gode leveår med høj livskvalitet ved at forhindre senkomplikationer.
Tidlig identifikation af personer med særlig risiko for senkomplikationer ved hjælp af biomarkører, scanninger og andre markører skal hjælpe til at indsætte forebyggende behandling mod komplikationerne.
Der er behov for en intensiv behandling af mange risikofaktorer, hvor nogle endnu ikke er identificerede men også behov for en individualiseret behandling på baggrund af karakteristik eller profilering af den enkelte person.
Detaljeret forståelse af hvilke sygdomsmekanismer, der er aktive hos den enkelte, kan forhåbentlig føre til en bedre behandling med større effektivitet og færre bivirkninger.

Vi undersøger derfor i kliniske studier nye behandlinger og kombinerer dem i nogle studier med biomarkører for at målrette behandlingen. Effekten af behandlingen vurderes på biologiske endepunkter men også patient rapporterede effekter er vigtige. Det er vores ambition at involvere personer med diabetes i forskningen på alle niveauer, herunder at undersøge præferencer og arbejde med fælles beslutningstagning.

Organisering

 • Nyreteam (Marie Frimodt-Møller)
 • Klinisk fysiologi (Tine Willum Hansen)
 • Bioinformatik (Tarun Ahluwalia),
 • Interventionsstudier (Frederik Persson)
 • Neuropati (Christian Stevns Hansen)
 • Personcentreret pleje og behandling (Professor Kirsten Lomborg)

Samarbejdspartnere

 • Joslin Diabetes Center
 • Finn-Diane Helsinki Universitet
 • University Medical Center Groningen
 • Mosaiques
 • Leuven Univ
 • Innsbruck Universitet
 • Rigshospitalet karkirurgisk, nefrologisk og klinisk-fysiologisk afdeling
 • Herlev og Gentofte Hospital nyremedicinsk afdeling
 • Roskilde sygehus, nyremedicinsk afdeling
 • Og mange flereRedaktør