​​​​​

Borgere og Bæredygtige Byer

​Teamet arbejder sammen med lokale aktører og borgere om at skabe social og sundhedsfremmende udvikling i byer og boligområder. Vi anvender en forskningsbaseret tilgang til udvikling, implementering og evaluering af komplekse interventioner.

Udsatte boligområder udgør høj-risiko-områder for udvikling af diabetes og andre kroniske sygdomme. Det skyldes, at mange beboere i udsatte boligområder ofte har begrænsede ressourcer og kompetencer til at leve sundt. Den socioøkonomiske status i udsatte boligområder i form af fx uddannelses-, beskæftigelses- og indtægtsniveau er således betragteligt lavere end andre steder. Omvendt findes der mange ressourcer i udsatte boligområder i form af fx sociale netværk, iderigdom, erfaring, tid og lyst, som kan mobiliseres til social og sundhedsfremmende udvikling.

Teamet arbejder sammen med lokale aktører og borgere om at mobilisere disse ressourcer med henblik på at skabe trygge rammer, sociale fællesskaber og sund livsstil blandt beboerne i udsatte boligområder. Teamet forsker i disse processer og udvikler tilgange, strategier og metoder til at styrke indsatsernes forankring, bæredygtighed og skalering i Danmark og udlandet.

Teamet arbejder for: 

  • At skabe gode og bæredygtige rammer, miljøer og fællesskaber for social og sundhedsfremmende udvikling blandt borgere der bor i udsatte boligområder og lokalsamfund. 
  • At etablere effektive og dynamiske partnerskaber, koalitioner og andre samarbejdsrelationer med aktører fra offentlige, civile, private og akademiske miljøer i Danmark og udlandet. 
  • At udvikle forskningsbaserede strategier og metoder til at udvikle, implementere, monitorere, evaluere, forankre og skalere komplekse interventioner i udsatte boligområder og lokalsamfund sammen med borgerne og de lokale aktører. 
  • At påvirke lokal, national og international policy og praksis for social og sundhedsfremmende udvikling i udsatte boligområder og lokalsamfund. 
  • At fremme sundheden og reducere uligheden blandt borgere der bor i udsatte boligområder og lokalsamfund. 

Teamets arbejde fokuserer på: 

  • Målgrupper: Alle borgere der lever og bor i udsatte boligområder og lokalsamfund, herunder børn, unge, voksne, familier og ældre uanset sundhedstilstand, socioøkonomisk status og etnisk tilhørsforhold. 
  • Settings: Alle tilgængelige arenaer i udsatte boligområder og lokalsamfund, herunder inde- og uderum, fællesarealer, institutioner, arbejdspladser, butikker, idrætsanlæg, legepladser, rekreative områder og naturområder. 
  • Temaer: Sundhedens determinanter, herunder sociale forhold, uddannelse, beskæftigelse, etnicitet og kulturel baggrund, fritid, miljø, klima og sundhedsfremme. 
  • Metoder: Supersetting-tilgangen og dens principper om deltagelse, integration, handlekompetence, kontekst og viden. Aktionsforskning, herunder det iterative procesdesign Community Action Research (CAR). Begge metoder er udviklet af Steno Diabetes Center Copenhagen til at organisere og samskabe bæredygtige interventioner i lokalsamfund.
Forskningsmedarbejdere

Paul Bloch (teamleder)
Mette Kirstine Tørslev (forsker) 
Nanna Wurr Stjernqvist (postdoc)
Asser Vittrup Nielsen (ph.d.-studerende)
Tina Termansen (ph.d.-studerende) 
Mathilde Christine Boye (videnskabelig assistent)
Anne Tetens (videnskabelig assistent)
Rikke Ahm Hansen (studentermedhjælper)Redaktør